Nieuwsbrief 20

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
8 februari 2003

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. Vergeet niet uw   nieuwe e-mailadres door te geven. De Nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws over de inhoud van de website en/of gebeurtenissen m.b.t. de JLB zijn te melden.
De laatste Nieuwsbrief verschijnt na enkele dagen ook op de website.

Inhoud:

  • Nieuwe aanmelding
  • JLB-bijeenkomst
  • Herinneringen Hans Piers aan Groep 's-Gravenhage 1955
  • Installatie cadetten 's-Gravenhage en Amsterdam 1955
  • Bijeenkomsten Groep 's-Gravenhage 1956
  • Paasweekend Groep 's-Gravenhage in Appelscha
  • JLB in de lucht (vervolg)
  • Nog veel nieuws op komst
  • Update website

Nieuwe aanmelding:
Meldt zich in het gastenboek:
- J.B. Does, groepscommandant van de Groep Kennemerland 1960 - 1963.
Welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.

JLB-bijeenkomst:
De oproepen in de vorige nieuwsbrieven beginnen enigszins resultaat op te leveren. De stand staat nu op 12 aanmeldingen en ook hebben zich enkelen bereid verklaard de organisatie op zich te nemen. Eerlijk gezegd, waren meer aanmeldingen verwacht. Het vermoeden bestaat, dat er meer interesse is. Willen diegenen, die wel interesse hebben en zich nog niet hebben gemeld, dat alsnog per e-mail doen. Alleen bij voldoende interesse, kan er iets worden georganiseerd. We houden het op Twenthe of het nieuwe Aviodrome. Bijzonderheden, vooral datum en locatie, volgen dan zo snel mogelijk.


Herinneringen Hans Piers aan Groep 's-Gravenhage.

Bijeenkomsten oktober - december 1955:
J.A. (Hans) Piers wordt op zaterdag, 15 oktober 1955, na reeds jaren lid te zijn geweest van de KNVvL, lid van de JLB. Die dag maakt hij kennis met de 10 grondregels van de JLB en exercitie op de taxibanen van Ypenburg, terwijl een Dakota landt. Na de pauze wordt de hangar van Avio Diepen bekeken. De cadetten mogen plaatsnemen in een Thunderstreak en Thunderflash (fotoverkenner). Ook staan er Thunderjets (de voorganger van de Thunderstreak), die bij Avio Diepen worden gereviseerd en daarna met Amerikaanse kentekens naar een ander land worden overgevlogen.
Op zaterdag, 22 oktober wordt na het appèl de in die week verongelukte testvlieger van Fokker, Gerben Sonderman, herdacht. Die dag staat onder leiding van sectiecommandant De Wolf en afgesproken wordt een modelzweefvliegtuig te bouwen. Verder wordt er gesport en aan orde-oefeningen gedaan.
Op de zaterdagen, 29 oktober, 5, 12 en 19 november wordt langdurig geoefend voor de installatieplechtigheid van 26 november (zie verder in deze nieuwsbrief).

Op zaterdag, 10 december gaat de groep per KLu-bus naar het Nationaal Luchtvaart Laboratorium te Amsterdam.
Op zaterdag, 17 december ondergaat sectie 3 de luchtdoop. Hans Piers ondergaat die in een Piper Cub (PH-UCI) van de Nationale Luchtvaartschool.
Op donderdag, 22 december wordt er een Kerstbijeenkomst gehouden in de kantine van het KLM-hoofdkantoor bij de Wittebrug te 's-Gravenhage.
Op vrijdag, 30 december woont de groep de overdracht van de Fokker F VII (H-NACT) op Schiphol bij. Daarna wordt de Fokker-fabrieken bezocht, waar de bouw van de S14 en F27 plaatsvindt en waar ook de Hawker Hunter in licentie wordt gebouwd. Ook worden de hangars van de KLM en de vliegtuigen bekeken.

Installatie cadetten Groepen 's-Gravenhage en Amsterdam:

Op 26 november vindt op Ypenburg de installatie plaats van 10 cadetten van de Groep 's-Gravenhage en 2- cadetten van de nieuwe Groep Amsterdam. Hierbij zijn aanwezig de Chef Luchtmachtstaf luitenant-generaal A. Baretta en de vlagofficier van de Marine Luchtvaartdienst, schout bij nacht J.M. van Olm. Na het spelen van het volkslied wordt door de heer Kolff de heer Van der Caaij bevorderd tot Commandant in Algemene Betekenis; de heren H. van Wijck en J.L. Kok tot respectievelijk groepscommandant van de Groep 's-Gravenhage en Amsterdam. De heer P.J.H. Verster wordt sectiecommandant.


Foto en informatie afkomstig van J.A.(Hans) Piers.

Bijeenkomsten Groep 's-Gravenhage januari - april 1956:
Op zaterdag, 7 januari krijgt de groep een lezing over de luchtvaart door Ir. R. Castendijk.

Tweejarig bestaan van de JLB en uitreiking Szesze-trofee:
Op zaterdagavond 14 januari wordt in de kantine van het KLM-hoofdkantoor het tweejarig bestaan van de JLB gevierd.
Tevens wordt de Szesze-trofee (beste cadet van het jaar) uitgereikt aan de 16-jarige Eric Bismeyer van de Groep Amsterdam, die de beker overneemt van de beste cadet van het jaar daarvoor M. Meyer van de Groep 's-Gravenhage.
Ook de heer P.J. Yperlaan, Algemeen secretaris van de KNVvL, krijgt als geestelijke vader van de JLB, veel lovende woorden en deze maakt bekend, dat binnenkort ook groepen in Almelo, Eindhoven en waarschijnlijk Groningen worden opgericht. De avond wordt opgefleurd door een lezing van de ballonvaarders Jan en Nini Boesman en besloten met een bal met de band de Mood-Mixers.
Ook aanwezig die avond is de legendarische generaal bd Versteegh.

Vervolg bijeenkomsten Groep 's-Gravenhage 1956:
Op 4 februari wordt een bezoek gebracht aan het Marine Vliegkamp Valkenburg, alwaar de nieuwe vliegboot, de Martin Mariner; de verkeerstoren en de radarafdeling worden bezichtigd.
Op 11 februari lezingen door de Koninklijke Luchtmacht en na de pauze een schaatstocht, georganiseerd door de Fries Foeke de Wolf.
De bijeenkomst van 18 februari staat in het teken van de KLM.
Op 25 februari houden Lt.Kol. Sleeuw en Kapt. De Jong een lezing en worden enkele films vertoond.

Op zaterdag, 3 en 10 maart bijeenkomsten, waarop o.a. de sectiecommandant uit Amsterdam (Pierre Verster?) een verslag doet over zijn bij de LuVa gewonnen reis naar Frankrijk.
Op 17 maart wordt op Ypenburg een bezoek aan de meteo-afdeling gebracht.
Op 24 maart wordt op Valkenburg een bezoek aan de meteo-afdeling gebracht.

Groep 's-Gravenhage helpt bij tentoonstelling:
Begin april wordt in het paleis aan het Noordeinde in Den Haag een tentoonstelling over de luchtvaarthistorie gehouden. De JLB is daarbij behulpzaam om diverse opstellingen, waaronder een Grunau Baby zweefvliegtuig in de hal van het paleis te maken.

Paasweekend Groep 's-Gravenhage:
In het paasweekeinde van 5 t/m 8 april weet de sectiecommandant De Wolf zijn sectie over te halen om een paaskamp in Appelscha te houden. Met 6 graden vorst doen de 8 jongeman diverse nachtspelen om warm te blijven en moest geslapen worden in enkeldaks tentjes. Voor de tweede nacht wordt stro bij de boer gehaald. De watervoorziening bestaat uit een wasketel met een laag ijs boven op het water.

Op de foto hierboven mogelijk zittend van links naar rechts:
Peter Tuinman, Stef? en Bastiaan Scheltes?

Wie herkent personen van deze foto's? Stuur even een mailtje met fotonummer en namen.

(info en foto's Hans Piers)


JLB in de lucht (vervolg):
In de vorige nieuwsbrief heb ik een foto van een Saab Safir, de PH-RLA, geplaatst. Nu heb ik foto's  binnengekregen van Doewe Pelleboer (zie links). De PH-RLT, die o.a. wordt genoemd in 1963 en het vliegtuig, waarmee o.a. Barend Deichmann van de Groep Rotterdam op 30 juli 1963 vanaf Texel zijn luchtdoop bij de JLB onderging.


De PH-RLY. Ook aan deze Safir hebben enkele leden herinneringen.

Heeft u foto's van vliegtuigen, waarmee u heeft gevlogen? Misschien wilt u ze opsturen?


Nog veel nieuws op komst:
Intussen is veel nieuws en mooi materiaal ontvangen. Een voorproefje, afkomstig van Hans Piers, heeft u in deze nieuwsbrief al kunnen lezen. Er volgt nog meer. Ook heeft hij de heer Poppe weten te achterhalen en gesproken. Ook dat heeft veel materiaal opgeleverd.
Van Rob Delachaux zijn mooie foto's ontvangen. Ook die worden eerdaags via de nieuwsbrieven gepubliceerd.
Daarnaast zijn er nog enkele toezeggingen gedaan. Ik wacht die met spanning af.
Hou uw mailbox dus in de gaten...


Updates website:
De JLB-website is vanaf 26 januari aangevuld met nieuwe informatie, waarvan het belangrijkste in deze Nieuwsbrief is vermeld. Nieuwe c.q. aangepaste pagina's n.a.v. nieuws in deze Nieuwsbrief:
1955: www.jlbnl.net/jlb1955-700.htm (nieuw)
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-001.htm (nieuw)
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-010.htm (nieuw)
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-050.htm (nieuw)
1956: www.jlbnl.net/jlb1956-100.htm (nieuw)
1963: www.jlbnl.net/jlb1963-610.htm
1964: www.jlbnl.net/jlb1964-500.htm
1965: www.jlbnl.net/jlb1965-500.htm
Groepsverzamelpagina 's-Gravenhage: www.jlbnl.net/jlb2100.htm
Ledenlijst 's-Gravenhage: www.jlbnl.net/jlb2190.htm
Groepsverzamelpagina Amsterdam: www.jlbnl.net/jlb2200.htm
Ledenlijst Amsterdam: www.jlbnl.net/jlb2290.htm
XLedenlijst Twenthe: www.jlbnl.net/jlb2490.htm
Ledenlijst Kennemerland: www.jlbnl.net/jlb2590.htm
Beste cadet van het jaar: www.jlbnl.net/jlb500.htm
Links: www.jlbnl.net/jlb700.htm

JLB-in de lucht: www.jlbnl.net/jlb750.htm
Bronvermelding: www.jlbnl.net/jlb998.htm

Met vriendelijke groet,

Herman Follens

 

Verzendlijst:
Aantal verzonden: 54