Nieuwsbrief 29

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
24 april 2003

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. Vergeet niet uw   nieuwe e-mailadres door te geven. De Nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws over de inhoud van de website en/of gebeurtenissen m.b.t. de JLB zijn te melden.

Inhoud:

 • Nieuwe aanmeldingen
 • ReŁnie 27 september 2003 (vervallen - noot mei 2003)
 • Materiaal van H.S. Poppe:
  • Kamp Groep 's-Gravenhage op Terlet 1958
  • Opening nieuw KNVvL-gebouw 1957
 • Fotomateriaal van Henk Geerlings ('s-Gravenhage)
  • Internationale uitwisseling cadetten 1959 (vervolg)
  • Lesvlucht met KLM PH-LKF Phoenix 21 mei 1956 vanaf Schiphol
 • Materiaal gevraagd
 • Update website

Nieuwe aanmeldingen:

 • Frits van der Blij, groep Groningen; "opgespoord" door Wout de Vries.

Welkom.


ReŁnie op 27 september 2003: (helaas vervallen - andere datum wordt gepland - mei 2003)
Velen van u hebben aangedrongen op een reŁnie. Enkelen van u hebben suggesties over een locatie en/of programma gestuurd. Eerder had ik een uitnodiging gekregen om een reŁnie op de vliegbasis Twenthe (bij het LOC Twenthe) te houden, maar gelet op de reacties is gekozen voor een locatie (meer) centraal in het land en vanuit alle windstreken goed bereikbaar. We hopen op een snelle reactie vanuit alle groepen, zodat we op tijd een overzicht hebben van het aantal aanmeldingen. 

ReŁnie Jeugd Luchtvaart Brigade

Geacht oud-lid van de Jeugd Luchtvaart Brigade

Op initiatief van enkele oud-leden is besloten een landelijke reŁnie te houden van oud-leden van de JLB. Wij hebben het genoegen u daartoe uit te nodigen en wel op:

Zaterdag 27 september 11.00 uur
in het nieuwe
Nationaal Luchtvaart-ThemaPark AVIODROME
bij het vliegveld Lelystad.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur ontvangst met koffie en aansluitend hernieuwde kennismaking met de oud-Cadetten en enkele Kaderleden
12.30 uur eenvoudige lunch met belegde broodjes
14.00 uur themarondleiding door de expositie in het nieuwe museum
16.00 uur afsluiting met een Flevolandse kruidenbitter

De kosten voor deze reŁnie bedragen € 32,50 p.p. (incl. de toegang tot het themapark, koffie bij ontvangst, rondleiding, lunch en afsluitingsdrankje).

U kunt zich aanmelden door dit bedrag vůůr 15 juni 2003 over te maken op postgirorekening 5311716 t.n.v. W.L. de Vries te Waddinxveen met vermelding van uw naam, adres en JLB-groep.

Wij hopen u op deze dag te mogen begroeten.

Namens de organisatoren:
Herman Follens
Wout de Vries en
Hans Piers
Dokter Hamburgerlaan 64
2771 JR Boskoop
(tel. 0172 213765, email j.a.piers@hccnet.nl )


Materiaal van de heer H.S. Poppe:
Afkomstig uit de collectie van H.S. Poppe; verzameld door Hans Piers.

 • Kamp Groep 's-Gravenhage op Terlet:

Op de desbetreffende pagina van de Groep 's-Gravenhage meer foto's over dit kamp (eerder gepubliceerd in deze nieuwsbrief).

 • Opening nieuw KNVvL-gebouw:

Prins Bernhard inspecteert de JLB bij de opening van het nieuwe KNVvL-gebouw op 19 oktober 1957.


Fotomateriaal van Henk Geerlings ('s-Gravenhage):
 • Internationale uitwisseling cadetten Amerika (vervolg):


Een Amerikaanse krant maakt melding van het bezoek van de Nederlandse luchtvaartcadetten.


31 juli 1959

 • Lesvlucht met KLM Super Constellation PH-LKF "Phoenix" op 21 mei 1956 vanaf Schiphol.


V.l.n.r.: 1e rij: BŲck en Hans Zeedijk; 2e rij: Eric Vermaat en Henk Geerlings.


Materiaal gevraagd:
Dankzij uw medewerking is de website inmiddels uitgegroeid naar ongeveer 250 pagina's, waarvoor hartelijk dank. Over de eindjaren (1965-1966) heb ik nog relatief weinig nieuws en foto's. Hoewel de voorraad foto's en informatie nog niet opgedroogd is, is nieuw materiaal - foto's, tijdschriftartikelen, oude bladen Lift (zie bronvermelding voor de nummers die ik al heb), brieven enz. over de JLB - nog steeds van harte welkom. Heeft u materiaal en u wilt deze ter beschikking stellen om te publiceren op de website en in nieuwsbrieven, stuur ze dan op (neem voor mijn adres even e-mailcontact op) of stuur ze a.u.b. gescand per e-mail op.

Update website:
De website is weer vernieuwd met gegevens en foto's, waarvan de belangrijkste in deze Nieuwsbrief zijn vermeld.
De wijziging van de website:
- hoofdgebeurtenissen per jaarpagina
- groepsgebeurtenissen per groepspagina
is voltooid.
Jaarpagina's aangevuld:
1957 - Prins Bernhard inspecteert de JLB bij opening nieuw KNVvL-gebouw
1959 - internationale uitwisseling cadetten Amerika
Groepspagina's:
's-Gravenhage 1956 - vlucht KLM PH-LKF
's-Gravenhage 1958 - kamp op Terlet
Groningen - 1963 waddenluchtbrug
Groningen - ledenlijst

Met vriendelijke groet,

Herman Follens
Vlaardingen

 

Verzendlijst:
Aantal: 72