Nieuwsbrief 23

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
26 februari 2003

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. Vergeet niet uw   nieuwe e-mailadres door te geven. De Nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws over de inhoud van de website en/of gebeurtenissen m.b.t. de JLB zijn te melden.

Inhoud:

 • Nieuwe aanmelding
 • JLB-bijeenkomst
 • Groep Kennemerland 1959 - foto's van Rob Delachaux
  • Zomerkamp Vliegbasis Twenthe
 • Materiaal van H.S. Poppe
 • Fotomateriaal Twenthe van J.E. Westerburger
 • Herinneringen Hans Zeedijk Groep 's-Gravenhage 1956-1958
  • Drumband Groep 's-Gravenhage
  • Aircrafts Spotter Team JLB
 • Update website

Nieuwe aanmeldingen:
Achterhaald zijn de adressen van:
- H.(Henk) S. Poppe - groep 's-Gravenhage en staflid;
- R.(Rob) van Beek - groep 's-Gravenhage:
beiden hebben geen PC en/of e-mailadres.
Welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.

JLB-bijeenkomst:
Er is op dit moment een organisatiecomité bezig met de locatiekeuze. U hoort z.s.m. meer.


Materiaal van de heer H.S. Poppe:
Zoals al eerder vermeld is door Hans Piers de heer H.S. Poppe 'gevonden' in Wassenaar. Het gevolg is een CD met materiaal uit de jaren 1957 - 1960. Het is teveel om in 1x in deze nieuwsbrief te vermelden of te verwerken in de website. Dat zal in fasen gebeuren.

De heer H.S. Poppe is thans 80 jaar en was destijds vlieger bij de MLD. Hij startte bij de JLB bij de Groep 's-Gravenhage en vervulde diverse staffuncties binnen de JLB.


Foto tijdens vermoedelijk het zomerkamp 1959 op vliegbasis Twenthe.


Groep Kennemerland 1959 - foto's van Rob Delachaux:
Een vervolg met foto's van Rob Delachaux - Groep Kennemerland 1957 - 1959 van het zomerkamp op de vliegbasis Twenthe in 1959.


Uiterst links Ockie Uhlenbeck; de 4e van links Hans Zandbergen en de 8-ste van links Cees Schuuring.


Uiterst rechts Jerry Does; 2e van rechts Cees Schuuring.


Rob Delachaux zelf.


Fotomateriaal Twenthe:
Van J.(Jacob)E. Westerburger werden diverse foto's ontvangen.
Hieronder een groepsfoto, genomen in het voorjaar van 1961 bij het clubgebouw:

Staand van links naar rechts: Tonnis Oosterwijk, onbekend, Corry Sukkel, V.d. Sman, Zwier,
onbekend, Minze Veenstra, Boon, onbekend, Dick Holsheimer?, Lubbers.
Liggend: onbekend (3x), Jacob Westerburger


Herinneringen Hans Zeedijk Groep 's-Gravenhage 1956-1958:
Hans Piers maakte in de vorige Nieuwsbrief al melding van het bestaan van een drumband (foto in vorige nieuwsbrief).
Hierop reageerde Hans Zeedijk (groep 's-Gravenhage 1956-1958) met de vermelding, dat in die drumband in ieder geval speelden:
Peter (Wybo) Scholte - later vlieger bij de Klu (in 1965 om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash); Bart Bakker - later KLM-vlieger en nu President van de Ifalpa (int. vliegersorganisatie); Hans van Witzenburg (woonachtig in Portland Oregon USA) en Peter Ypma (drummer o.a. in het trio van Pim Jacobs).

Twee foto's ter gelegenheid van de kampioenschappen Vliegtuigherkenning op Schiphol. Ik neem aan de foto's dateren van circa 1957. De groep hier op de foto had voor deze gelegenheid een auto gehuurd. Bij de auto van links naar rechts Bart Bakker, Hans Piers, Peter Ypma, Hans van Witzenburg en Hans Zeedijk.


Update website:
De JLB-website is vanaf 19 februari aangevuld met nieuwe informatie, waarvan het belangrijkste in deze Nieuwsbrief is vermeld.
Door de onstuimige groei van de website, is deze weer aan een reorganisatie toe.
De redenen:
- in het begin had ik hoofdzakelijk nieuws en foto's van de Groep "s-Gravenhage;
- hierdoor onstond een wat onevenwichtig beeld van de JLB totaal;
- de laatste tijd ontvang ik steeds meer foto's, die ook op andere groepen betrekking hebben:
- sommige foto's zijn zeer specifiek interessant voor die groepen.
Daarom organiseer ik de website zodanig, dat:
- "hoofdgebeurtenissen" in de z.g. pagina's per jaar worden weergegeven (1954 enz.)
- "groepsgebeurtenissen" in aparte pagina's per groep (via de index of in de linkerkantlijn te bereiken) bij elkaar komen te staan.
Inmiddels is het jaar 1954 aangepast.
Nieuwe en/of aangevulde pagina's:
Jaarpagina 1957 aangevuld (Ilsy)

Groepspagina's  's-Gravenhage nieuw met foto's uit de vorige Nieuwsbrief
Ledenpagina 's-Gravenhage aangevuld
Groepspagina Twenthe nieuw met foto uit deze Nieuwsbrief
Ledenpagina Twenthe aangevuld
Uniformpagina's aangevuld met foto van Hans Piers in uniform)

Met vriendelijke groet,

Herman Follens
Vlaardingen

 

Verzendlijst:
Aantal: 56