Nieuwsbrief 27

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
1 april 2003

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. Vergeet niet uw   nieuwe e-mailadres door te geven. De Nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws over de inhoud van de website en/of gebeurtenissen m.b.t. de JLB zijn te melden.

Inhoud:

 • Nieuwe aanmeldingen
 • Materiaal van H.S. Poppe:
  • Zomerkamp 1960 (vervolg)
 • Fotomateriaal Twenthe van J.E. Westerburger (vervolg):
  • Beste Cadet van het Jaar 1961 en 1962
 • Krantenknipsels 1960 en 1961 van Feddo Hillen:
  • Groep 's-Gravenhage wint bokaal vliegtuigherkenningswedstrijden
  • Groep 's-Gravenhage wint Backerbeker (beste groep 1960)
  • Beste Cadet van Jaar 1960 naar Cadet Bakker van de Groep Amsterdam
 • Lid worden van de JLB
  • Briefje Hans Mauer (groep Amsterdam)
  • Folder
 • Link naar interessante website
 • Link naar website JLB Nederlandse Antillen tijdelijk buiten order
 • Update website
 • Volgende nieuwsbrief / -brieven

Nieuwe aanmeldingen:

 1. A.G. (Bram) Brijder, groep Kennemerland 1960/1961 in het gastenboek n.a.v. oproep Radio Noord.
 2. Harry Horlings, groep Groningen 1964 - 1964 in het gastenboek. Sinds kort met FLO na 37 jaar luchtmacht als o.a. testvlieger en nu nog actief met AvioConsult. Zie www.avioconsult.com
 3. Ton van Beers, groep Woensdrecht. Aanmelding via Ad Luijkx.
 4. J.A.M. (Hans) Visser, groep 's-Gravenhage 1957-1960 in het gastenboek n.a.v. een folder in het Militair Luchtvaartmuseum in Soesterberg, alwaar betrokkene thans als vrijwilliger werkt.
 5. E.C. Priebee, groep Twenthe, groepscommandant tot 1964. Meldt zich in het gastenboek eind maart 2003, nadat diens zoon de website had gevonden.

Welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.


Materiaal van de heer H.S. Poppe:
De informatie die Hans Piers bij de heer H.S. Poppe verzamelde, is vrij omvangrijk. In eerdere nieuwsbrieven werd daar al e.e.a. van gepubliceerd. In deze Nieuwsbrief enkele foto's van het zomerkamp 1960 op Ypenburg.

Zomerkamp 1960 (vervolg):

De groep 's-Gravenhage ontwaakt...


In het waslokaal...


De vlaggenparade c.q. het appèl...


Het rapport...


Fotomateriaal Twenthe van J.E. Westerburger (vervolg):

Beste Cadet van het Jaar 1961 en 1962:

In 1962 wordt tot Beste Cadet van het Jaar 1961 uitgeroepen Cadet J. Broeze.

In 1963 wordt tot Beste Cadet van het Jaar 1962 uitgeroepen Cadet-voorman J.J. Moraal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krantenknipsels 1960 en 1961 van Feddo Hillen:

Groep 's-Gravenhage wint tijdens het zomerkamp de vliegtuigherkenningswedstrijden:
Op de foto cadetten J. Veldt en R. van Olm, die de bokaal - de Yperlaanbeker - uit handen van Nationaal Commandant J.W. Maas ontvangen. Teamgenoot Feddo C. Hillen is dan met vakantie.


(krantenknipsel Het Vaderland - Feddo C. Hillen)

Lid worden van de JLB:
Hoe werd je lid van de JLB? B.v. na informatie inwinnen bij b.v. de KNVvL of via een vriend. Velen, waaronder Hans Mauer kwamen middels zo'n briefje erbij (december 1963)


(brief en folder 1963 Hans Mauer)


Groep 's-Gravenhage wint Backerbeker (beste groep 1960)
In maart 1961 wordt aan de Groep 's-Gravenhage door Dir.Generaal J.W.F Backer van de RLD de Backerbeker als beste groep van 1960 uitgereikt aan de groepscommandant J.R.M. Nijssen.Tijdens dezelfde bijeenkomst wordt de Szesze-trofee uitgereikt aan cadet Bakker van de Groep Amsterdam als Beste Cadet van het Jaar 1960.

(krantenknipsel Het Vaderland maart 1961 - Feddo C. Hillen)


Link naar website JLB Nederlandse Antillen:
De website van de Jeugd Luchtvaart Brigade op de Nederlandse Antillen is tijdelijk buiten gebruik. Aanvankelijk deed dat het ergste vrezen. Een in Nederland woonachtig lid van de JLB NA, die toevallig "langs surfde" en gastenboek tekende, verzekerde mij echter, dat de JLB aldaar nog springlevend is en dat aan de webiste op dit moment wordt gewerkt.


Link naar interessante website:
Jacob Westerburger zond mij deze link door: www.aviationpics.de/
Op deze website spectaculaire foto's van vliegtuigen in bijzondere situaties.


Update website:
De website is weer vernieuwd met gegevens en foto's, waarvan de belangrijkste in deze Nieuwsbrief zijn vermeld.
De wijziging van de website:
- hoofdgebeurtenissen per jaarpagina
- groepsgebeurtenissen per groepspagina
is nog steeds gaande. Website bijgewerkt tot 1962.
Jaarpagina's aangevuld:
1960 - bokaal vliegtuigherkenningswedstrijden
1960 - zomerkamp
1961 - Backerbeker
1961 - Beste Cadet 1960
1963 - Lid worden van de JLB
Groepspagina's:
's-Gravenhage 1960 - bokaal vliegtuigherkenning
's-Gravenhage 1960 - zomerkamp
's-Gravenhage 1961 - Backerbeker
's-Gravenhage - ledenlijst
Twenthe 1962 - Beste Cadet 1961
Twenthe 1963 Szesze-trofee
Twenthe ledenlijst
Amsterdam 1961 - Beste Cadet 1960
Kennemerland - ledenlijst
Groningen - ledenlijst
Woensdrecht - ledenlijst
Linken naar andere websites.

Volgende nieuwsbrief / -brieven:
O.m.
- nog meer foto's uit de verzameling van H.S. Poppe
- caps en petten van Hans Mauer
- zomerkampen 1956 en 1957; vluchten met de Connie 1956 en 1958 en air cadet exchange 1959 van Henk Geerlings.
Redenen genoeg om uw mailbox in de gaten te houden.

Met vriendelijke groet,

Herman Follens
Vlaardingen

 

Verzendlijst:
Aantal: 65