Staf


Start pagina: 15 oktober 2001
Laatst bijgewerkt: 15 februari 2003

Raad der JLB en Committee van Gedelegeerden:

1954 Raad der JLB:
 • De heer C. Kolff, Voorzitter der K.N.V.v.L
 • Chef van de Luchtmachtstaf
 • Vlagofficier van de Marine Luchtvaartdienst
 • Directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst
 • President-Directeur van de K.L.M.

Uitvoerend Comité:

 • De heer P.J. Yperlaan
 • Kapt.Vl. E.J.H. Smitshuysen
 • Ltz.I P. Nichting
 • De heer L.A. de Lange
 • Drs. F. Ledeboer
1959 Raad der JLB:
 • Plv. Chef van de Luchtmachtstaf Generaal-Majoor H.P. Zielstra
 • Vlagofficier MLD Schout-bij-Nacht-Vlieger J.M. van Olm
 • KNVvL-voorzitter C. Kolff
 • President-Directeur KLM I.A. Aler
 • Directeur-Generaal RLD J.W.F. Backer.

Uitvoerend comité:

 • Majoor-Vlieger E.J.H. Smitshuysen
 • Luiternant-ter-Zee-Vlieger Eerste Klas (jc) L.Oldhoff
 • P.J. Yperlaan
 • KLM-Captain O.P. Koch
 • J.A. Aalmoes van de RLD

Een foto van bovenstaande personen op de pagina over 1959, genomen ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de JLB.

1961
 • P.J. Yperlaan, voorzitter van het Comittee der Gedelegeerden.
 • Maj.Vl. E.J.H. Smitshuysen, gedelegeerde (KLu)
1962
 • Commandeur-Vlieger J.L. den Hollander (MLD)
1963
 • G. Kolff, voorzitter Raad der JLB
 • Lt.Gen. H. Schapers, vanaf 8 juni 1963 voorzitter Raad der JLB
 • Lt.Vl. J.V. van Zuidam, gedelegeerde (volgde Lt.Vl.I, L.J.M.G. Erkens op 15-2-1963 op.
 • Maj.Vl. E.J.H. Smitshuysen, gedelegeerde (KLu)
 • P.J. Yperlaan, gedelegeerde (KNVvL)
 • T.A. Aalmoes, gedelegeerde (RLD)
 • J.C.P. Stuy, gedelegeerde (KLM)
 • Mr. J.C. Lankhof (Fokker Fonds)

J.L.B. STAF,
Hofcampweg 200,
Wassenaar.


Nationaal Commandant:

W.C. Versteeg, Gen.-maj. Vlieger b.d.
1957 - J. van der Caaij (?). Installeeert op 13 juli 1957 de nieuwe Groep Kennemerland.
1960 - G.J. Reerink(g)(?) Luitenant Kolonel - Waarnemer (Overste) b.d. Heeft in 1960 de leiding bij de overdracht groepscommando Kennemerland.
1959 - eind 1962 J.W. Maas: 1962. Vertrekt eind 1962 naar Suriname. N.C. vanaf 1 oktober 1959.

20-4-1963- J.W. Canters: Wordt op zaterdag, 20 april 1963 geďnstalleerd. Volgt de heer J.W. Maas op.
Stafleden:
H.S. Poppe
28 april 1956: Sectiecommandant Groep 's-Gravenhage.
H. van Wijck
J. van der Caaij 1-12-1962: plv. N.C.
20-4-1963: N.C.
C. van Steijn Vanaf 1962 staflid.

1938: Lid KNVvL (modelbouw)
1945: Oprichter Utrechtse Luchtvaart Club.
1946: Oprichter Utrechtse Luchtverkenners.
1951: Bestuurslid Rotterdamse Luchtvaartclub.
1955: Sectiecommandant Groep Den Haag.
1957: Adj.groepscommandant Den Haag.
1958: Groepscommandant Woensdrecht
1960: Groepscommandant Rotterdam
1962: Staflid JLB.