2001


Start pagina: 19 februari 2003
Laatst bijgewerkt: 1 april 2003

 • Inleiding
 • Start zoektocht naar de JLB
 • Eerste reacties

Inleiding:
Ruim 40 jaar geleden - in de beginjaren 60 - was ik lid van de Jeugd Luchtvaart Brigade (JLB), groep Rotterdam. In 1966 werd in Nederland de Jeugd Luchtvaart Brigade opgeheven. Daarmee hield voor mij ook de actieve belangstelling voor de luchtvaart op. Met het vorderen der jaren schijn je echter weer meer belangstelling voor het verleden te krijgen (op een bepaalde leeftijd is er uiteindelijk meer verleden dan toekomst). Een vakantievliegreis en de "hang" naar het verleden brachten mij op het idee om eens te onderzoeken in hoeverre de idealen van de JLB van destijds verwezenlijkt zijn. Ook was ik gewoon nieuwsgierig naar de geschiedenis van de JLB.

Start zoektocht:
Op 3 juni 2001 startte ik mijn zoektocht via internet en plaatste ik een webpagina over de JLB. Op het Internet was alleen tot mijn verrassing op de Nederlandse Antillen e.e.a. over de Jeugd Luchtvaart Brigade te vinden. Wat bleek: op Curacao bestaat gewoon nog vanaf 1959 een Jeugd Luchtvaart Brigade. De JLB heeft daar ook een eigen site, te vinden onder www.jlbna.org.

Al surfend kom je wel verder om meer te weten over luchtvaart. Voor de hand liggend is uiteraard het zoeken naar de website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) te 's Gravenhage. Tenslotte maakte destijds de JLB deel uit van de KNVvL. Op de website www.knvvl.nl , die een keurig overzicht geeft van alle mogelijke afdelingen binnen de luchtvaart, was echter niets over de JLB te vinden. Voor zover ik heb kunnen waarnemen, geen historie of archief.

Via allerlei omzwervingen en tussenlandingen op diverse websites (helaas nergens informatie over de JLB) werd het eerste succes geboekt via emailcontact met de conservator van Aviodome op Schiphol (Wim van Westerop), die mij antwoordt eens in de archieven te komen kijken. Echter het toeval wilde, dat hij een collega heeft, die zelf oud-JLB-er is en dat er onlangs zelfs een reünie was geweest. Een kopie van de email zou hij naar die collega doorsturen. Inmiddels had ik op Internet een enkele pagina aan de JLB besteed en tevens een oproep geplaatst aan oud-leden om zich te melden. Links en rechts informeerde ik bij webmasters van internetsites, die iets met luchtvaart te maken hebben, zoals die van Rotterdam-Airport. Het leverde echter geen bruikbare informatie op.

Eerste reacties:
Eind juli 2001 kwamen echter plotseling enkele mailtjes tegelijk binnen. De eerste mail was van iemand, die bij toeval op deze site terecht was gekomen en prompt meldde, dat hij destijds lid was op Ypenburg. Hij had foto's en zelfs nog zijn oude uniform. De tweede mail was van een oud-lid van de groep Amsterdam, die meldde dat om de twee jaar een groepje oud-leden een soort reünie hielden; het laatst nog 28 april j.l. Tevens meldde hij, dat op de vliegbasis Twenthe een club bestaat, voortgekomen uit de JLB. Tevens deed hij een oproep om een oude film en foto's te achterhalen, die gemaakt zijn bij een demonstratie 'orde' oefeningen door de groep Amsterdam bij de opening van het vliegveld Zestienhoven. De derde email was eveneens van een oud-lid van de groep Den Haag (Ypenburg), die door eerstgenoemde op deze site attent was gemaakt. Hij vond het een bijzonder leuke ervaring om oude JLB dingen terug te zien en gaf aan kennelijk wel wat te zien in een reünie.
Voorlopig had ik een raamwerkje van een soort JLB-dossier opgezet en wat gegevens en foto's geplaatst in de hoop, dat het dossier zich ging vullen.
Inmiddels hadden de drie eerste oud-leden, die zich hebben gemeld alvast wat informatie aangeleverd.
Ook meldde zich per email de wnd.cdt van de JLB op Curaçao. Inderdaad, daar bestaat sinds 1959 nog steeds de JLB. De groep telt ongeveer 120 leden en elke zaterdag komt men bij elkaar. De doelstellingen en activiteiten komen nog steeds overeen met die van de JLB in Nederland destijds. Met behulp van zijn informatie heb ik in het dossier een pagina over de JLB aldaar gemaakt.

In november 2001 vond weer een uitbreiding van de website plaats dankzij informatie, oude emblemen en fotomateriaal, afkomstig van oud-lid Wout de Vries. Het lijstje namen van voornamelijk tot nu toe oud-leden van de groep 's-Gravenhage breidde zich gestadig uit. Diezelfde maand kwam fotomateriaal ter beschikking van René Bodoux en kwam een vrij uitgebreide email binnen van de toenmalige commandant van de groep Kennemerland, Pierre Verster. Hierdoor kwam vrij veel informatie vrij over met name die groep en over het jaar 1957.

Tegen het einde van het jaar kwamen een paar bladen 'Lift' uit 1963 en 1964, destijds het orgaan van de JLB, boven water. Hierdoor kwam veel informatie uit die tijd los en kon de namenlijst aardig worden aangevuld.

In november 2001 wordt de eerste elektronische Nieuwsbrief verzonden.

Aanmeldingen:

 1. Wout de Vries. Meldt zich als eerste via de mail in juli, nadat hij al surfend toevallig op de website terechtgekomen was.
 2. Dick O. de Gunst. Meldt zich in november n.a.v. een zoekactie van Wout de Vries.
 3. Huub Hemmes. Meldt zich eveneens n.a.v. genoemde zoekactie.
 4. Pierre Verster. Eind november meldt zich per e-mail Pierre Verster van de Groep Amsterdam en later één van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Groep Kennemerland. Hij was door het doorsturen van de eerste nieuwsbrief door een ander oud-lid op de hoogte gesteld.

Uitbreiding website:
Na een aanvankelijke start met de website met enkele pagina's met informatie en foto's uit eigen verzameling breidde de website zich langzaam uit.

 1. Wout de Vries. Leverde een forse stapel nummers Lift aan; diverse foto's en zette een speuractie in touw, waardoor zich in de loop der tijd veel oud-leden van de groep 's-Gravenhage zich meldden.
 2. Een mail aan de JLB op Curaçao werd na enige tijd beantwoord door Cedric Bronswinkel en hij stuurde materiaal van zijn JLB en enkele knipsels uit het blad Avia.
 3. Pierre Verster bleek nog in het bezit te zijn van enkele krantenknipsels uit 1957 over de oprichting van de groep Kennemerland en zomerkamp 1957.
 4. Dick O. de Gunst beloofde op zolder gaan zoeken en bleek nog een stapeltje nummers Lift te hebben. Mede dankzij die informatie kon veel feitenmateriaal op de website worden vermeld.
 5.