Aantal geregistreerde namen, aanmeldingen e.d. per 1 januari 2003:
Sinds de start van de website in mei 2001 is het aantal geregistreerde namen en aanmeldingen op onderstaand aantal uitgekomen.

Nieuwsbrief 17

Overzicht nieuwsbrieven...

Als u in uw mailprogramma geen html-opmaak kunt lezen, klik dan hier voor de on-line versie...

Jeugd Luchtvaart Brigade
5 januari 2003

Een goede doorstart in 2003 toegewenst...

Inhoud:

  • Nieuw e-mailadres?
  • Nieuwe aanmeldingen
  • Groep onbekend
  • Groep 's-Gravenhage bij onthulling gedenksteen eerste zweefvlucht
  • 1964: Veel wisselingen groepscommandanten
  • Opleving Groep Groningen
  • JLB-bijeenkomst
  • Aantal geregistreerde namen en aantal aangemelde oud-leden
  • Updates website

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.

Nieuw e-mailadres?
Heeft u inmiddels een nieuw e-mailadres of wilt u de nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen?
Geef dat dan s.v.p. door: redactie@jlbnl.net


Nieuwe aanmelding:
Meldt zich in het gastenboek van de website:
- C.(Kees) Schuuring, lid van de Groep Kennemerland 1957-1959.

Welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.


Groep onbekend:
De vermelding van een nieuwe pagina op de website van oud-leden, waarvan nog niet bekend was tot welke groep zij hebben behoord, heeft reacties opgeleverd, waardoor in ieder een aantal namen naar de juiste ledenlijst verplaatst kon worden.


Groep 's-Gravenhage aanwezig bij onthulling gedenksteen eerste zweefvlucht Nederland:
Over het algemeen wordt aangenomen dat 6 april 1930 de geboortedatum is van de Nederlandse zweefvliegsport. Vermoedelijk dateert deze foto uit 1955, genomen in de duinen van Noordwijk bij het onthullen van een gedenksteen als herinnering aan de eerste zweefvlucht in Nederland. Uiterst links op de foto de heer Van Wijck. Achtste en negende van links respectievelijk P. Wigboldy en Arthur Zuidema.


(foto afkomstig van P.Wigboldy)


1964: Veel wisselingen groepscommandanten:
's-Gravenhage:
In februari 1964 wordt de heer H.P.J. Naumann op de meest eervolle wijze ontslag verleend als groepscommandant van de groep 's-Gravenhage. Hij wordt opgevolgd door de heer A. van der Steen.
Amsterdam:
De heer H. van Wijck neemt tijdelijk de leiding over de heer J.J. Brands. Op 27 juni wordt de heer R.C. Mousset groepscommandant van de Groep Amsterdam. D.Spies wordt adj.groepscommandant.

De heer J.J.Brands (Lift oktober 1962) en bij het aanvaarden van het groepscommandantschap per 1-2-1963. Hier gefeliciteerd door de heer Poppe.

Kennemerland:
I.v.m. eervol ontslag van de heer J.W. Slooff wordt per 27 juni de heer J.de Haan groepscommandant van de Groep Kennemerland.

Twenthe:
Op 4 juli wordt de heer E.C. Priebee als groepcommandant van de Groep Twenthe opgevolg door de heer F.(Frans)W. Westerburger.

Groningen:
M. Arend wordt 6 juni benoemd tot adj.groepscommandant.


Opleving groep Groningen:
Eind 1963 gaat het slecht met de groep voor wat betreft het aantal cadetten. De groep telt nog slechts enkele cadetten. Het kader besluit in overleg met het Nationaal Commando een propaganda-avond te organiseren. Scholieren van de middelbare scholen worden uitgenodigd voor deze avond, waarop 3 films worden vertoond, t.w. 'Telstar'; 'Gouden ILSY' en 'Air Cadet'. De N.C. J.W. Canters houdt een toespraak. De zatermiddag na de avond melden zich diverse asp.cadetten aan.

Op zaterdag 22 februari 1964 worden 8 adspirant-cadetten op vliegveld Eelde geďnstalleerd. Op die zaterdag staat de groep om half drie aangetreden voor hun gebouw, alwaar de vlag wordt gehesen. Daarna marcheert (voor zover mogelijk dankzij de gladheid) de groep naar het gebouw van de Rijks Luchtvaart School.
Na een welkomstwoord van de wnd.groepscommandant, de heer Arends, houdt staflid H.S. Poppe een inleiding, waarin hij uitspreekt "Ik hoop, dat de groep Groningen der JLB, die in vergelijking met de andere groepen nog erg klein is, opnieuw tot een bloei zal komen, zoals zij die heeft gekend vlak na haar oprichting (1959)."
Hierna wordt een film over de "Hms. Karel Doorman" vertoond. Na deze film worden twee bevorderingen bekend gemaakt: J.F. v.d. Blij bevorderd tot Sectiecommandant en P.E. Zandstra van Cadet tot Cadet-Vm.
Hierna vindt de uiteindelijke installatie van de nieuwe cadetten plaats, nadat de heer Poppe de grondregelen der JLB heeft voorgelezen.
Na de installatie wordt het programma voortgezet door vertoning van de film "Navy Wings of Gold" over de opleiding van Amerikaanse piloten bij de U.S. Navy.
(bron: verslag cadet M.Nieboer in Lift van juli 1964)


JLB-bijeenkomst:
Geen nieuwe reacties ontvangen.


Geregistreerd:
Raad en comité gedelegeerden 10
Aantal leden Staf 4
Aantal leden Groep Den Haag 137
Aantal leden Groep Amsterdam 31
Aantal leden Groep Twente 55
Aantal leden Groep Rotterdam 18
Aantal leden Groep Kennemerland 23
Aantal leden Groep woensdrecht 37
Aantal leden Groep Groningen 32
Aantal ledenGroep Leeuwaarden 1
Aantal leden zowel Groep Amsterdam als Kennemerland  4
Aantal leden groep Den Haag, Woensdrecht, Rotterdam en staf 1
Aantal leden groep Den Haag, Amsterdam en staf 0
Aantal leden groep Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en staf 1
Aantal leden groep Den Haag en staf 2
   356
Onbekend 5
Totaal 361
Gemeld: 47 leden
Baan in de luchtvaart van het registreerde totaal:
36 ja
27 nee
297 onbekend

Updates website:
De JLB-website is vanaf 21 december aangevuld met nieuwe informatie, waarvan het belangrijkste in deze Nieuwsbrief is vermeld. Nieuwe c.q. aangepaste pagina's:
1955: www.jlbnl.net/jlb1955-001.htm
1963: www.jlbnl.net/jlb1963-100.htm
1963: www.jlbnl.net/jlb1963-840.htm
1964: www.jlbnl.net/jlb1964-001.htm
1964: www.jlbnl.net/jlb1964-300.htm
1964: www.jlbnl.net/jlb1964-400.htm
1964: www.jlbnl.net/jlb1964-500.htm
Groepspagina 's-Gravenhage: www.jlbnl.net/jlb2100.htm
Groepspagina Amsterdam: www.jlbnl.net/jlb2200.htm
Groepspagina Twenthe: www.jlbnl.net/jlb2400.htm
Groepspagina Kennemerland: www.jlbnl.net/jlb2500.htm
Groepspagina Groningen: www.jlbnl.net/jlb2700.htm
Ledenlijst 's-Gravenhage: www.jlbnl.net/jlb2190.htm
Ledenlijst Twenthe: www.jlbnl.net/jlb2490.htm
Ledenlijst Kennemerland: www.jlbnl.net/jlb2590.htm
Ledenlijst onbekende groep: www.jlbnl.net/jlb2900.htm

Met vriendelijke groet,

Herman Follens

I.v.m. de komende verkiezingen en de gevolgen van een dreigend conflict met Irak zal ik voorlopig iets minder tijd kunnen besteden aan de website en de nieuwsbrieven. Het is dus ook mogelijk, dat ik uw e-mail wat minder snel kan beantwoorden. Laat u dat niet weerhouden om uw reacties, informatie, foto's e.d. naar mij op te sturen...

Website:    www.jlbnl.net
E-mail:
       
redactie@jlbnl.net
Fax: 084-2212606


Verzendlijst:
De Nieuwsbrief wordt inmiddels verstuurd naar : 48 personen.