Nieuwsbrief 7

Overzicht nieuwsbrieven...


      Nieuwsbrief JLB -No.7 - juni 2002 .   


        Inhoud:

  •     Update website
  •     Zomerkamp De Kooy 1963
  •     Vluchtverslagen
  •     JLB - ATC uitwisseling
  •     Excursies 
  •     Logboek en aantekeningen
  •     Groep Den Haag.
  •     Wie kende dhr. H.P.J. Naumann?     
  •     Groep Leeuwarden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Update website:
De website is sinds 22 mei 2002 weer aangevuld met nieuws, waarvan het       belangrijkste hieronder is vermeld. Deze website over de JLB Nederland bestaat 1 jaar en bevat inmiddels circa 75 pagina's en 60 afbeeldingen.


Zomerkamp De Kooy 1963:
Het zomerkamp werd dat jaar gehouden op vliegkamp De Kooy bij Den Helder. Op de website is daar een hele pagina aan besteed; vanaf de aankondiging; het programma; een verslag van het bezoek aan H.M. Karel Doorman door de groepscommandant van de groep Den Haag H.P.J. Naumann; een verslag van het zomerkamp door cadet G.B. Hanenburg (groep Rotterdam) tot aan de uitslagen van de wedstrijden vliegtuigherkenning, luchtvaartkennis en orde-oefeningen.  


Vluchtverslagen:
Hoogtepunt voor de JLB-leden waren ongetwijfeld ook het meevliegen met de MLD, Luchtmacht en de KLM. Ik kwam enkele verslagen tegen en heb ze op de website geplaatst. Zo is er het vluchtverslag van Kadet Robert Loeb van de groep Kennemerland uit 1963. Hij vloog mee met het KLM-toestel PH-DSF. Cadet A.J. Mos en v.d.Mey van de groep Groningen vlogen in een Beaver over de door ijs geïsoleerde waddeneilanden. Beide verslagen zijn compleet terug te vinden op de website.


J.L.B. - ATC Uitwisseling.
Van vrijdag 3 mei t/m maandag 6 mei 1963 maakt een JLB-groep in het kader van de jaarlijkse uitwisseling met het Air Training Corps een reis naar Engeland. De groep vertrekt o.l.v. plv. Nationaal Commandant Van der Caaij vrijdag vanaf        Ypenburg met een Fokker F27 naar het vliegveld Norholt. Er worden bezoeken        gebracht aan Londen en Oxford. Ook het beroemde vliegfeest The Biggin Hill Airfair wordt bezocht. Op maandag vertrekt de groep weer per F27 naar Nederland. De deelnemers:
Groep Amsterdam: I.H. Knight, A.W. Henni en N.A. Wiering
Groep Groningen: J. Loman en J.G. Schaafsma
Groep Twente: J.A.J.J. Moraal en R.G.J. Terhaar-sive Droste
Groep Kennemerland: P.van Houten, P. Kluit en R.Loeb
Groep Woensdrecht: W.P.M.Ernest en C.Rockx
Groep Den Haag: J.W.Schreuders
Groep Rotterdam: J. Aaftink.


Op de website is een verslag van de uitwisseling te lezen. 


Excursies:
JLB-groepen maakten vele malen excursies. Hier en daar werd daar al melding van    gemaakt. Er is een begin gemaakt om hier en daar een door de cadetten gemaakt      
verslag van een excursie op de website te plaatsen. Op de pagina van de groep     Groningen is een verslag geplaatst van een excursie naar de R.L.S. op 6 april 1963.  Op de algeme pagina's over het jaar 1963 is een verslag geplaatst van een bezoek    aan de Fokkerfabrieken op 16 april 1963.


Het logboek en aantekeningen:

Elke cadet werd in het bezit gesteld van een logboek. Het logboek bevatte behalve de persoonsgegevens met pasfoto ook bladen om aantekeningen te maken, o.a. gemaakte vluchten. Sommige oud-leden hebben nog het logboek (of een gedeelte).Op de website zijn er een paar gezet.


Groep Den Haag:
Op 15 juni 1963 werd het commando over de groep overgedragen van de heer Nijssen aan de heer H.P.J. Naumann. De heer Nijssen was 2½ jaar groeps-
commandant geweest.


 
Wie kende de heer H.P.J. Naumann?
In één van de vorige nieuwsbrieven is een oproep geplaatst n.a.v. van een verzoek van Cedric Bronswinkel van de JLB Nederlandse Antillen of bijgaande H.P.J. Naumann (foto) de hier bedoelde heer Naumann, groepscommandant van de Groep Den Haag vanaf 1963 was. Twee oud-leden van de groep Den Haag hebben dat nagenoeg zeker bevestigd.

Eén van de oud-leden, Dick de Gunst kende HPJ Naumann (Henny) zowel vanuit de groep Den Haag als van de Marine Luchtvaart Dienst. Als onderofficier vliegtuigtelegrafist heeft hij gediend in zowel Nederland (VSQ5, VSQ 320) als in "de     West" (Hato, VSQ 1) Het is niet onmogelijk dat hij tijdens een tropenterm op Hato een functie bij de JLB heeft gehad.


Groep Leeuwarden:
Het blad Lift van juli 1963 maakt melding van de oprichting van de groep Leeuwarden. Als commandant van de groep zal de 1e Lt. E.van Beilen met de leiding worden belast. 


Vliegtuigherkenningswedstrijden:
http://www.jlbnl.myweb.nl/jlb810.htm

Gastenboek: http://www.jlbnl.myweb.nl/gastenboek_jlb.htm


Website:    www.jlbnl.myweb.nl
Email:
         
redactie@jlbnl.myweb.nl


Met vriendelijke groet en tot de volgende keer,  

Herman Follens