2002


Start pagina: 8 december 2002
Laatst bijgewerkt: 21 maart 2003

 • Overzicht
 • Gesprek met J.W. Canters 2002
 • Aanmeldingen


Overzicht:
Begin 2002 kreeg ik de beschikking over nog enkele nummers van 'Lift', maar dan uit de periode 1961-1962. In april 2002 leverde een oproep in het blad Computer Idee weer enkele nieuwe namen op. In de maand juli 2002 verscheen er een oproep in het blad Piloot & Vliegtuig. Die oproep leverde 6 nieuwe namen op en uniek materiaal uit de beginjaren van de JLB. Daarna is 'het balletje goed gaan rollen'. Eerder genoemde Wout de Vries achterhaalde diverse namen van de groep 's-Gravenhage, maar ook meldde zich in het gastenboek op de website en via de e-mail met regelmatig een oud-lid zich.

Per 3 april 2002 is de website voorzien van een gastenboek. Via het gastenboek meldden zich regelmatig oud-leden.

Velen hadden informatie - soms boekwerkjes vol, zoals het memorandum van Jan Naves uit de allereerste begintijd van de JLB. De allerlaatste Nationaal Commandant, de heer J.W. Canters, bleek ook nog in goede gezondheid in 's-Gravenhage te vertoeven en met hem werd een gesprek bij hem thuis gevoerd. De vrees, dat er geen archieven van de JLB waren, werd door hem bevestigd.

Het gevaar is nu groot, dat ik namen niet noem, die eigenlijk wel genoemd moeten worden, want in de laatste helft van 2002 komt er van alle kanten zoveel informatie binnen, dat het onderhouden van de website bijna een dagelijkse aangelegenheid begint te worden. Op één van de laatste pagina's van de website heb ik een pagina met bronvermeldingen. Daar worden ook - naast vermeldingen op desbetreffende pagina's - de namen genoemd van personen, die een substantële bijdrage aan het 'vullen' van deze website hebben geleverd.

Gesprek met J.W. Canters d.d. 26 september 2002.

 
Inleiding:
In zijn speurtocht naar oud-leden van de groep Den Haag ontdekte Wout de Vries, dat de laatste Nationaal Commandant van de Jeugd Luchtvaart Brigade (1963-1966), de heer J.W. Canters  nog woonachtig is in Den Haag. Na een telefonische afspraak togen Wout en ondergetekende donderdagavond, 26 september 2002 naar Den Haag en troffen na aanbellen in de deuropening van de Haagse woning aan de Ruychrocklaan de nog duidelijk militaire rijzige oud marineofficier (Marine Luchtvaartdienst)  J.W. Canters aan. Naar zijn zeggen 83 jaar oud, maar dat zouden wij hem absoluut niet geven.

Doel:
Het doel van ons gesprek met de toenmalige N.C. van de J.L.B. was o.m. te achterhalen, waarom de J.L.B. in 1966 zo plotseling werd opgeheven. Ook wilden wij weten of hij nog andere personen uit die tijd kende om ons verder te helpen, maar vooral ook om te weten te komen of er nog archieven bestaan van de J.L.B.

Gesprek:
Een gesprek met een oud-officier komt onvermijdelijk op diens militaire loopbaan uit. Bekend was, dat de heer Canters na zijn eindexamen HBS een indrukwekkende loopbaan bij de marine heeft opgebouwd, welke begon in 1939 als opleiding tot marinevlieger  op het marinevliegkamp De Kooy en op Texel. Gedurende de Duitse bezetting werd hij krijgsgevangen gemaakt, ontsnapte en vervolgens weer opgepakt. Na door de Russen bevrijd te zijn, pakte hij na de oorlog zijn loopbaan bij de marine weer op en vloog vervolgens op verschillende vliegtuigtypes in o.a. Engeland, Ierland, Java, Nieuw-Guinea met Mitchell's, Catelina's, Harpoons en Neptunes. In 1958 kwam de heer Canters min of meer vast op de Marine Vliegbasis Valkenburg, waar hij achtereenvolgens Personeelsofficier, Commandant van Squadron 5 (belast met vlieger- en waarnemeropleidingen) en Eerste Officier werd. Zijn laatste marinefunctie was Eerste Officier op De Kooy. Na de oprichting van de NAVO oefende hij met andere marines in veel delen van de wereld.

Zijn eerste kennismaking met de Jeugd Luchtvaartbrigade stamt uit ongeveer 1962. Als captain van een Lockheed Neptune kreeg hij een jeugdige luchtvaartcadet van de J.L.B. mee als passagier. Gedurende de oefeningen in de lucht, kreeg hij van zijn bemanning te horen, dat de jongeman behoorlijk luchtziek was; zo ziek zelfs dat hij genoodzaakt was de oefeningen te onderbreken en terug te vliegen naar het vliegkamp Valkenburg om de jongeman af te zetten.

In 1963 kreeg hij de kans om vervroegd met pensioen te gaan, maar lang 'werkeloos' bleef hij niet, want de KNVvL vroeg hem om de functie van Hoofd van het Bureau Jeugdluchtvaartscholing en -voorlichting en Nationaal Commandant van de J.L.B. over te nemen van de naar Suriname vertrokken heer J.W. Maas. Ook werd hij secretaris bij de KNVvL van de afdeling motorvliegen en secretaris van het I.A.C.E.-programma (internationale uitwisseling luchtvaartcadetten).

Van de J.L.B. herinnert hij zich nog wel, dat hij zich na het aantreden als Nationaal Commandant zorgen maakte over de J.L.B. De organisatie was nog wel groot en er werd van alles georganiseerd, maar het aantal leden groeide niet meer en de animo om kaderlid te worden en daarom leiding te geven aan allerlei activiteiten en jonge cadetten nam wat af. Op de vraag wat hij zich nog expliciet kon herinneren uit die tijd, weet hij wel, dat hij de discipline onder de JLB'ers wat matig vond en één van zijn inspanningen was, dat hieraan meer aandacht moest worden besteed. Men liep ten slotte in een uniform, dus daar hoorde bij voorbeeld ook goed exerceren bij.

De heer Canters weet zich niet alles meer van de JLB-tijd te herinneren. In zijn geheugen staat wel gegrift het moment, dat bij één van de vergaderingen van de staf van de J.L.B. met de commissie waaronder de J.L.B. ressorteerde, plotseling één van de aanwezigen - naar zijn mening de toenmalige hoogste baas van de luchtmacht (zijn naam wil hem niet te binnen schieten) - het laten voortbestaan van de J.L.B. ter discussie stelde. Er ontstond een discussie en werden er meer daarvan overtuigd. Eigenlijk is het toen allemaal vrij snel gegaan.

Op de vraag of er nog ergens stukken, brieven, ledenlijsten e.d. van de J.L.B. bestaan, weet de heer Canters zich wel te herinneren, dat diezelfde 'generaal' opdracht had gegeven alles op te ruimen. Ook later is daar nog naar gezocht in de kelders en op zolder van het KNVvL-gebouw, maar men heeft niets meer kunnen vinden.

Zelf heeft hij uit die tijd ook geen materiaal meer van de J.L.B. Na de opheffing van de J.L.B. zette de heer Canters wel zijn andere functies bij de KNVvL voort, zoals onder meer secretaris van de I.A.C.E. Daarvan heeft hij nog wel enkele foto's, waaronder één uit 1964. De foto toont hem met een aantal luchtvaartcadetten uit verschillende landen, waaronder ook uit Nederland. Op de foto komen enkele JLB'ers voor.

De functie van secretaris van de I.A.C.E. bekleedde de heer Canters tot 1973 / 1974 en die functie bracht hem in veel landen, waarmee jeugdige luchtvaartenthousiasten werden uitgewisseld. Hij weet wel, dat er toen bijna alles mogelijk was. Transport werd meestal verzorgd met militair materiaal van de deelnemende landen. Bijna niets was onmogelijk. Een mooie tijd. Zijn functie werd overgenomen door de heer Kastelein.

De heer Canters bleef wel actief in de vliegerij. Zo is hij tot op hoge leeftijd blijven vliegen op Cessna's en Piper's bij de Rotterdamse Aëroclub en de Vliegclub Zestienhoven. Hij maakte veel vluchten en deed mee aan diverse luchtvaartrally's, waarbij hij ook in de prijzen viel. Op 75-jarige leeftijd werd hij vanwege een wat minder zichtvermogen afgekeurd, naar zijn mening alleen omdat 'men' oudere mensen niet meer in de lucht wilde.

Mensen uit de 'oude tijd' van de JLB en de KNVvL ontmoet hij niet veel meer. Een enkele naam, zoals secretaris Yperlaan (overleden), Molhuijzen en Kroes weet hij zich nog wel te herinneren. Zijn oude marinecollega's ontmoet hij nog wel geregeld bij de "Witte" aan de tafel van de KROMO (Kring van oud marineofficieren).

In ieder beloofde hij ons aan het slot van het gesprek zijn ogen en oren open te houden. Wie weet, welke informatie er nog meer vrijkomt.

Aanmeldingen:
 1. Barend Deichmann, groep Rotterdam. Meldt zich in april 2002 in gastenboek n.a.v. artikel in Computer Idee.
 2. Dick de Gunst, groep 's-Gravenhage. Meldt zich in juni 2002 in gastenboek door toedoen van een ander oud-lid.
 3. Coos Paulusma, groep 's-Gravenhage. Meldt zich in juni 2002 in gastenboek door artikel in Piloot & Vliegtuig.
 4. Leo L.G. Wijfjes, groep Twenthe. Meldt zich in juli 2002 in gastenboek.
 5. J.R. van Spaandonk, groep Groningen. Meldt zich in augustus 2002 in gastenboek door artikel in Piloot & Vliegtuig.
 6. Henk G. Geerlings, groep 's-Gravenhage. Meldt zich in augustus 2002 in gastenboek.
 7. Feddo C. Hillen, groep 's-Gravenhage. Meldt zich in augustus 2002 in gastenboek.
 8. Frans J. Westerburger, groep Twenthe. Meldt zich in september 2002 in gastenboek.
 9.