In de jaren 1954 - 1966 bestaat in Nederland de Jeugd Luchtvaart Brigade (JLB). De doelstelling is de Nederlandse Jeugd geļnteresseerd te doen raken in de luchtvaart. In 1951 ontstaat het idee bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart n.a.v. voorbeelden in Amerika en Canada. De JLB in Nederland wordt op 9 januari 1954 in Den Haag opgericht. Op diverse Nederlandse vliegvelden wordt een groep gevestigd (1954 - Den Haag; 1955 - Amsterdam; 1956 - Twenthe; 1957 - Rotterdam en Kennemerland; 1959 - Woensdrecht en Groningen). In 1966 wordt de JLB formeel opgeheven. De website kunt u doorbladeren door de pagina's om te slaan. Bent u oud-lid? Meldt u zich dan aan per e-mail of door het gastenboek te tekenen. U ontvangt dan nieuwsbrieven.

Op deze website vindt u o.a.:

 • de geschiedenis van de JLB
 • de organisatiestructuur
 • de doelstellingen van de JLB
 • ledenlijsten
 • toespraken
 • vluchtverslagen
 • JLB op Nederlandse Antillen
 • clubs in het buitenland
 • gastenboek
 • nieuwsbrieven
 • test uw kennis on-line
 • eigen zoekmachine binnen deze website

© 2001-2003 Herman Follens (overleden 21 juni 2003). Zijn dochter E. Follens heeft toestemming gegeven om de site verder te beheren en welliicht uit te bouwen aan W. de Vries en J.A. Piers. Op de inhoud van deze website is het auteursrecht van toepassing, Deze website is voor een niet onbelangrijk deel tot stand gekomen door medewerking van o.a. oud-leden van de Jeugd Luchtvaart Brigade, die informatie, foto's e.d. voor het samenstellen van deze website ter beschikking hebben gesteld. Geheel of gedeeltelijke overname is derhalve gebonden aan toestemming van de redactie, die daarbij tevens de belangen behartigt van diegenen, die materiaal voor deze website ter beschikking hebben gesteld.