Nieuwsbrief 9

Overzicht nieuwsbrieven...


 Nieuwsbrief JLB -No.9 - 11 augustus 2002


        Inhoud:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de
(voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Update website:
De website is sinds 20 juli op 31 juli en 11 augustus 2002 weer aangevuld met nieuws, waarvan het belangrijkste hieronder is vermeld.


Nieuwe aanmeldingen:
In de vorige nieuwsbrief meldde ik, dat n.a.v. een oproep aan JLB-leden in het juli-nummer van Piloot & Vliegtuig zich een zestal oud-leden had gemeld. Ook had inmiddels iemand het gastenboek 'getekend' met de belofte zich per e-mail te melden. Dat gebeurde inderdaad op 23 juli j.l. en het betrof L.L.G. (Leo) Wijfjes uit Meppel, die zich met een aantal medescholieren in 1966 meldde aan de poort van de vliegbasis Twenthe. Officieel kon hij geen lid meer van de JLB worden, maar wel de bijeenkomsten bijwonen. In 1967 werd hij ingeschreven als lid van de nieuwe club, het L.O.C. Twenthe (Luchtvaart Opleidings Corps naar voorbeeld van het Britse Air Trainings Corps). Het L.O.C. werd als 'opvolgster' van de JLB beschouwd. Over het L.O.C. werd al eerder melding gemaakt, doch tot nu waren de contacten op niets uitgelopen. Meer informatie over die periode volgt.

Inmiddels is sinds mei 2002 ook de website van het L.O.C. weer actief en te vinden op: http://www.loc-twenthe.nl

In het gastenboek van het LOC Twenthe trof ik de naam Jacob Westerburger aan. Aangezien eerder de naam F.J. Westerburger bekend is geworden leidde e-mail-contact tot meer gegevens. Bleek, dat F.J. Westerburger (in de vorige nieuwsbrief genoemd als schrijver van een verslag over een vliegshow) zijn broer was, maar dat ook hij destijds lid is geweest van de JLB, groep Twenthe van 1961 tot 1966. In 1969 trad hij als sectie-commandant toe tot het LOC, alwaar hij tot 1983 o.a. les gaf in aerodynamica, motortechniek en vliegtuigconstructucties. Hoewel niet in de luchtvaartbranche terechtgekomen, wel altijd enthousiast gebleven.

Op 3 augustus werd n.a.v. de oproep in Piloot & Vliegtuig het JLB-gastenboek getekend door Rob van Spaandonk, lid van de groep Groningen van circa 1960-1963 (exacte periode niet bekend). Is niet in de luchtvaartbranche terechtgekomen, maar sinds 1994 actief in de vliegsport (Microlight-trike); bestuurslid geweest van ULV Brabant en sinds kort vliegend met een Cessna.


Mooi materiaal oprichting JLB en groep 's-Gravenhage:
In de vorige nieuwsbrief meldde ik, dat ik mooi materiaal had ontvangen over de begintijd van de JLB en de groep 's-Gravenhage. Het eerste deel heb ik nu verwerkt op de website. Het betreft:
Een persbericht van de persdienst van de KNVvL van 27 maart 1954, waarin de oprichting van de JLB wordt; de installatie en de daar te houden toespraken; de doelstellingen en het programma van de JLB. Een grotere afbeelding en de inhoud van het volledige bericht zijn opgenomen op de pagina's over het jaar 1954 en in de pagina's over de doelstellingen en grondregelen.


Een verslag van de eerste bijeenkomst van de op te richten groep Den Haag 9 januari 1954 (zie fragment hieronder). Het hele verslag en meerdere verslagen staan inmiddels op de website op de pagina's over 1954 en over de groep Den Haag.

De officiŽle uitnoding met programma voor de installatie op 27 maart 2002:

Sectie I van de groep nog zonder uniform.

 

 

 

 


 

Groepsfoto:


Het uniform:

Onlangs zijn bijzonder fraaie foto's ontvangen van het JLB-uniform uit de zestiger jaren. Oud-lid Wout de Vries heeft iemand bereid gevonden zijn oude uniform voor de camera te showen. Hier alvast een voorproefje.
In de volgende Nieuwsbrief meer hierover. Intussen blijven foto's (of gescande voorwerpen) van uniformen, onderscheidingstekens e.d. welkom.

Reunie?
Mijn bedoeling met het opzetten van de website is het achterhalen van een stukje geschiedenis over de JLB. Tevens ben ik benieuwd wat er van de doelstellingen van de JLB terechtgekomen is. Het eerste slaagt redelijk, mede dankzij enthousiaste medewerking van velen van u. Een jaar geleden was er helemaal nog niets en nu kan gerust gesteld worden, dat gelet op de reacties de website aan een behoefte voldoet. Het houden van een reunie is geen doelstelling van mij geweest, maar ik weet, dat enkelen van u daar sterk aan denken. Het organiseren van iets dergelijks kost echter enorm veel tijd en die tijd heb ik helaas niet. Als enkelen van u wel de tijd en energie op kunnen brengen, stel ik gaarne informatie, de Nieuwsbrief  en de website beschikbaar om dat initiatief te ondersteunen. Tot nu zijn de meeste aanmeldingen afkomstig van de groep 's-Gravenhage.
's-Gravenhage:
Bennink, Jan      
Bodoux, Renť
Gunst, Dick de                                           
Hemmes, Huub
Heijer, Aad den
Male, Jan van (niet gemeld, wel e-mail)
Naves, Jan
Paulusma, Coos
Ruitenga, Pieter (niet gemeld, wel kantooradres bekend)
Vries, Wout de
Zestienhoven:
Deichmann, Barend
Follens, Herman
Twenthe:
Benthem, Jan van
Westerburger, Jacob
Wijfjes, Leo
Amsterdam en Kennemerland:
BriŽt, Eugene (Amsterdam)
Hartog, Gerrit den (Amsterdam)
Mije, Rob van der (Kennemerland)
Spaan, Arie (Amsterdam)
Vluggen, Thom (Amsterdam)
Verster, Pierre (Amsterdam en Kennemerland)
Weelden, Cor van
Groningen:
Loman, Jaap
Spaandonk, Rob van
Leeuwarden en Woensdrecht: geen.

Op dit moment staan er nog wat contacten - 6 - (telefonisch, schriftelijk en per  e-mail) open, maar tot een definitieve aanmelding heeft dat nog niet geleid.
Dus als enkelen van u een reunie overwegen, laat dat dan weten, zodat per     Nieuwsbrief iedereen op de hoogte gehouden kan worden.


Website:    www.jlbnl.myweb.nl
Email:
         redactie@jlbnl.myweb.nl

Met vriendelijke groet en tot de volgende keer,
Herman Follens