Nieuwsbrief 19

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
26 januari 2003

Inhoud:

  • Nieuwe aanmelding
  • Aanmeldingen voor JLB-bijeenkomst
  • "JLB-in de lucht"
  • Pagina met links naar andere sites
  • Nieuws uit Groningen JLB-ATC uitwisseling mei 1963
  • Oproep in Verenigde Vleugels
  • Updates website

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. Vergeet niet uw nieuwe e-mailadres door te geven.


Nieuwe aanmelding:
Meldt zich in het gastenboek door een oproep in Verenigde Vleugels van de Stichting Vrienden van het Aviodome:
- Hans Zeedijk, lid van de Groep 's-Gravenhage 1956 - 1958.
Welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.


Aanmeldingen voor JLB-bijeenkomst:
De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft tot nu toe 11 positieve reacties opgeleverd. Een duidelijke voorkeur voor een locatie is er niet, hoewel Lelystad door enkelen als meer centraal in het land wordt ervaren. Er heeft zich echter nog niemand gemeld, die in deze de organisatie in handen wil nemen. Twee (2) willen helpen organiseren, maar er wordt nog uitgekeken naar iemand, die daadwerkelijk het voortouw willen nemen (programma, uitnodigingen, administratie e.d.). 
Dus samenvattend:
- het aanbod van het LOC Twenthe voor 17 mei a.s. staat nog steeds
- Aviodrome in of na de zomer is ook een mogelijkheid
- wie neemt het voortouw; er zijn enkele helpers.


"JLB-in de lucht":
De Lockheed Neptune komt regelmatig terug in de verslagen en logboeken (o.a. 1965). Op de website van P2V Neptune Historical Research  http://p2vneptune.org/ trof ik deze fraaie foto aan.
Aardige websites over de Neptune:
Stichting Neptune Association: www.neptune-association.nl
Verder: http://mld.hotusa.org/patro1a.html


(Geplaatst met toestemming webmaster P2V Neptune Historical Research)

Ook de Saab Safir is een vliegtuig, waarmee werd gevlogen. Hier een foto van de PH-RLA. De PH-RLY en PH-RLT worden genoemd, maar daar heb ik tot nu toe geen foto's van gevonden.


Pagina met 'links' naar andere relevante sites:
De JLB-website heeft zich inmiddels aangesloten bij de Dutch Historic Aviation Sites (DHAS) en staat op hun website vermeld. Zie: http://www.koolhoven.com/-sites/dhas/ onder de letter "J". Voortaan draagt ook onze hoofd-/startpagina het DHAS-logo.
De website had reeds een pagina met 'links' naar enkele verwante buitenlandse clubs, zoals het ATC en LOC-Twenthe. Deze pagina 'buitenland' is nu omgedoopt in 'links' en bereikbaar via het menu links en via de index. Rechtstreeks: http://www.jlbnl.net/jlb700.htm . De eerdergenoemde adressen over o.a. de Neptune zijn daarin ook opgenomen. Deze pagina zal in de loop der tijd uitbreiden. Alleen sites van voldoende niveau worden vermeld. Suggesties zijn welkom.


Nieuws uit Groningen (Midwoud) JLB-ATC uitwisseling mei 1963:
In 1963 bracht een uitgebreide delegatie van verschillende groepen een bezoek aan Engeland in het kader een JLB-ATC uitwisseling. Op de desbetreffende pagina was daar al een uitgebreid verslag over te lezen. Het verslag is nu uitgebreid, n.l. Jaap Loman, van de Groep Groningen haalt in 2003 vanuit zijn dagboek over die tijd herinneringen aan deze reis op:
Van 3 t/m 6 mei 1963 is een groep cadetten afgevaardigd naar Biggin Hill. Hier werd toen de Air Fair gehouden. Op de heenweg werd gevlogen met een Troopship ( de C9 ) en op de retour reis werd gevlogen met de Troopship ( C12). Vertrokken werd vanaf Ypenburg en geland werd op Northolt Air Force base.
Volgens een bericht in de Evening News van zaterdag 4 mei 1963 namen aan het bezoek deel:
Commandant: J.W. v.d. Caaij
Cadetten: J. Moraal, R. Terhaar, R. Loeb, J. Knight, J.Loman, J. Schaafsma, W. Ernest, C. Rockx, J. Schreuders, H. Weiring, P. van Houten en J. Aaftink.
We waren ondergebracht in een kazerne in Uxbridge en gingen vandaar uit met de Underground naar de City en de Air Fare.
Het was een hele belevenis, weet ik nog wel.


Oproep in Verenigde Vleugels:
Door toedoen van Hans Piers is in Verenigde Vleugels van januari 2003 het bestaan van de website over de JLB vermeld.
Naar aanleiding van die oproep meldde zich Hans Zeedijk.
Tevens meldde zich iemand van het LOC-Twenthe, die in 1986 een JLB-reunie  heeft georganiseerd en bereid is informatie te verschaffen. Om redenen van privacy kan hij echter geen namen en adressen van oud-leden verstrekken.


Updates website:
De JLB-website is vanaf 5 januari aangevuld met nieuwe informatie, waarvan het belangrijkste in deze Nieuwsbrief is vermeld. Nieuwe c.q. aangepaste pagina'sn.a.v. nieuws in deze Nieuwsbrief:
Hoofd-/startpagina: www.jlbnl.net
1963: www.jlbnl.net/jlb1963-540.htm
1965: www.jlbnl.net/jlb1965-900.htm
Ledenlijst 's-Gravenhage: www.jlbnl.net/jlb2190.htm
Ledenlijst Amsterdam: www.jlbnl.net/jlb2290.htm
Ledenlijst Twenthe: www.jlbnl.net/jlb2490.htm
XLedenlijst Kennemerland: www.jlbnl.net/jlb2590.htm
Ledenlijst onbekende groep: www.jlbnl.net/jlb2900.htm
Buitenland-pagina gewijzigd in 'links' www.jlbnl.net/jlb700.htm

JLB-in de lucht (nieuw): www.jlbnl.net/jlb750.htm
Bronvermelding: www.jlbnl.net/jlb998.htm

Met vriendelijke groet,

Herman Follens