Voorwoord...
Start pagina: 13 juni 2001
Laatst bijgewerkt: 19 februari 2003

 


Ruim 40 jaar geleden - in de beginjaren 60 - was ik lid van de Jeugd Luchtvaart Brigade (JLB), groep Rotterdam. In 1966 werd in Nederland de Jeugd Luchtvaart Brigade opgeheven. Daarmee hield voor mij ook de actieve belangstelling voor de luchtvaart op. Met het vorderen der jaren schijn je echter weer meer belangstelling voor het verleden te krijgen (op een bepaalde leeftijd is er uiteindelijk meer verleden dan toekomst). Een vakantievliegreis en de "hang" naar het verleden brachten mij op het idee om eens te onderzoeken in hoeverre de idealen van de JLB van destijds verwezenlijkt zijn. Ook was ik gewoon nieuwsgierig naar de geschiedenis van de JLB.

Op 3 juni 2001 startte ik mijn zoektocht via internet en plaatste ik een webpagina over de JLB. Op het Internet was alleen tot mijn verrassing op de Nederlandse Antillen e.e.a. over de Jeugd Luchtvaart Brigade te vinden. Wat bleek: op Curacao bestaat gewoon nog vanaf 1959 een Jeugd Luchtvaart Brigade. De JLB heeft daar ook een eigen site, te vinden onder http://jlbcuracao.org/

Eind juli 2001 kwamen de eerste reacties binnen. In de loop der tijd meldden zich steeds meer oud-leden. De één wist zich nog feiten te herinneren; een ander had nog oude foto's; een uniform of oude maandbladen.

Met medewerking van velen is er nu op het Internet een dossier over de JLB te vinden. Ik zeg een dossier, want inmiddels omvat de website een kleine tweehonderd pagina's met informatie en foto's. En.... het einde is nog niet in zicht.

Dus de opzet van deze in 2001 gestarte website is tweeledig:
1. Het achterhalen van een stukje geschiedenis van de J.L.B.
2. Het onderzoeken of de doelstellingen van de J.L.B. zijn behaald en in welke mate.
Gaandeweg heeft de website ook een "sociale" functie gekregen. Oud-leden, die deze website vinden en bezoeken, laten blijken, dat zij het bestaan daarvan waarderen. Een "stukje jeugd" wordt in herinnering opgehaald en sommigen vinden "oude" vrienden van toen terug. 
Bladerend door deze website ontvouwt zich voor u de geschiedenis van de J.L.B. en die van de afzonderlijke groepen. De website is nog steeds in opbouw en nog lang niet compleet.
Via Nieuwsbrieven worden oud-leden, die zich daarvoor aanmelden, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Uw reacties kunt u richten per e-mail of via het gastenboek. Een zoekmachine maakt het u gemakkelijk om b.v. een naam op te zoeken.

P.S.
Als u soms lid bent geweest en/of u heeft informatie, meldt u zich dan in het gastenboek of per e-mail.
(Webmaster)

Met vriendelijke groeten,

Herman Follens

 

Via de Nieuwsbrieven kunt u redelijk snel op de hoogte zijn van wijzigingen van de website.