Initiatieven en start

Start pagina: 14 oktober 2001
Laatst bijgewerkt: 20 januari 2002

  • Initiatieven 1951
  • Installatie groep 's-Gravenhage in 1954.
 

In 1951 ontstaat in Nederland naar voorbeeld van Amerika en Canada, Civil Air Patrol en Air Cadet League of Canada de behoefte om voor luchtvaartgezinde jongeren een organisatie in het leven te roepen. Deze organisaties zoeken contact met de KNVvL om tot internationale uitwisseling van de jeugd te komen. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVvL) neemt het initiatief, maar is van mening, dat daarvoor de medewerking van de Luchtmacht, de Marine Luchtvaartdienst, de KLM en Rijks Luchtvaartdienst onmisbaar is. Om die redenen komt de nieuwe organisatie onder een "Raad der JLB", waarin naast de voorzitter van de KNVvL zitting nemen de Chef van de Luchtmachtstaf, de Vlagofficier van de Marine Luchtvaartdienst, de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst en de President-Directeur van de KLM. Het directe toezicht op de JLB wordt uitgeoefend door een "Comité van Gedelegeerden", waarin de vijf deelnemende organisaties en instanties met elk een vertegenwoordiger zijn  vertegenwoordigd. Aan het comité wordt ook nog een afgevaardigde van het A.H.G. Fokker Fonds toegevoegd.

De Jeugd Luchtvaart Brigade wordt op 9 januari 1954 in Den Haag opgericht. Met de installatie van de groep 's-Gravenhage op de vliegbasis Ypenburg op 26 maart 1954 door de Minister van Verkeer en Waterstaat, dr. J. Algera is de Jeugd Luchtvaart Brigade in Nederland een feit.

De JLB blijkt vanaf het begin een groot succes. Het aantal aanmeldingen is aanvankelijk te groot voor de nog kleine organisatie.

In 1955 wordt de groep Amsterdam opgericht; in 1956 volgt Twente. Rotterdam en Kennemerland in 1957 en Woensdrecht en Groningen in 1959.

Uniform: luchtmachtgrijs met eigen distinctieven.
De rangen:
Cadet
Cadet-voorman
Cadet-voorman 1e klas
Sectiecommandant (en plv.)
Groepscommandant (en plv.)
Afdelingscommandant
Nationaal Commandant (en plv.)