1966


Start pagina: 14 december 2001
Laatst bijgewerkt: 17 december 2002

  • Officieel einde JLB
  • Twenthe gaat door als L.O.C. Twenthe
  • Nog nieuwe aanmeldingen

Officieel einde JLB:
In 1966 wordt vrij plotseling de beslissing genomen de Jeugd Luchtvaart Brigade op te heffen. De leden worden in de gelegenheid gesteld lid te worden van andere bij de KNVvL aangesloten vereningingen.

Het initiatief om een einde aan de JLB te maken, komt volgens de Nationaal Commandant van de JLB, de heer J.W. Canters, van de luchtmacht. Zie hiervoor het eind september 2002 met hem gehouden interview.

Hoewel er tot nu toe geen documentatie voorhanden is, wordt over het algemeen aangenomen, dat zowel in Raad der JLB als bij de KNVvL de mening had postgevat, dat de J.L.B. de 'beste tijd' had gehad en eigenlijk uit de tijd was geraakt. Ook wellicht het teruglopend aantal leden en het gebrek aan kader zouden daartoe aanleiding hebben gegeven.

Twenthe gaat door als L.O.C. Twenthe:
De Groep Twenthe legde zich niet zondermeer bij het besluit 'uit het westen' neer en zette de activiteiten voort onder wat naderhand het L.O.C. Twenthe werd. De toenmalige groepscommandant van de Groep Twenthe, de heer F.J. (Frans) Westerberger kreeg van de toenmalige commandant van de vliegbasis Twenthe toestemming het gebouw op de vliegbasis te gebruiken en de bijeenkomsten voort te zetten. Tot op heden bestaat het L.O.C. Twenthe nog.

Nog nieuwe aanmeldingen:
In de tijd, dat de JLB officieel niet meer bestaat, melden zich bij de groepen nog nieuwe leden aan. Bepaalde activiteiten gaan nog door.
Zo wordt Jan Bennink nog lid van de Groep 's-Gravenhage op een moment, dat de uniformen niet meer worden gedragen en de voor de JLB zo herkenbare commandostructuur niet meer wordt gehanteerd.
Zo wordt in november 1966 een Jeugdluchtvaartdag op Deelen gehouden.
(mail Jan Bennink 4 juli 2002)

Ook in Twenthe melden zich in het najaar van 1966 nieuwe leden aan. Weliswaar niet officieel ingeschreven als JLB-lid. Op een regenachtige zaterdagmiddag trekt een zestal jongens uit een klas van de middelbare school naar de poort van het Zuidkamp van de vliegbasis Twenthe en wordt doorgestuurd naar één van de barakken. Daar is men erg verbaasd over deze plotselinge belangstelling. Op de eerste zaterdag van 1967 worden ze ingeschreven als lid van de "nieuwe" club, het L.O.C. Twenthe, de opvolgster van de J.L.B. groep Twenthe. Het contact met de J.L.B. blijft  echter wel bestaan. In het voorjaar van 1967 vindt installatie plaats door J.W.Canters.
(mail Leo Wijfjes 22 juli 2002)