1964


Start pagina: 5 januari 2003
Laatst bijgewerkt: -

  • Eervol ontslag groepscommandant 's-Gravenhage
  • Tijdelijk andere leiding groep Amsterdam
  • Opleving Groep Groningen

Eervol ontslag groepscommandant 's-Gravenhage:
In februari 1964 wordt de heer H.P.J. Naumann op de meest eervolle wijze ontslag verleend als groepscommandant van de groep 's-Gravenhage. Hij wordt opgevolgd door de heer A. van der Steen.
(bron Lift juli 1964)

Nieuwe tijdelijke leiding groep Amsterdam:
De heer H. van Wijck neemt tijdelijk de leiding over de heer J.J. Brands.

Opleving Groep Groningen:
Nadat eind 1963 de Groep Groningen in een dieptepunt qua aantal leden verkeerde, worden 22 februari 1964 8 adspirant-cadetten op vliegveld Eelde ge´nstalleerd. Op die zaterdag staat de groep om half drie aangetreden voor hun gebouw, alwaar de vlag wordt gehesen. Daarna marcheert (voor zover mogelijk dankzij de gladheid) de groep naar het gebouw van de Rijks Luchtvaart School.
Na een welkomstwoord van de wnd.groepscommandant, de heer Arends, houdt staflid H.S. Poppe een inleiding, waarin hij uitspreekt "Ik hoop, dat de groep Groningen der JLB, die in vergelijking met de andere groepen nog erg klein is, opnieuw tot een bloei zal komen, zoals zij die heeft gekend vlak na haar oprichting (1959)."
Hierna wordt een film over de "Hms. Karel Doorman" vertoond. Na deze film worden twee bevorderingen bekend gemaakt: J.F. v.d. Blij bevorderd tot Sectiecommandant en P.E. Zandstra van Cadet tot Cadet-Vm.

Hierna vindt de uiteindelijke installatie van de nieuwe cadetten plaats, nadat de heer Poppe de grondregelen der JLB heeft voorgelezen.
Na de installatie wordt het programma voortgezet door vertoning van de film "Navy Wings of Gold" over de opleiding van Amerikaanse piloten bij de U.S. Navy.
(bron: verslag cadet M.Nieboer in Lift van juli 1964)