Nieuwsbrief 21

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
12 februari 2003

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. Vergeet niet uw   nieuwe e-mailadres door te geven. De Nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws over de inhoud van de website en/of gebeurtenissen m.b.t. de JLB zijn te melden.
De laatste Nieuwsbrief verschijnt na enkele dagen ook op de website.

Inhoud:

 • Nieuwe aanmelding
 • JLB-bijeenkomst
 • (vervolg) Herinneringen Hans Piers aan Groep 's-Gravenhage 1956
  • Duinenmars 1956
  • Bijeenkomsten april 1956
  • Installatie H.S. Poppe tot sectiecommandant
  • Bijeenkomsten mei 1956
  • Vlucht met Super Constellation
  • Zomerkamp Leeuwarden 1956
  • Zeilweekend Giethoorn
  • Kamp op Terlet
 • Groep Twenthe en reunie JLB / LOC 1986
 • Update website

Nieuwe aanmelding:
Meldt zich in het gastenboek:
- Rob Vis, Groep Amsterdam 1957 - 1960.
Welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.

JLB-bijeenkomst:
De oproep in de vorige Nieuwsbrief heeft geen nieuwe aanmeldingen meer opgeleverd. Het aantal aanmeldingen blijft dus op 12 steken. Willen diegenen, die wel interesse hebben en zich nog niet hebben gemeld, dat alsnog per e-mail doen. Locatie Vliegbasis Twenthe (17 mei) of Aviodrome (na de opening, dus zomer of net na de zomer).


(vervolg) Herinneringen Hans Piers aan Groep 's-Gravenhage.

Duinenmars Groep 's-Gravenhage:
Op zaterdag, 14 april neemt de groep deel aan de Duinenmars. Midden voorop Hans Piers; rechts daarvan cadet Jacobs.


Bijeenkomsten Groep 's-Gravenhage april:
Op vrijdagavond, 20 april woont de groep een lezing bij van de Zwitserse gletsjervlieger Herman Geiger over het vliegen in het hooggebergte.
Op de groepsbijeenkomst van zaterdag, 21 april krijgt men les in de theorie van het vliegen.
Bevordering H.S. Poppe tot sectiecommandant Groep 's-Gravenhage:
Op zaterdag, 28 april wordt H.S. Poppe geïnstalleerd als Sectiecommandant.
Groep 's-Gravenhage neemt deel aan mars door Den Haag:
Ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin neemt de groep deel aan een mars door Den Haag met de militaire kapel voorop.

Bijeenkomsten Groep 's-Gravenhage mei 1956:
Op 2 mei bezoekt de groep 's avonds een lezing van de heer Connu in de Trèveszaal op het Binnenhof. Meer bijzonderheden over deze avond zijn (nog) niet bekend.
Op zaterdag, 5 mei krijgt de groep weer theorieles vliegen.
Op zaterdag, 12 mei bezoekt de groep met Klu-bussen het vliegkamp De Kooy bij Den Helder, waarbij ook een rondrit door de marinehaven wordt gemaakt.
Op zaterdag, 26 mei volgt de eerste les over 'vliegvelden'. Er wordt een soort survival gehouden, waarbij Ypenburg dwars door sloten heen overgestoken moet worden. Het wordt een 'modderzootje' en om verdrinking te voorkomen, worden de cadetten teruggefloten.

Vlucht met Lockheed Super Constellation van de KLM:
Op 21 mei worden de cadetten ter gelegenheid van de luchtvaartshow op Eelde uitgenodigd voor een vlucht met de Super Constellation van de KLM; een vlucht die 2½ uur duurt en waarbij een fly-over op Eelde wordt gemaakt.

Over deze vlucht met de PH-LKF, L-1049E, deed Henk Geerlings ook melding.
Mogelijk zijn op deze foto te zien: Hans Zeedijk, Bock, Eric Vermaat en Henk Geerlings.

(info Henk Geerlings)
Als dat niet zo is, laat dat dan s.v.p. even weten.

Zomerkamp Leeuwarden 1956 Leeuwarden:
Aan het einde van het zomerkamp moesten alle fotorolletjes bij de veiligheidsdienst worden ingeleverd. Van diegenen, die dat niet hadden gedaan, werden alle rolletjes ingenomen en vernietigd. Diegenen, die wel hun rolletje hadden ingeleverd, kregen de negatieven later terug. Wel waren de registratienummers van de vliegtuigen verwijderd.

Wie is wie?

Zeilweekend Giethoorn:
In het Paas- of Pinksterweekend bracht een gedeelte van de Groep 's-Gravenhage met de heer H.S. Poppe en diens echtgenote het weekeinde door met zeilen in en rond Giethoorn.


Van links naar rechts Hans Piers; Rob van Beek, onbekend; Bas Scheltes en Jacobs.

 
Geheel rechts de heer H.S. Poppe.

Kamp op Terlet:
De Groep 's-Gravenhage neemt deel aan een kamp op Terlet.
De zweefvliegsport waarmee kennis wordt gemaakt, is o.m. voor Hans Piers aanleiding om de JLB te verlaten en lid te worden van de Zuid-Hollandse Vliegclub, waar hij na 25 lessen op 4 mei 1958 solo opgaat voor het B-brevet.


De foto rechts is genomen even voordat een opgewarmd blik bruine bonen uit elkaar spat over iedereen er omheen.


Groep Twenthe en reunie JLB/LOC 1986:

De ledenlijst van de groep Twenthe is met medewerking van J.E. Westerburger aangevuld met gegevens en enkele namen.

N.a.v. van de oproep in het blad Verenigde Vleugels reageerde Jan Evert Leeuw, die destijds van 1972 - 1996 lid van het LOC Twenthe. Hij en mede-lid Bauke Post hebben in 1986 een reunie van de JLB/LOC Twenthe georganiseerd, welk een groot succes is geweest (opkomst ongeveer 75%).
In de jaren daaraan voorafgaande hebben ze een groot aantal leden en materiaal achterhaald. Met het materiaal werd een expositie ingericht en de negatieven werden na afloop weer teruggestuurd. Er was toen geen Internet zoals nu en geld om een boekje te maken, was er niet. Wel werd in het clubblad LOC All News als speciale editie een aantal foto's afgedrukt.
Naar zijn mening moet er bij het LOC nog een en ander aan materiaal voorhanden zijn. Om privacyredenen kan hij geen ledenlijst met adressen ter beschikking stellen. Tijdens zijn speurtocht naar oud-leden had hij ook negatieve ervaringen opgedaan.
Ook wist hij te melden, dat de Fokker S-9 van de groep Twenthe thans als buizenframe in de collectie ligt bij het Militaire Luchtvaart Museum.

Jan Evert Leeuw is bezig een museum op te zetten over de luchtvaart in de regio Twenthe.
Mogelijk, dat de komende tijd nog meer informatie via hem vrijkomt.


Update website:
De JLB-website is vanaf 8 februari aangevuld met nieuwe informatie, waarvan het belangrijkste in deze Nieuwsbrief is vermeld. Nieuwe c.q. aangepaste pagina's n.a.v. nieuws in deze Nieuwsbrief:
Hoofd-/startpagina: www.jlbnl.net
Index: www.jlbnl.net/jlb001.htm
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-001.htm
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-100.htm
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-200.htm (nieuw)
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-400.htm
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-500.htm
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-510.htm (nieuw)
1986: www.jlbnl.net/jlb1986.htm (nieuw)
Groepsverzamelpagina 's-Gravenhage: www.jlbnl.net/jlb2100.htm
Ledenlijst Amsterdam: www.jlbnl.net/jlb2290.htm
Groepsverzamelpagina Twenthe: www.jlbnl.net/jlb2400.htm
Ledenlijst Twenthe: www.jlbnl.net/jlb2490.htm
JLB-Staf: www.jlbnl.net/jlb300.htm

Met vriendelijke groet,

Herman Follens

 

Verzendlijst:
Aantal 55: