Nieuwsbrief 11

Overzicht nieuwsbrieven...

Nieuwsbrief JLB -No.11 - 10 oktober 2002

Inhoud:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Update en perikelen website:
De website is sinds 14 september weer aangevuld met nieuws, waarvan het belangrijkste hierna is vermeld. Regelmatig worden ook kleine wijzigingen en aanvullingen aangebracht. Elke pagina bevat bovenin twee data; een startdatum en een wijzigingsdatum. Hierdoor kunt u 'al bladerend' door de website snel zien of een pagina nieuw of gewijzigd is sinds uw laatste bezoek.
Ik heb overigens ook een kleine reorganisatie doorgevoerd, n.l. het verwijderen van informatie en foto's van de groepspagina's. De informatie en foto's zijn overgebracht naar de pagina's over de desbetreffende jaren. Hierdoor is een betere chronologische volgorde van nieuws en feiten ontstaan en voorkom ik ook 'dubbel werk' en 'dubbele vermeldingen'. In plaats daarvan blijft er per Groep wel een pagina bestaan met een soort index met verwijzingen naar de de desbetreffende jaartallen. 
De ledenpagina's blijven natuurlijk gehandhaafd.
Een oplettende surfer zal wellicht ook gemerkt hebben, dat bij het bezoek aan de website er 'doorgelinkt' wordt van My Web naar Wanadoo. Zoals u wellicht weet, is My Web overgenomen door Wanadoo. Voorlopig blijven het adres van de website en het e-mailadres ongewijzigd. Om dit soort onverwachte 'fratsen' van providers in de toekomst te voorkomen, heb ik een vast domein gekocht (jlbnl.net) Zodra de website naar dat domein is overgebracht, laat ik dat weten. 
De inhoud van deze Nieuwsbrief is daarom wat beperkter vanwege de voorbereidingsactiviteiten daartoe.


Nieuwe aanmeldingen:
Via het gastenboek op de website heeft zich gemeld:

 • F.(Frans)J. Westerburger, destijds lid van de groep Twenthe en wiens naam al diverse keren werd genoemd. Is een broer van Jacob Westerburger, ook van de groep Twenthe.
 • Ook de afgelopen periode is Wout de Vries druk in de weer geweest met het achterhalen van namen. "Gevonden" zijn:
  • J.(Jan) van Aken, destijds lid van de groep Den Haag van 1963-1966. Heeft ook inmiddels het gastenboek op de website 'getekend'.
  • F.(Frans) C. Poot, destijds lid van de groep Den Haag van 1963-1966. Heeft zich ook inmiddels gemeld in het gastenboek van de website.
  • C.(Cees) van Vierzen, destijds lid van de groep Den Haag van 1960-1963
  • P.J.(Pieter-Jan) Wigboldy, lid van de groep Den Haag 1954-1956.
  • S. (Steven) Yperlaan, lid van de groep Den Haag 1963-1964.

Iedereen hartelijk welkom. Via de website (keuze: Nieuwsbrieven in de linkerkolom) zijn alle voorgaande nieuwsbrieven te lezen. Er 'lopen' nog enkele andere contacten. 


Gesprek met J.W. Canters:
Inmiddels hebben Wout de Vries en ondergetekende een gesprek gehad met de (oud) Nationaal Commandant de heer J.W.Canters thuis. Hiervan is een verslag gemaakt. Op dit moment wordt het verslag voor publicatie geverifieerd. Zodra het terug is, wordt het gepubliceerd op de website. In ieder geval wil ik wel alvast kwijt, dat er geen archieven meer van de JLB zijn. Deze zijn kort na de opheffing van de JLB vernietigd. 


Vervolg oprichting JLB en organisatieschema 1953/1954:
In 1953 werd na vele voorbereidingen onder de Haagse Jeugd van 16 tot 19 jaar een bescheiden propaganda-actie gehouden. Men wilde eerst ervaringen opdoen met een groep van circa 50 man. De aanmeldingen kwamen vlot binnen en in december 1953 werd met de JLB-gegadigden een bijeenkomst gehouden, waarin werd verteld wat de plannen waren en wat er van hen werd verwacht.
Een organisatieschema uit december 1953 liet duidelijk blijken, dat men grootse plannen had:


    

Zomerkamp 1954.
De JLB (Groep 's-Gravenhage) ging op zomerkamp van maandag 9 augustus t/m zaterdag 14 augustus 1954 op vliegbasis Soesterberg. De cadetten hadden opdracht gekregen om van het kamp een verslag te maken. Uit al die verslagen werd een gezamenlijk verslag gemaakt. Op de website (zie pagina's 1954) is het gehele verslag gepubliceerd. Ook zijn enkele foto's geplaatst uit de verzameling van Jan Naves. Hij had ook een eigen verslag gemaakt, waarvan de aanhef op de website is opgenomen. ('s Nachts om 4 uur per fiets vertrokken.... kom daarmee bij de jeugd nu eens om :-) )


Ook bij deze foto's is het de vraag wie wie is.


Zomerkampen JLB:
     1955: Gilze Rijen
    1956: Leeuwarden
    1957: Woensdrecht / Valkenburg
    1958: Gilze Rijen
    1959: Twenthe
    1960: Ypenburg
    1961: Deelen
    1962: Valkenburg
    1963: De Kooy Den Helder
    1964: Deelen


Documentatie opheffing JLB gezocht....
Tot nu toe ontbreekt er informatie over de opheffing van de JLB. Tijdens het gesprek met de heer J.W. Canters (Nationaal Commandant 1963-1966) bleek ook, dat het archief van de J.L.B. kort na de opheffing is 'geruimd'. Vaag kan ik mij zelf herinneren, dat ik over de opheffing een brief heb gekregen, waarin ook het aanbod werd gedaan lid te worden van een andere bij de KNVvL aangesloten luchtvaartclub. Deze brief of andere documentatie daaromtrent heb ik niet meer.
Heeft iemand daarover soms wel informatie en/of documentatie? Laat dat s.v.p. weten of nog beter stuur de informatie op....(scannen en per e-mail in jpg-formaat of per post enz.)


Virussen....
Virussen zijn een ramp. Dat is ook één van de redenen, waarom ik geen e-mailadressen van oud-leden op de ledenlijst meer vermeld. Websites worden afgezocht op '@' en op die manier worden e-mailadressen verzameld voor commerciële doeleinden (vervelend, maar niet schadelijk). Ik stuur deze Nieuwsbrieven echter wel naar de opgegeven e-mailadressen. Het probleem daarbij is, dat geadresseerden vaak worden opgeslagen in het adresboek van het e-mailprogramma. Sommige virussen verspreiden zich via de adressen in het adresboek (vooral Outlook en Outlook Express). 
Om u te vrijwaren van virussen gebruik ik een 'stevig' anti-virusprogramma. Tot nu toe heb ik nog nooit een virus verspreid (afkloppen...) Ik heb er wel een paar gekregen, maar tot nu toe zijn die onschadelijk gemaakt.

Als u zich zorgen maakt over het ontvangen van JLB-Nieuwsbrieven of het per e-mail over de website communiceren, kunt u enkele maatregelen nemen:

 • Gebruik een goed anti-virusprogramma (kopen of gratis) en download vooral steeds de updates. Goede gratis anti-virusprogramma's zijn via internet te downloaden op o.a. Esafe (voor privé-gebruik Desktopversie Esafe met zeer regelmatige updates en voorwaarschuwingen) of www.grisoft.com (aanbevolen door het blad Computeridee)
 • Vertrouw geen e-mails, waarvan u de afzender niet kent en/of die een vreemde titel of geen titel hebben. Ik open dergelijke mail zelden en gooi het meestal direct weg (ook uit de prullenbak). Dus als u eens geen antwoord van me krijgt ....
 • Een virus kan zich openbaren door het mailtje te openen, maar ook de bijlagen zijn gevaarlijk. Vreemde bijlagen, die niet eindigen op .doc (word) .xls (excel) .jpg of .gif (plaatjes) .rtf (tekstformaat) niet zonder meer vertrouwen. Helaas kunnen in bijgevoegde plaatjes of Word-bestanden e.d. ook virussen verstopt zitten. Sommige providers scannen uw mailtjes op virussen voordat ze in de mailbox terecht komen. Een goede zaak. De meeste providers doen dat nog niet, dus moet u zelf goed opletten.
 • Gebruik zelf - om bovenstaand lot te ontlopen - een duidelijk herkenbaar e-mailadres, waarin je naam als afzender voor de geadresseerde duidelijk is.
 • Wees zuinig op je e-mailadres. Laat het niet overal 'achter'. Gebruik je 'echte' e-mailadres voor bekende en vertrouwde relaties en gebruik b.v. een hotmail-adres voor de eerste of oppervlakkige contacten.    

P.S. Heeft u de zoekmachine op de website al geprobeerd? Tik uw naam eens in.


Vliegtuigherkenningswedstrijden: www.jlbnl.nl/jlb811.htm
Test Luchtvaartkennis: www.jlbnl.nl/jlb812.htm
Gastenboek: www.jlbnl.nl/gastenboek_jlb.htm
Vorige Nieuwsbrieven:  www.jlbnl.nl/nieuwsbrieven.htm 
Zoekmachine: www.jlbnl.nl/zoekpagina.htm


Website:    www.jlbnl.myweb.nl
E-mail:
    redactie@jlbnl.myweb.nl


Met vriendelijke groet en tot de volgende keer, 
Herman Follens