Nieuwsbrief 6

Overzicht nieuwsbrieven...


      Nieuwsbrief JLB -No.6 - mei 2002 .   


Inhoud:

 •     Update website en nieuwsbrief. 
 •     Oproep in Piloot & Vliegtuig.
 •     Ledenlijsten en overzichten groepscommandanten.
 •     Groep Rotterdam.
 •     Groep Den Haag.
 •     Z.K.H. Prins Bernhard inspecteert de JLB bij opening
      nieuw KNVvL-gebouw in 1957.
 •     Afscheid Nationaal Commandant 1962
 •     Namen wel bekend, maar welke groep?
 •     Wie kende dhr. H.P.J. Naumann?
 •     Vliegtuigherkenningswedstrijden.
 • U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst.     Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


  Update website en nieuwsbrief:
  De website is op 5, 9, 10 en 17 mei 2002 aangevuld met nieuws, waarvan het belangrijkste hieronder is vermeld. De Nieuwsbrief is de vorige keer in een wat fraaier jasje gegoten. (foto's e.d.). Ik neem aan, dat het geen problemen heeft gegeven. Hierdoor dreigt de nieuwsbrief wat erg lang te worden. Ik zal mij wat beperken.


  Oproep in Piloot & Vliegtuig:
  In het nummer Piloot & Vliegtuig van juni a.s zal een oproep geplaatst worden aan oud-leden of anderen, die informatie hebben en willen aanleveren. Ik ben benieuwd wat dat oplevert. U leest het hier straks.


  Ledenlijsten en groepscommandanten:
  Enkele ledenlijsten zijn weer uitgebreid met enkele namen. Gelijktijdig is onder elke ledenlijst een overzichtje gezet van de namen van de groepscommandanten en de periode van het groepscommando.


  Groep Rotterdam:

  Op 22 december 1962 wordt het commando van de groep door de heer C. van Steijn overgedragen aan de heer J.A. van Dommelen.

  De heer Van Steijn werd in 1938 lid van de
  KNVvL (modelbouw); richtte in 1945 de
  Utrechtse Luchtvaart Club op en in 1946
  de Utrechtse Luchtverkenners.
  In 1955 werd hij sectiecommandant bij de
  groep Den Haag; in 1957 adj. groepscommandant.
  In 1958 werd hij groepscommandant
  van de groep Woensdrecht.
  Van 1960-1962 was hij
  groepscommandant van de groep Rotterdam.
  Eind 1962 ging hij deel uitmaken van de J
  LB-Staf. De heer Steijn was woonachtig in Rijswijk.

  Res.2e Lt. J.A. van Dommelen gaf zich in
  1962 op voor een kaderfunctie bij de JLB.
  Woonde destijds in Schiedam.


  Groep Den Haag:
  De pagina is uitgebreid met een foto van één van de leden uit 1956-1957, Aad den Heijer.


  Opening nieuw gebouw KNVvL in 1957:
  Op 19 oktober 1957 werd het nieuwe KNVvL-gebouw in Den Haag geopend. De daarbij aangetreden JLB werd geïnspecteerd door Z.K.H. Prins Bernhard. Op de desbetreffende pagina op de website (1957 - 2) stond daarvan al een foto (uit Lift). Thans is daar dezelfde foto, toegezonden door Aad den Heijer, geplaatst, maar iets beter van kwaliteit.


  Afscheid Nationaal Commandant:
  In de vorige nieuwsbrief is stilgestaan bij het afscheid van de heer J.W. Maas in 1962. In Lift van destijds stond een afscheidsrede, welke nu in z'n geheel op de website staat weergegeven.


  Wie kent deze namen?
  In Lift van januari 1963 komen enkele namen voor, waarbij niet de groep vermeld is. Dat zijn:
  - S. Schuurmans uit Amsterdam (groep Amsterdam of Kennemerland?)
  - T.J. Oosterwijk uit Hengelo (groep Twente?)
  - E.J.D. Heesteren uit Haarlem (groep Amsterdam of Kennemerland?)
  - N.E. Versteeg uit Amsterdam (groep Amsterdam of Kennemerland?)
  Deze personen werden vermeld, omdat zij de beste resultaten hadden behaald bij de vertaalwedstrijden.     Verder wordt de naam J.de Mes genoemd bij een vluchtverslag. Ook bij dat artikel is de groep niet vermeld.    Als iemand zich één of meer van deze namen kan herinneren en ook de groep weet, laat dat dan even weten.


  Wie kende dhr. H.P.J. Naumann?
  In de vorige Nieuwsbrief was het verzoek geplaatst om eventueel te reageren op het bericht of de hier afgebeelde de heer H.P.J. Naumann - van 1967 - 1969 Algemeen Commandant van de JLB Nederlandse Antillen - dezelfde persoon was als de heer Naumann, destijds groepscommandant in 1963/1964 van de groep Den Haag.Tot nu heeft één persoon gereageerd.

   

   

   

   

  Vliegtuigherkenningswedstrijden:
  Vliegtuigherkenningswedstrijden waren belangrijke elementen in het clubgebeuren. Tijdens de zomerkampen was een dergelijke wedstrijd  een vast onderdeel van het programma, maar ook daarbuiten. De sfeer van toen is niet terug te halen, maar op de website is vanaf 10 mei onder het kopje 'Test uw kennis' een test geplaatst. Er worden 10 foto's van vliegtuigen getoond. U kunt anoniem uw kennis testen (multiple choice) en de score laten berekenen. Probeer het eens: http://www.jlbnl.myweb.nl/jlb810.htm


  Website:    www.jlbnl.myweb.nl
  Email:
           
  redactie@jlbnl.myweb.nl


  Met vriendelijke groet en tot de volgende keer,

  Herman Follens