Nieuwsbrief 18...

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
17 januari 2003

Vanwege de wens van diverse oud-leden om niet te lang te wachten met het houden van een JLB-bijeenkomst of reŁnie, verschijnt deze nieuwsbrief eerder dan aanvankelijk de bedoeling is en gaat het hoofdzakelijk daarover. Een reguliere nieuwsbrief met informatie over de JLB zelf moet nog even op zich laten wachten.

Inhoud:

  • Nieuwe aanmeldingen...
  • JLB-bijeenkomst kan concrete vormen aannemen, als ...

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. Ook gaarne een bericht als uw e-mailadres is gewijzigd.


Nieuwe aanmeldingen:
Meldt zich per mail na een tip van een andere oud-lid:
- J.F.(Jan) Deckwitz, lid van de Groep 's-Gravenhage 1955; heeft altijd belangstelling in de luchtvaart gehouden en vliegt 15 jaar Microlights.
Meldt zich per mail en het gastenboek na tips van andere oud-leden van de groep Amsterdam:
- R.C.(Rob) Mousset, lid van de Groep Amsterdam van 1956-1966, waarvan de laatste periode als groepscommandant.

Welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.


JLB-bijeenkomst kan concrete vormen aannemen:
Zoals al in de voorgaande nieuwsbrieven is vermeld, zijn er tot nu toe enkele suggesties gedaan en hebben enkele oud-leden te kennen gegeven mee te willen werken aan het organiseren van een bijeenkomst of reŁnie. Alleen niemand wil echt de 'trekker' zijn.

Heel concreet is het aanbod van het LOC-Twenthe:
Het LOC Twenthe is een voortzetting van de Groep Twenthe van de JLB. Hierover is al enkele malen in de nieuwsbrieven geschreven. Vanuit de gedachte, dat het LOC Twenthe min of meer het erfgoed van de JLB beheert, hebben enkele L.O.C.-ers en het bestuur van deze club nagedacht over de berichten in deze nieuwsbrieven. Het resultaat is, dat het L.O.C. Twenthe bereid is om haar clubgebouw op de vliegbasis Twenthe hiervoor beschikbaar te stellen.
De gedachten gaan uit naar: zaterdag 17 mei 2003. Ontvangst vanaf 13.00 uur. Einde rond 17.00 uur. Afhankelijk van de reacties kan het ook de gehele dag.
Het programma staat niet vast, maar er zijn mogelijkheden om b.v. oude JLB-films te vertonen en/of een wedstrijdje vliegtuigherkenning of luchtvaartkennis te houden. Uiteraard zal zo'n bijeenkomst er vooral zijn om elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen.

Ook bestaat het idee om een soort badge als herinnering te maken.
De kosten: het clubgebouw wordt door LOC Twenthe ter beschikking gesteld; koffie, badge e.d. tegen kostprijs. Van de deelnemers wordt dan een bijdrage van circa 7,50 - 10 EURO per persoon verwacht.
Er is een voorbehoud ... het LOC verleent alle medewerking en Leo Wijfjes is het aanspreekpunt, maar het helpen organiseren van zo'n bijeenkomst moet van u komen.....
Nu een zo'n concreet aanbod wordt gedaan, lijkt het mij gelet op reacties van enkelen onder u niet moeilijk om 2 - 3 personen bereid te vinden om e.e.a. te organiseren.

Om een indruk van het LOC Twenthe te krijgen, kunt u hun website bezoeken: www.loc-twenthe.nl Op de website staan o.a. foto's van het clubgebouw en ik durf te stellen, dat u zich daar als oud-JLB'er zult thuisvoelen.

Aanbod Aviod(r)ome:
Zoals u weet, verhuist Aviodome van Schiphol naar Lelystad. Aldaar wordt een grootschalig luchtvaartthemapark opgezet (Aviodrome). Door Hans Piers, oud-lid Groep 's-Gravenhage, is concreet het aanbod gedaan om daar in de zomer van dit jaar een bijeenkomst te organiseren. Ook dat is afhankelijk van uw interesse en bereidheid om mee te helpen organiseren. Het Aviodome en het nieuwe onderkomen behoeven geen verdere toelichting. Website: www.aviodome.nl

Melden:
Aangezien het m.i. niet veel concreter kan worden, stuur mij per ommegaande een e-mail, als je:

  • belangstelling hebt voor een dergelijke bijeenkomst (ook diegenen, die al eerder hebben gezegd geen belangstelling te hebben, mogen gerust daarop terugkomen;
  • geef het door aan bekenden van de JLB, die zich nog niet hebben aangemeld op de website;
  • als je wilt helpen organiseren, geef dat dan even aan in de mail.

Doe dat wel s.v.p. zo snel mogelijk, want tempus fugit. redactie@jlbnl.net


Met vriendelijke groet,

Herman Follens

e-mail: redactie@jlbnl.net

Verzendlijst:
Deze Nieuwsbrief wordt inmiddels verstuurd naar 49 personen.