Nieuwsbrief 16

Overzicht nieuwsbrieven...

Als u in uw mailprogramma geen html-opmaak kunt lezen, klik dan hier voor de on-line versie...

Jeugd Luchtvaart Brigade
21 december 2002

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Inhoud:

 • Update website
 • Nieuwe aanmeldingen
 • Groep onbekend
 • Vijfjarig bestaan Groep Twenthe
 • Eindperiode JLB 1966/1970
 • Nieuwe groepscommandant Groningen 1962
 • JLB-bijeenkomst (vervolg)

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Updates website:
De JLB-website is vanaf 8 december aangevuld met nieuwe informatie, waarvan het belangrijkste in deze Nieuwsbrief is vermeld.
Nieuwe c.q. aangepaste pagina's:
Index: www.jlbnl.net/jlb001.htm
Inleiding en samenvatting: www.jlbnl.net/jlb002.htm
1961: www.jlbnl.net/jlb1961-800.htm
1962: www.jlbnl.net/jlb1962-040.htm
1963: www.jlbnl.net/jlb1963-001.htm
1964: www.jlbnl.net/jlb1964-500.htm
1965: www.jlbnl.net/jlb1964-900.htm
1966: www.jlbnl.net/jlb1966.htm
1967: www.jlbnl.net/jlb1967.htm
Ledenpagina's: www.jlbnl.net/jlb2490.htm
Ledenpagina    www.jlbnl.net/jlb2690.htm
Leden met onbekende groep: www.jlbnl.net/2900.htm


Nieuwe aanmeldingen:
's-Gravenhage:
Door Wout de Vries (Groep 's-Gravenhage) werd via internet gevonden:
- Joop Loojenga, destijds lid van de Groep 's-Gravenhage.

Woensdrecht:
Aangemeld door diens broer:
- Jan Ernest, destijds lid van de Groep Woensdrecht samen met dienstweelingbroer Wim Ernest.
Allen welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.


Groep(en) onbekend:
Uit o.m. oude bladen Lift haal ik veel namen. In de loop der tijd heb ik 8 namen verzameld, waarvan niet bekend is van welke groep(en) zij lid zijn geweest.
Zie: Groep onbekend


Vijfjarig bestaan Groep Twenthe: 
Op zaterdag, 13 januari 1962 hield de groep Twenthe een receptie ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan. Onder de vele genodigden bevonden zich kolonel De Zwaan van vliegbasis Twenthe, de Nationaal Commandant en een afvaardiging van de groep Groningen. 's-Avonds vonden twee installaties plaats: Lt. Priebee werd bevorderd tot groepscommandant en Sectiecommandant Westerburger werd S.C. 1e klas. Na enkele films bekeken te hebben over de ruimtereis van Alan Shepard en "Escape and Survival" volgde er nog een Twenthse feestavond met "The Eastern Town Jazzband" uit Enschede.


Dhr. Priebee, groepscommandant Groep Twenthe (Lift oktober 1962)


Eindperiode JLB 1966 - 1970:
In 1966 wordt vrij plotseling de beslissing genomen de Jeugd Luchtvaart Brigade op te heffen. De leden worden in de gelegenheid gesteld lid te worden van andere bij de KNVvL aangesloten verenigingen.
Het initiatief om een einde aan de JLB te maken, komt volgens de Nationaal Commandant van de JLB, de heer J.W. Canters, van de luchtmacht. Zie hiervoor het gehouden interview, vermeld in de vorige nieuwsbrief. Hoewel er tot nu toe geen documentatie voorhanden is, wordt over het algemeen aangenomen, dat zowel in Raad der JLB als bij de KNVvL de mening had postgevat, dat de J.L.B. de 'beste tijd' had gehad en eigenlijk uit de tijd was geraakt. Ook wellicht het teruglopend aantal leden en het gebrek aan kader zouden daartoe aanleiding hebben gegeven.

De Groep Twenthe legde zich niet zondermeer bij het besluit 'uit het westen' neer en zette de activiteiten voort onder wat naderhand het L.O.C. Twenthe werd. De groepscommandant van de Groep Twenthe, de heer F.J. (Frans) Westerberger kreeg van de toenmalige commandant van de vliegbasis Twenthe toestemming het gebouw op de vliegbasis te gebruiken en de bijeenkomsten voort te zetten. Tot op heden bestaat het L.O.C. Twenthe nog.

In de tijd, dat de JLB officieel niet meer bestaat, melden zich bij de groepen nog nieuwe leden aan. Bepaalde activiteiten gaan nog door.
Zo wordt Jan Bennink nog lid van de Groep 's-Gravenhage op een moment, dat de uniformen niet meer worden gedragen en de voor de JLB zo herkenbare commandostructuur niet meer wordt gehanteerd.
Zo wordt in november 1966 een Jeugdluchtvaartdag op Deelen gehouden.
(mail Jan Bennink 4 juli 2002)

Ook worden meldingen gedaan van activiteiten in 1967:
In maart 1967 is er jeugdluchtvaartdag op Valkenburg en een excursie naar Schiphol (via Canadian Pacific). In mei 1967 is er een excursie naar Hilversum en in juli 1967 een luchtvaartkamp op Deelen, waar gevlogen wordt in een Rh÷nlerche, een Saab Safir en een Piper Cub.
(mail Jan Bennink -Groep 's-Gravenhage-  4 juli 2002)

Nog meer nieuws uit Twenthe:
Ook uit mailcontact met Leo Wijfjes uit Meppel (22 juli 2002) blijkt, dat ook in Twenthe de 'JLB' na de opheffing actief bleef. In het najaar van 1966 kwam Leo, toen woonachtig in Enschede, er achter dat er op "het vliegveld" zo’n club bestond. Dus op een regenachtige zaterdagmiddag trokken ze met een zestal jongens uit de klas van de middelbare school naar de poort van het Zuidkamp van de vliegbasis Twenthe en werden ze doorgestuurd naar ÚÚn van de barakken. Daar was men erg verbaasd over deze plotselinge belangstelling. Ze konden dan wel geen lid (meer) worden van de J.L.B., maar ze mochten wel blijven komen. En dat deden ze maar al te graag. En op de eerste zaterdag van 1967 werden ze ingeschreven als lid van de "nieuwe" club, het L.O.C. Twenthe, de opvolgster van de J.L.B. groep Twenthe.
Het contact met de J.L.B. bleef echter wel bestaan. In het voorjaar van 1967 werden zij ge´nstalleerd door J.W.Canters.
De J.L.B. als organisatie van verschillende lokale groepen was dan wel opgeheven, maar er voor in de plaats was een soort schriftelijke cursus gekomen. Als hij zich nog kan herinneren, waren dit officieel de jeugdleden van de afdeling Algemene LuchtvaartKennis van de K.N.V.v.L.. De leden van de "nieuwe" J.L.B. kregen regelmatig documentatie opgestuurd. In de zomer van 1967 was er een J.L.B.-zomerkamp op de vliegbasis Deelen. Het L.O.C. Twenthe was hierbij ook aanwezig en het kader was betrokken bij de dagelijkse leiding van dit zomerkamp. De heer Canters vloog daar met een Cessna 172, waarin sommigen hun luchtdoop kregen (waaronder genoemde Leo Wijfjes).

Ook in de daarop volgende jaren werd er jaarlijks een J.L.B.-zomerkamp georganiseerd door de K.N.V.v.L., waarbij het L.O.C. Twenthe aanvankelijk assisteerde bij de leiding (de heer M. Casteleijn) ervan en uiteindelijk de dagelijkse leiding in handen had. Dit heeft in elk geval geduurd tot in 1975. In 1968 was er een zomerkamp op MVK De Kooy; in 1969 op vliegbasis Twenthe en in 1970 weer op MVK De Kooy. Bij al deze kampen was de heer Canters betrokken.

In 1970 kwamen Herman Holterman (ook oud-JLB) en Leo Wijfjes rond een uur of half elf aan op MVK De Kooy en werden wij door de wacht begroet met "Zo,....is de leiding daar eindelijk?" Herman en ik waren ons van geen kwaad bewust en zeker niet van het leiding geven aan dit zomerkamp. Een kwaad telefoontje naar de KNVvL zorgde ervoor dat   binnen anderhalf uur de heer Canters met zijn Cessna op De Kooy stond om het een en ander te regelen.

Het L.O.C. Twenthe kende een grote bloei in het midden van de jaren 70. Ruim 50 actieve leden op een zaterdagmiddagbijeenkomst waren geen uitzondering.
Het uniform bleef gehandhaafd. De J.L.B.-borstwing werd vervangen door een stoffen L.O.C.-wing. Voor wie er een in zijn bezit had, bleef de cap-wing gehandhaafd. Maar aan het eind van de jaren 70 werd het luchtmachtuniform vervangen door de bekende luchtmachtblauwe trui, ribcord blauwe broek en een zwarte baret. In de loop van de jaren negentig is het gebruik van het uniform afgeschaft, hoewel het nog wel wordt gedragen wanneer het L.O.C. aanwezig is op een Fly-in of elders op een vliegveld in Nederland, waarbij het L.O.C. regelmatig het marshal-werk of de afzetting op zich neemt

Het in de vorige Nieuwsbrief genoemde kamp in 1967 in De Peel berust op een misverstand. Met dat kamp wordt bedoeld het zomerkamp op Deelen. E.e.a. is vanuit "Woensdrecht" bevestigd.


Nieuwe groepscommandant Groep Groningen:
Op 18 november 1961 wordt als opvolger van de heer G.D. Bos als groepscommandant ge´nstalleerd de heer N.J.H. Schuth.
De heer M. Arends wordt sectiecommandant.


Dhr. Schuth, groepscommandant Groep Groningen (Lift oktober 1962)


Poster:
Onderstaande poster is ontworpen om dienst te doen bij de reunie van IACE-deelnemers van de KNVvL in Soesterberg eerdaags. Door de organisatrice is de poster enthousiast ontvangen.
De poster is op initiatief van Hans Piers (Groep 's-Gravenhage) inmiddels ook gebruikt op de z.g. Connie-avond in het Aviodome vrijdag, 29 november j.l. en een bijeenkomsten van vrienden van het Aviodome. Helaas hebben deze acties tot nu toe geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Ge´nteresseerden kunnen de poster als Word- of grafisch bestand bij mij opvragen.


JLB-bijeenkomst:
Tot nu toe heeft zich niemand aangemeld om e.e.a. te organiseren. Enkelen hebben wel hun medewerking aangeboden en enkele waardevolle suggesties gedaan:

 1. Een bijeenkomst na de zomer in het nieuwe Luchtvaart Thema Park (Aviodrome).
 2. Een dagtrip naar Duxford (museum vliegveld) Engeland met de Stena Line vanuit Hoek van Holland.
 3. Een bijeenkomst op een luchtmachtbasis (heeft iemand goede contacten?)
 4. Een dagje Teuge (proefles in een Cessna 172, duo paraspringen e.d.)

1 en 2: Hans Piers
3 en 4: Coos Paulusma


Met vriendelijke groet en tot volgend jaar,

Herman Follens 

Website:    www.jlbnl.net
E-mail:
       
redactie@jlbnl.net
Fax: 084-2212606


Verzendlijst:
De Nieuwsbrief wordt inmiddels verstuurd naar: 46 personen.