Nieuwsbrief 14

Overzicht nieuwsbrieven...

Jeugd Luchtvaart Brigade
22 november 2002

Inhoud:

 • Update en wijziging adres website
 • Nieuwe aanmeldingen
 • Herinneringen aan de Groep 's-Gravenhage 1956-1959
 • Archieven open van de Groep Twenthe
 • Groepsemblemen
 • JLB-bijeenkomst
 • Colofon
 • Bijlage: verzendlijst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Update en wijziging adres website:
De JLB-website is naar ik hoop voor de komende tijd op een vaste plek op het Internet terecht gekomen. Met ingang van zaterdag, 16 november 2002 luidt het adres: www.jlbnl.net. Het e-mail adres is redactie@jlbnl.net.
Overigens blijft de website voorlopig nog een tijd ook via het oude (en e-mail) adres bereikbaar. De website is sinds de vorige keer van nieuwe informatie voorzien, waarvan het belangrijkste hieronder is vermeld.


Nieuwe aanmeldingen:
Via het gastenboek op de website meldden zich aan:

 • O.A. Uhlenbeck; 1956 - 1958 lid van respectievelijk Amsterdam en Kennemerland. Helaas liet hij geen e-mailadres achter.
 • Hans (J.A.) Piers; 1955 - 1958 lid van de Groep 's-Gravenhage.
 • Frank (F.G.C.M.) Sturm (eerste aanmelding Woensdrecht); 1964 - 1965 lid van de Groep Woensdrecht. Ontmoette bij toeval Hans Piers en al pratende bleek, dat zij beiden lid waren geweest van de JLB. Een fabelachtig geheugen en links en rechts informeren hebben een lijst met namen en flink wat details over de Groep Woensdrecht opgeleverd. In de volgende aflevering(en) meer hierover.
 • Wim (W.P.M.) Ernest; 1962 - 1966 lid van de Groep Woensdrecht. Door Frank Sturm op het bestaan van de website geattendeerd.
 • Jac. van As; 1958 - 1964 lid van de Groep Woensdrecht. Door Frank Sturm op het bestaan van de website geattendeerd.
 • Jacques (J.C.) de Groot; lid van de Groep Woensdrecht. Ook door Frank Sturm op het bestaan de website geattendeerd.
 • Het vermoeden is groot, dat er nog meer aanmeldingen zullen volgen... bedankt.

Allen welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.


Herinneringen aan de Groep 's-Gravenhage:
De website bevat veel informatie afkomstig van diverse oud-leden. Zo wist Henk Geerlings zich nog te herinneren, dat...

 • Op 21 mei 1956 met de KLM Super Connie PH-LKF naar de vliegshow op Eelde heen en weer werd gevlogen. Er werd niet geland, alleen overgevlogen. Vliegtijd circa 1.50 uur.
 • Het zomerkamp 1956 werd gehouden van 23 - 28 juli op de vliegbasis Leeuwarden.
 • Op 15 juni 1957 10 man van de Groep 's-Gravenhage o.l.v. Toeke de Wolf meevlogen met de Lockheed Neptune P2V5 van de MLD. Vliegtijd 58 minuten.
 • Op 26 november 1958 de JLB'ers Blacquire, Loojenga, Kleingeld, Ypema, Wanders, Van Beest en hij een testvlucht meemaakten met de KLM Super Connie PH-LKF.
 • Op 28 maart 1959 de Groep 's-Gravenhage een groepsdiner hield in Het Verre Oosten te Scheveningen ter ere van het 5-jarig bestaan van de groep. Er komt nog een foto aan, waarop staan: Piet van Doornik, Otto Huijgen, Hans Seubert, Henk van Beest, David Coffa, Jacques Veldt, Feddo Hillen en Rudi van Olm.
 • Gedurende het weekend van 9 en 10 mei 1959 op Terlet de kandidaten voor de internationale uitwisseling werden geselecteerd.
  Naar Amerika gingen o.l.v. de heren H.S. Poppe (JLB-staf) en Frits Molhuysen (KNVvL) C.A. Fenema; Henk Geerlings; Hans Seubert en Jacques Waltmann.
  Naar Canada: Henk van Beest.
  Naar ItaliŰ: H.A. Smoors.
  Naar Engeland: Leo Los.
  Naar Noorwegen: A. van Eldijk en H.C. Mulder.
  Naar Turkije: F.J. Westerburger.
  Ook had hij nog de namen van cadetten, die aan de selectie hadden deelgenomen. Al deze namen zijn inmiddels in de desbetreffende ledenlijsten op de website verwerkt. Foto's zullen volgen.

Archieven open van de Groep Twenthe:
De contacten met (oud)leden van de Groep Twenthe beginnen voor de website vruchten af te werpen en houden een belofte voor de toekomst in. Bijdragen van de heren F.J. (Frans) Westerburger en L.L.G. (Leo) Wijfjes komen binnen en zullen de komende maanden beetje bij beetje op de website worden verwerkt.

Een tweede bijdrage van J.E. (Jacob) Westerburger levert een mooi plaatje op van de ATC-badge van het Air Training Corps, waaraan veel leden dankbare herinneringen overgehouden hebben. Ook voor diegenen, die niet rechtstreeks met het A.T.C. te maken hebben gehad, was deze badge een begerenswaardig bezit.

 

 

F.J. (Frans) Westerburger heeft een eerste bijdrage aan de website en deze nieuwsbrief geleverd door verslag te doen van de installatie van de eerste leden van de Groep Twenthe. Hij is vanaf het begin van het bestaan van de Groep Twenthe lid geweest en heeft alle rangen tot en met groepscommandant bekleed. De groep heeft al die tijd een bloeiend bestaan gekend en daarom was men het in 1966 absoluut niet eens met het besluit 'in het westen' om de J.L.B. op te heffen. Frank Westerburger en zijn kader kregen de medewerking van de commandant van de vliegbasis Twenthe om hun activiteiten voort te zetten. De voortzetting van de J.L.B. leidde tot het oprichten van het L.O.C. Twenthe (al eerder vermeld) en vandaar dat de mening bestaat, dat de J.L.B. in feite  nog bestaat, zij het onder een andere naam

.

De oprichtingsbijeenkomst van de Groep Twenthe werd op 16 juni 1956 gehouden.  Op 3 november 1956 werden de leden van de groep ge´nstalleerd door de heer C. Kolff, voorzitter van de Raad der J.L.B. in aanwezigheid van:
- wing-commander G.J. Ryner van het Britse Air Training Corps
- de heer J. van der Caaij, commandant in algemene dienst van de J.L.B.
- Kolonel F. Boers, commandant van de vliegbasis Twenthe
- de heer H.J. Yperlaan, voorzitter van het uitvoerend comitÚ van de J.L.B.
- Luitenant Kolonel R. van Loggem, commandant basisgroep van de vliegbasis Twenthe.
Ge´nstalleerd werden:
Groepscommandant H.H. Schurink; Sectie-commandant N. Leerkamp; Cadet-Voorman A. van Heekeren; leden van de sectie 1a, de cadetten Beernink; J.H.N. van den Berg; Boomkamp; Ten Brake; Broers; Damveld; Van egten; Greuliker; Lucassen; Oord; De Vries; F.J. Westerburger; Stubbe; Wijnandts; B.P. Zwijnenberg; leden van de sectie 1b, de cadetten Baarslag; R. van de Berg; Hueskes; Kuipers; Mekkelholt; K. Piest; De Roode; Benschop; Schenk; Van Kampen en A.H. Zwijnenberg.

Foto's van deze installatie volgen in de komende maanden.


Groepsemblemen:
De emblemen in deze Nieuwsbrief hierboven en hieronder zijn ter beschikking gesteld door Leo Wijfjes, destijds in de overgangstijd in 1966 lid van de Groep Twenthe geworden en overgegaan in het LOC Twenthe.

Groep Rotterdam
Groep Kennemerland

 

Groep Woensdrecht

 

Groep Amsterdam

Groep Groningen


Groep Amsterdam


JLB-bijeenkomst:
Al enkele keren is in dit medium een JLB-bijeenkomst c.q. reunie aan de orde geweest. Hoewel dat niet de bedoeling van het opzetten van de JLB-website is geweest, zijn reacties van zich meldende (oud)JLB-leden van zodanige aard, dat deze geluiden niet te negeren zijn. Vandaar dat ik in deze Nieuwsbrief hieraan wat meer aandacht besteed. Grofweg is het idee ontstaan, dat als een bijeenkomst of reunie tot de mogelijkheden behoort  met het houden daarvan niet nog jaren te wachten, omdat de leeftijd van oud-leden varieert van ongeveer 55 jaar (jongste categorie) tot ongeveer 64 jaar (oudste categorie leden vanaf 1954). Kaderleden van destijds kunnen nog een hogere leeftijd hebben bereikt. Het idee is ontstaan om dat eventueel bij voorbeeld in het najaar van 2003 te doen.

Derhalve doe ik hierbij een beroep op u om:

 • te melden of u een dergelijke bijeenkomst of reunie ambieert
 • zich beschikbaar te stellen voor het organiseren van een dergelijke bijeenkomst en/of
 • suggesties te doen m.b.t. het organiseren van een bijeenkomst (locatie, programma e.d.)
 • suggesties te doen m.b.t. de financiering
 • enz.

Op voorhand moet ik toegeven, dat ik redelijk bedreven ben in b.v. het snel bouwen van websites en het schrijven, maar geen ervaring (en weinig tijd) heb in het organiseren van een dergelijke bijeenkomst. Er zijn er die dat veel beter kunnen. Dus schroom niet. Tegen de tijd, dat een dergelijke bijeenkomst kan worden gehouden, zullen zich ongetwijfeld nog meer oud-leden hebben gemeld. Een groep van circa 30-40 mensen bij elkaar brengen, zou tot de mogelijkheden moeten behoren. Uiteraard stel ik de website en de Nieuwsbrieven ter beschikking.

Ik hoor graag van u. Ik hou u op de hoogte van de ontwikkelingen......

Zoals u wellicht weet, houden (ex)KNVvL-leden, die aan het IACE-programma (uitwisseling met leden uit andere landen) jaarlijks een bijeenkomst. Tussen de deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn ook oud JLB-leden. De KNVvL houdt echter geen aparte registratie bij van JLB-leden, die ooit aan een IACE-uitwisseling hebben deelgenomen. 13 december a.s. is er weer een bijeenkomst in Soesterberg. Met de organisatrice heb ik de afspraak gemaakt, dat tijdens die bijeenkomst middels een poster aandacht zal worden gevraagd voor het bestaan van deze website. Wellicht, dat er daarna weer nieuwe aanmeldingen binnenkomen.

Met vriendelijke groet en tot de volgende keer,
Herman Follens 

Website: www.jlbnl.net
E-mail: