Nieuwsbrief 22

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
19 februari 2003

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. Vergeet niet uw   nieuwe e-mailadres door te geven. De Nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws over de inhoud van de website en/of gebeurtenissen m.b.t. de JLB zijn te melden.

Inhoud:

 • Nieuwe aanmelding
 • JLB-bijeenkomst
 • Groep Kennemerland 1957 - foto's van Rob Delachaux
  • Kamp Zandvoort
 • (vervolg) Herinneringen Hans Piers aan Groep 's-Gravenhage 1956
  • Drumband Groep 's-Gravenhage
  • Feest 1957
  • ILSY 1957
 • Update website

Nieuwe aanmelding:
Meldt zich in het gastenboek na een aanvankelijke tip van Doewe Pelleboer, webmaster van een site over RLS en KLM-opleidingsscholen en nadat Jaap Loman daar achteraan is gegaan:
- Jan Hulzebos, Groep Groningen 1956 - 1958; thans sportvlieger (en free-lance havenmeester) op Vliegveld Hoogeveen met een eigen Piper Cub. Bouwt en restaureert ook aan een vloot oldtimervliegtuigen en nodigt een ieder uit eens op het vliegveld langs te komen om de toestellen te bewonderen.
Welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.

JLB-bijeenkomst:
Het aantal aanmeldingen stokt. Inmiddels zijn er enkelen, die bereid zijn e.e.a. te gaan organiseren. Echter... het aantal aanmeldingen moet wel wat omhoog. Dus heeft u interesse voor een bijeenkomst , ongeacht of u wel of niet kunt wegens vakantie, werk of andere omstandigheden omdat de datum en locatie nog niet definitief zijn vastgesteld, doe dat alsnog per e-mail.


Groep Kennemerland 1957 - foto's van Rob Delachaux:
Op 18 januari j.l. meldde zich in het gastenboek: Rob Delachaux - Groep Kennemerland 1957 - 1959. Ook zijn reacties op de inhoud van de website zijn positief. Uit zijn collectie in deze nieuwsbrief enkele foto's. Meer foto's op de desbetreffende pagina's op de website.
Rob is thans nog o.a. actief in de Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 te Heemskerk, welke stichting een luchtoorlogmuseum beheert in Fort bij Veldhuis aldaar. Hierbij enkele foto's van een kamp op Zandvoort in 1957 en van het zomerkamp op vliegbasis Twenthe in 1959.

Kamp Zandvoort 1957:
De groep houdt in Zandvoort kamp. Hierbij enkele impressies. Nog niet bekend is wanneer dat kamp is gehouden.
Enkele namen van personen op de foto's zijn bekend. Herkent u zich zelf of anderen, laat dat even weten. De inzender van de foto's stelt dat erg op prijs.


(1) Uiterst rechts: Cees Schuuring.       (2)

(3)

(4)


(5) De tweede rij van links achter elkaar: Achterin: Cees Schuuring en midden: Hans Zandbergen.


Herinneringen Hans Piers aan Groep 's-Gravenhage (vervolg):
Als afsluiting van een serie foto's van de Groep 's-Gravenhage over de jaren 1955 - 1958 hierbij nog een foto als bewijs, dat de groep de beschikking moet hebben gehad over marstrommels. Tot nu toe heeft niemand daar nog een woord over gerept, maar Hans Piers kan zich herinneren dat er een drumband geweest moet zijn met trommels en trompetten. De instructeur was de heer Potuyt van de Gemeentelijke Politiekapel te 's-Gravenhage. Hierbij dus een foto van het tot nu enige bekende optreden.


Foto's van een feest in 1957. (een betere kwaliteit is er niet van te maken) Nog niet bekend is ter gelegenheid waarvan deze foto's zijn gemaakt.


Ilsy 1957.

Op onderstaande foto uit de vorige nieuwsbrief een correctie
Links staat Bas Scheltes; rechts Hans Piers.

 


 

 

 Update website:
De JLB-website is vanaf 8 februari aangevuld met nieuwe informatie, waarvan het belangrijkste in deze Nieuwsbrief is vermeld. Nieuwe c.q. aangepaste pagina's n.a.v. nieuws in deze Nieuwsbrief:
Hoofdpagina aangepast.
Voorwoord aangepast.
Jaarpagina 1956.
Jaarpagina 1957 (nieuw)
Jaarpagina 2001: (nieuw in concept)

Jaarpagina 2002: (nieuw in concept)
Jaarpagina 2003: (nieuw in concept)
Ledenlijst Groningen: (aangevuld)

Met vriendelijke groet,

Herman Follens
Vlaardingen

 

Verzendlijst:
Aantal: 56