Nieuwsbrief 8

Overzicht nieuwsbrieven...


Nieuwsbrief JLB -No.8 -   20 juli 2002


        Inhoud:

  •     Update website
  •     Excursies 
  •     Verslagen
  •     Het uniform  
  •     Nieuwe aanmeldingen via oproep Piloot & Vliegtuig e.d.
  •     Luchtvaartkennis
  •     Mooi materiaal op komst
  •     Ledenlijst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de
(voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Update website:
De website is sinds 20 juni op 30 juni en 20 juli 2002 weer aangevuld met nieuws, waarvan het belangrijkste hieronder is vermeld.


Excursies:
In 1963 werd o.m. door Cadet Voorman A.J. Erkelens van de groep Den Haag samen met dhr. Poppe een bezoek gebracht aan de Salon l' Aeronautique et d 'Espace op         vliegveld Le Bourget bij Parijs. Hij deed verslag in Lift van juli 1963. De show werd gestolen door een model van de Concorde.


Verslag Pinksterkamp Groep Den Haag 1963:
De vermelding van het Pinksterkamp stond al eerder op n van de pagina's van de       Groep Den Haag. Nu is het volledige verslag, zoals dat destijds in Lift stond gedrukt      opgenomen. De groep assisteerde in Oisterwijk bij het laten opstijgen van ballonnen, o.a. die van de heer mevrouw en mevrouw Boesman. 


Verslag vliegfeest Klausheide (Duitsland):  
Op zondag, 15 september 1963 bracht de groep op uitnodiging van de burgemeester van Denekamp, zelf een verwoed vlieger, een bezoek aan het vliegfeest op het burgervliegveldje te Klausheide in Duitsland om daar te helpen. Het feest werd druk bezocht.Vlak vr de show verongelukte de Franse 'vogelmens' Masselin, die weliswaar met een parachute, maar met vleugels van zeildoek tussen zijn armen en benen vanuit een Dornier D0-27 op 3000 meter sprong.
Zijn parachute opende niet en hij verongelukt dodelijk. Om half drie gaat de vliegshow ondanks dat ongeluk toch door. Er volgden demonstraties met Thunderstreaks; zweefvliegtuigen;  parachutisten;  helikopters; stuntvliegtuigen en modelvliegtuigen.
Ondanks het mooie programma waren de groepsleden echter diep onder de indruk van het noodlottige ongeval.
De adj. groepscommandant F.J. Westenburger schreef hierover een indrukwekkend verslag in Lift van november 1963. Het verslag is nu in z'n geheel opgenomen op n van de pagina's over de groep Twente.


Het uniform:
JLB-leden gingen in uniform gekleed. In het blad Lift van november 1963 was een         uitgebreide stuk opgenomen 'Waarom wij een uniform dragen'. Het JLB-embleem en de rangonderscheidingstekens werden af en toe aangepast. Op de website zijn enkele pagina's besteed aan het uniform. Foto's van de rangonderscheidingstekens en b.v. petten ontbreken nog. Wie heeft daarvan foto's of nog oude onderscheidingstekens? Leg ze dan even onder een scanner en stuur  s.v.p. dan de plaatjes op, zodat de pagina's daarmee verfraaid kunnen worden. Gewoon opsturen mag natuurlijk ook, dan stuur ik ze na scannen weer terug.


Nieuwe aanmeldingen via oproep Piloot & Vliegtuig e.d.:
In het juli-nummer is een oproep aan JLB-leden verschenen. Deze oproep leverde op 28 juni direct 2 emailaanmeldingen op:
1. Coos Paulusma die in 1964 lid werd van de Groep Den Haag; altijd nog luchtvaartenthousiast is gebleven en recent in het bezit is gekomen van van PPL (A) vliegbrevet. Ook kende hij nog een ander lid, Andre van der List. Herkende zichzelf van de foto's op de website (pagina's groep Den Haag) als diegene die het linkerbeen van cdt. v.d. Steen vasthoudt.

P.S. Op 30 december 1965 is Coos Paulusma tijdens een bingo-avond met de groep op Marinebasis Valkenburg een bijna nieuw windjack kwijtgeraakt. Wellicht heeft iemand die gevonden?
2. Gerrit den Hartog, lid van de groep Amsterdam 1961 t/m 1963. Is na 1963 sportvlieger geweest en thans lid van de FFA. Wist ook nog een naam en adres van een ander lid te herinneren (Huub Bosman te Amstelveen).
3. A.H. (Arie) Spaan, lid van de groep Amsterdam 1960 t/m 1961. Weet zich te herinneren, dat cadetten na elk jaar lid te zijn geweest een metalen ster op hun linkermouw droegen.
4. J.H.I.M. (Jan) van Benthem, lid van de groep Twente van 1958 tot 1961. Heeft de belangstelling voor de luchtvaart altijd gehouden en is al 30 jaar een verwoed modelvlieger. In 1986 heeft de groep Twente nog een reunie gehouden.
5. Jan Bennink. Werd in 1966 lid op Ypenburg, toen het nog wel JLB heette, maar niet meer zoals voordien was georganiseerd. Nam deel aan luchtvaartdagen, excursies, luchtvaartkamp en vluchten. Is in de luchtvaart terecht gekomen en tot op heden als vlieger werkzaam.
6. J.M.R. (Jan) Naves. Is cadet geweest van de eerste groep Den Haag op Ypenburg vanaf de oprichting (vanaf 1954). Is thans nog lid van de KNVvL en Ver.Onze Luchtmacht.

Toevallig op de website kwam terecht:
Rob van der Mije, lid van de groep Kennemerland van 1959-1962. Is buitengewoon getroffen door de inhoud van de website (allemaal goede herinneringen en gaat aan het werk om namen en adressen te verzamelen    van de groep Kennemerland).
Telefonisch contact is geweest met Zoeteman, destijds samen met zijn broer lid langdurig lid van de groep Den Haag.


Luchtvaartkennis:
En van de belangrijke activiteiten tijdens groepsbijeenkomsten was wel instructie in de o.a. de vakken motortechniek, navigatie, meteorologie, aerodynamica e.d. Het was mogelijk om het theoretisch vliegbewijs A te halen door in deze vakken examen te doen. Hierbij werd gebruik gemaakt van o.a. de dictaten Luchtvaartkennis en Luchtvaartregelgeving, uitgegeven door de KNVvL. Ik vond laatst die stukken terug. Voor de grap heb ik op de website een testje geplaatst met afbeeldingen en vragen uit de leerboeken. Als u het  wilt proberen, blader op de website dan eens door naar de desbetreffende pagina of klik door naar: http://www.jlbnl.myweb.nl/jlb812.htm


Mooi materiaal op komst:
Van n van de oud-leden, die zich onlangs meldde, Jan Naves, ontving ik gisteren mooi materiaal, waaronder enkele foto's, uit de JLB-periode 1954/1955. Ik heb even tijd nodig om e.e.a. te scannen en op de website te zetten. In de volgende nieuwsbrief leest u meer.


Ledenlijst:
Het aantal achterhaalde namen van oud-leden groeit gestaag: thans 206. Inmiddels hebben zich per e-mail sinds vorig jaar totaal 19  oud-leden gemeld.
   


Vliegtuigherkenningswedstrijden: http://www.jlbnl.myweb.nl/jlb811.htm

Gastenboek: http://www.jlbnl.myweb.nl/gastenboek_jlb.htm
Nieuwsbrieven:  http://www.jlbnl.myweb.nl/nieuwsbrieven.htm


    Website:    www.jlbnl.myweb.nl
    Email:         
redactie@jlbnl.myweb.nl


    Met vriendelijke groet en tot de volgende keer,
   

    Herman Follens