Nieuwsbrief 24

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
5 maart 2003

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. Vergeet niet uw   nieuwe e-mailadres door te geven. De Nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws over de inhoud van de website en/of gebeurtenissen m.b.t. de JLB zijn te melden.

Inhoud:

 • Nieuwe aanmelding
 • JLB-bijeenkomst
 • Materiaal van H.S. Poppe zomerkamp 1960:
  • Deelnemers zomerkamp 1960 Ypenburg
  • Foto appèl van de JLB-groepen
 • Fotomateriaal Twenthe van J.E. Westerburger (vervolg):
  • Installatie nieuwe cadetten 1961
  • Installatie F.(Frans) J. Westerburger tot sectiecdt.I
 • Zoekmachine binnen de website
 • Update website

Nieuwe aanmeldingen:
Meldt zich in het gastenboek en per e-mail:
- H.L.P. (Hans) Mauer - groep Amsterdam 1964/1965.
Welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.

JLB-bijeenkomst:
Zoals in de vorige nieuwsbrief staat vermeld, is thans een klein organisatiecomité bezig met de voorbereidingen. Het streven is gericht op een bijeenkomst eind september met als mogelijke locatie het nieuwe Aviodrome in Lelystad, wegens de centrale ligging in het land. Diegenen, waarvan alleen het e-mailadres bekend is, zullen eerdaags worden benaderd om hun interesse definitief kenbaar te maken en om wat aanvullende gegevens te verstrekken. Ook zal aansluiting worden gezocht bij initiatieven van anderen, zodat het een "landelijke" bijeenkomst kan worden. Het gaat lukken ...


Materiaal van de heer H.S. Poppe zomerkamp 1960:
Zoals al eerder vermeld is door Hans Piers de heer H.S. Poppe 'gevonden' in Wassenaar. Het gevolg is een CD met materiaal uit de jaren 1957 - 1960. Het is teveel om in 1x in deze nieuwsbrief te vermelden of te verwerken in de website. Dat zal in fasen gebeuren.

De heer H.S. Poppe is thans 80 jaar en was destijds vlieger bij de MLD. Hij startte bij de JLB bij de Groep 's-Gravenhage en vervulde diverse staffuncties binnen de JLB.
Bij het materiaal waren o.a. deelnemerslijsten van het zomerkamp 1960 aanwezig. Dankzij deze lijsten zijn de ledenlijsten flink uitgebreid.

Op de desbetreffende groepspagina's staan dergelijke plaatjes en lijsten van deelnemers aan het zomerkamp.
De Groep Den Haag telt 46 deelnemers
De Groep Groningen 33 deelnemers.
De Groep Woensdrecht eveneens 33 deelnemers.
De Groep Amsterdam 22 deelnemers.
De Groep Twenthe 22 deelnemers.
De Groep Rotterdam 16 deelnemers.
De Groep Kennemerland 7 deelnemers.

Het appèl van de JLB-groepen op Ypenburg.Fotomateriaal Twenthe van J.E. Westerburger (vervolg):
Op zaterdag, 15 juli 1961 werden 15 nieuwe cadetten geïnstalleerd in aanwezigheid van de Nationaal Commandant Canters en ouders.

Voorste rij links Fred Kloosterziel; 6e van links Bram van Eldijk; 8ste van links Johan ten Tijhe; rechts voorin Jacob Westerburger. Op de achterste rij rechts Corry Sukkel. Op de achtergrond de Fokker S-9 die de groep een dag daarvoor ontvangen had.

Jacob Westerburger wordt gefeliciteerd door groepscommandant Priebee.

Frans Westerburger wordt door Nationaal Commandant Canters bevorderd tot sectiecommandant I.

 


Zoekmachine binnen de website:
Al enkele maanden staat er op de website een zoekmachine. Deze zoekt alleen binnen de JLB-website. Per maand worden tussen de 20-40 zoekopdrachten gegeven. Ongeveer 80% levert een "hit" op. U kunt b.v. een naam intikken en als er pagina's met die naam erin worden gevonden, krijgt u een lijstje te zien. Doorklikken en u komt in die webpagina. Zoeken binnen een webpagina doet u met [Ctrl] + [F5].

Update website:
De JLB-website is vanaf 26 februari aangevuld met nieuwe informatie, waarvan het belangrijkste in deze Nieuwsbrief is vermeld.
Door de onstuimige groei van de website, wordt deze op dit moment gereorganiseerd en wel zodanig, dat:
- "hoofdgebeurtenissen" in de z.g. pagina's per jaar worden weergegeven (1954 enz.)
- "groepsgebeurtenissen" in aparte pagina's per groep (via de index of in de linkerkantlijn te bereiken) bij elkaar komen te staan.
Nieuwe en/of aangevulde pagina's:
Jaarpagina 1961 aangevuld met foto uit deze Nieuwsbrief
Groepspagina 's-Gravenhage nieuw
Ledenpagina 's-Gravenhage aangevuld
Groepspagina Amsterdam nieuw
Ledenpagina Amsterdam aangevuld
Groepspagina Rotterdam nieuw
Ledenpagina Rotterdam aangevuld
Groepspagina's Twenthe nieuw met foto's uit deze Nieuwsbrief
Ledenpagina Twenthe aangevuld
Groepspagina Kennemerland nieuw
Ledenpagina Kennemerland aangevuld
Groepspagina Woensdrecht nieuw
Ledenpagina Woensdrecht aangevuld
Groepspagina Groningen nieuw
Ledenpagina Groningen aangevuld

Met vriendelijke groet,

Herman Follens
Vlaardingen

 

Verzendlijst:
Aantal: 57