1967 e.v.


Start pagina: 17 december 2002
Laatst bijgewerkt: -

  • Activiteiten onder de vlag JLB?
 

Ondanks dat in 1966 de JLB officieel is opgeheven, doen toch enkele oud-leden melding van gebeurtenissen in 1967. Niet bekend is of deze activiteiten nog onder de 'vlag' van de JLB plaatsvinden. Toch worden deze activiteiten in enig georganiseerd verband ondernomen.

In maart 1967 is er jeugdluchtvaartdag op Valkenburg en een excursie naar Schiphol (via Canadian Pacific).
In mei 1967 is er een excursie naar Hilversum en in juli 1967 een luchtvaartkamp op Deelen, waar gevlogen wordt in een Rh÷nlerche, een Saab Safir en een Piper Cub.
(mail Jan Bennink -Groep 's-Gravenhage-  4 juli 2002)

Na zich in het najaar 1966 te hebben aangemeld op de vliegbasis Twenthe worden zes jongens uit een klas van de middelbare school verwelkomt. Op de eerste zaterdag van 1967 worden ze ingeschreven als lid van de "nieuwe" club, het L.O.C. Twenthe, de opvolgster van de J.L.B. groep Twenthe. Het contact met de J.L.B. blijft  echter wel bestaan. In het voorjaar van 1967 worden zij ge´nstalleerd door J.W.Canters.
De J.L.B. als organisatie van verschillende lokale groepen is dan wel opgeheven, maar er voor in de plaats komt een soort schriftelijke cursus. Als de herinneringen kloppen, worden de leden officieel de jeugdleden van de afdeling Algemene LuchtvaartKennis van de K.N.V.v.L. genoemd. De leden van de "nieuwe" J.L.B. krijgen regelmatig documentatie opgestuurd. In de zomer van 1967 is er een J.L.B.-zomerkamp op de vliegbasis Deelen. Het L.O.C. Twenthe is hierbij ook aanwezig en het kader is betrokken bij de dagelijkse leiding van dit zomerkamp. De leiding is in handen van de heer M. Casteleijn. Sommigen ondergaan daar hun luchtdoop in een Cessna 172 gevlogen door de heer Canters.
Ook in de daarop volgende jaren wordt er jaarlijks een J.L.B.-zomerkamp georganiseerd door de K.N.V.v.L., waarbij het L.O.C. Twenthe aanvankelijk assisteert bij de leiding ervan en uiteindelijk de dagelijkse leiding in handen heeft. Dit heeft in elk geval geduurd tot in 1975.

In 1968 is er een zomerkamp op MVK De Kooy; in 1969 op vliegbasis Twenthe en in 1970 weer op MVK De Kooy. Bij al deze kampen is ook de heer Canters betrokken.

In 1970 kwamen Herman Holterman (ook oud-JLB) en ik rond een uur of half elf aan op MVK De Kooy en werden wij door de wacht begroet met "Zo,....is de leiding daar eindelijk?" Herman en ik waren ons van geen kwaad bewust en zeker niet van het leiding geven aan dit zomerkamp. Een kwaad telefoontje naar de KNVvL zorgde ervoor dat  binnen anderhalf uur de heer Canters met zijn Cessna op De Kooy stond om het een en ander te regelen. Dus in 1966 was er duidelijk niet sprake van het beŰindigen van de JLB-activiteiten door de heer Canters.


Het L.O.C. Twenthe kent een grote bloei in het midden van de jaren 70. Ruim 50 actieve leden op een zaterdagmiddagbijeenkomst waren geen uitzondering.
Het uniform blijft gehandhaafd. De J.L.B.-borstwing wordt vervangen door een stoffen L.O.C.-wing. Voor wie er een in zijn bezit heeft, blijft de cap-wing gehandhaafd. Maar aan het eind van de jaren 70 wordt het luchtmachtuniform vervangen door de bekende luchtmachtblauwe trui, ribcord blauwe broek en een zwarte baret. In de loop van de jaren negentig is het gebruik van het uniform afgeschaft, hoewel het nog wel wordt gedragen wanneer het L.O.C. aanwezig is op een Fly-in of elders op een vliegveld in Nederland, waarbij het L.O.C. regelmatig het marshal-werk of de afzetting op zich neemt.
(mails Leo Wijfjes - 22 juli en 10 december 2002)