Nieuwsbrief 10

Overzicht nieuwsbrieven...


 Nieuwsbrief JLB -No.10 - september 2002


  Inhoud:

  •     Update website  
  •     Nieuwe aanmeldingen 
  •     Vervolg oprichting JLB
  •     Zoekmachine

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Update website:
De website is sinds 11 augustus 2002 op 23 augustus en 14 september 2002 weer aangevuld met nieuws, waarvan het belangrijkste hieronder is vermeld. I.v.m. vakantie deze keer een wat kortere nieuwsbrief. Er ligt echter nog een berg materiaal te wachten om te verwerken. Hou uw mailbox in de gaten. Intussen blijft materiaal (informatie, foto's enz.) welkom.


Nieuwe aanmeldingen:

J.P.C. van Nimwegen (Jaap) werd 'gevonden' door Wout de Vries. Lid van de groep 's-Gravenhage 1961-1964. Was in 1961 individueel Kampioen Vliegtuigherkenning.
E. Bismeyer (Eric). Zijn adres was al eerder bekend, maar via Internet is door mij contact gelegd. Was in 1955 één van de eerste leden van de groep Amsterdam en werd later sectiecommandant van de groep Kennemerland. Was in 1956 de eerste winnaar van de Szesze-trofee (Beste Cadet van het Jaar 1955) en   vertegenwoordigde Nederland tijdens de internationale uitwisseling van luchtvaartcadetten in Denemarken. Was lid tot 1960 en is daarna in de richting van de zeevaart gegaan. Heeft een scheepvaartbedrijf in Zuid-Afrika. (www.jessegaard.com

Door Wout de Vries zijn 'opgespoord' en aangemeld:
J.(Jacques) Veldt. Zijn naam was al bekend uit het mei-nummer Lift 1962 vanwege de internationale uitwisseling met Canada. Was lid van de groep Den Haag van 1959 tot 1962 (cadet-voorman).    
R. (Rob) Siedsma. Lid van de groep Den Haag 1963-1964.
F
.C. (Feddo) Hillen. Lid van de groep Den Haag 1958-1961. Uitgezonden naar Amerika. Thans werkzaam in de farmaceutische industrie.
P. (Pieter) Ruitinga. Lid van de groep Den Haag. Thans advocaat en kantoorhoudende in Rotterdam.
H.G. (Henk) Geerlings. Lid van de groep Den Haag 1955-1960. In 1959 uitgezonden naar Amerika. Is werkzaam bij Japan Airlines en heeft in 1999 nog als escort naar Zweden t.g.v. internationale uitwisseling KNVvL.
R.J.H. (Rudie) van Olm. Lid van de groep Den Haag 1958-1962.

Iedereen hartelijk welkom. Via de website zijn alle voorgaande nieuwsbrieven te lezen.

Uit de contacten is gebleken, dat er nog jaarlijks een reunie plaatsvindt in Soesterberg van deelnemers aan de internationale uitwisselingen. Naar verwachting zullen daar ook ex-JLB'ers bij zijn. Meer nieuws daarover volgt.
Inmiddels is ook contact geweest met de (oud) Nationaal Commandant, de heer Canters, thans 84 jaar. Het voornemen is, dat eerdaags Wout de Vries en ondergetekende met hem een gesprek zullen hebben. Ook hierover volgt meer nieuws in de volgende nieuwsbrief c.q. nieuwsbrieven.   


Vervolg oprichting JLB en groep 's-Gravenhage:
De vorige keer is mooi materiaal afkomstig van Jan Naves, één van de allereerste leden van de JLB, in deze nieuwsbrief aangehaald. Dat was nog maar een gedeelte. Thans zijn ook de volledige toespraken bij de installatie op 27 maart 1954van de heer Kolff, destijds voorzitter van de K.N.V.v.L. en de Raad der JLB en van de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat, Mr. J. Algera op de website geplaatst. Zie daarvoor de pagina's over 1954.

Hierbij een foto van het gezelschap, dat bij de installatie betrokken was. Kan iemand mij vertellen wie wie is?


Groepsfoto 1954.


Nieuw !! Zoekmachine....
Bij de laatste update heb ik een 'zoekmachine' op de website geplaatst. De website wordt steeds omvangrijker en het aantal namen van oud-leden op de ledenlijsten neemt toe. Via het menu in de linkerkolom is de zoekpagina bereikbaar. U kunt daar b.v. een naam intikken en vervolgens zoekt de machine alleen binnen de website en toont achtereenvolgens de pagina's, waarin de desbetreffende naam voorkomt. Het is getest, maar de praktijk moet nog even uitwijzen of e.e.a. naar behoren werkt.    Website:         Email:   redactie@jlbnl.nl


    Met vriendelijke groet en tot de volgende keer,
   

    Herman Follens