Nieuwsbrief 4

Overzicht nieuwsbrieven...


Maart 2002

Inhoud:

 • Forse update nieuws uit 1961 en 1962.
 • Ledenlijsten bijgewerkt.
 • Zomerkampen.
 • Rangen en standen
 • Bronvermelding
 • Voorbereidingen oprichting groep Eindhoven
 • Groep Woensdrecht
 • Groep Den Haag
 • Groep Rotterdam
 • Groep Twent(h)e
 • Beste Cadet van het Jaar
 • Verplaatsing website en apart e-mailadres.
 • U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres
  inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


  Forse update nieuws uit 1961, 1962 en 1964:
  Dankzij oude nummers van het blad 'Lift' uit de jaren 1961, 1962 en 1964
  afkomstig van oud-lid Dick O.de Gunst (Groep Den Haag) zijn de pagina's over
  die jaren flink uitgebreid.


  Ledenlijsten:
  Uit de oude bladen 'Lift' heb ik weer heel wat namen van oud-leden kunnen
  achterhalen. Wie kent hen en hoe kunnen we in contact met hen komen?
  Als u wat weet, laat het dan even weten. Elk stukje informatie is welkom.


  Zomerkampen:
  Er is informatie opgenomen in de website over de zomerkampen 1961 op de vliegbasis Deelen van 31 juli t/m 5 augustus en 1962 op het MOK te Hilversum. Verder is er een aparte pagina opgenomen met een opsomming van de tot
  nu toe bekende zomerkampen.


  Rangen en standen:
  In 1961 wordt de JLB-borstwing (vleugel) met alleen het opschrift JLB ingevoerd. Meer over uniform en rangen op de desbetreffende pagina in het dossier. Er zijn hier foto's opgenomen van o.a. de JLB-cap, de capwing en enkele batons. De volledige rangaanduidingen en -onderscheidingstekens anno 1963 zijn opgenomen.


  Bronvermelding:
  Er is ook een aparte pagina met bronvermelding opgenomen. Vooral de bladen Avia en Lift bieden veel informatie. Wie heeft b.v. de ontbrekende blaadjes Lift in zijn bezit en wil deze even afstaan om te kopiëren?


  Voorbereidingen oprichting groep Eindhoven:
  Eind 1961 wordt melding gedaan in het blad Lift, dat er voorbereidingen waren om een nieuwe groep, Eindhoven, op te richten. Voor zover mij bekend is dat er niet van gekomen.


  Groep Woensdrecht:
  Tot voor kort was er weinig nieuws over de groep Woensdrecht. De groep is in 1959 opgericht. In enkele Lift-nummers kwam ik toch wat meer tegen over de groep, o.a. de installatie van 14 cadetten in december 1961 en een fotootje van zeer matige kwaliteit van een oefening "Droge Drill". Ook de ledenlijst telt inmiddels enkele namen.


  Groep Den Haag:
  De pagina is uitgebreid met wat nieuwsfeiten. Ook de ledenlijst telt weer meer namen. Op 9 maart 1962 komt oud-groepslid E. Pijfers - tot voor kort sectiecommandant bij de JLB-groep - om het leven. Hij vloog een Hawker Seahawk van de Koninklijke Marine (Valkenburg). Op 10 maart wordt bij de groep de JLB-vlag halfstok gehesen en 2 minuten stilte in acht genomen.


  Groep Rotterdam:
  De groep Rotterdam heeft (1962) een eigen orgaan, de "Skybreaker". Het blad bevat allerlei technische artikelen en een JLB-woordenboek. (Heeft iemand één of meerdere exemplaren te leen?). Er zijn weer enkele namen aan de ledenlijst toegevoegd.


  Groep Twente:
  Op 13 januari 1962 houdt de groep een receptie ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan.


  Beste cadet van het jaar:
  De Szesze-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de "beste kadet van het jaar" en is beschikbaar gesteld door Kolonel Szesze van Civil Air Patrol -USA.

  1954: Cadet-Vm: M. Meyer, groep Den Haag
  1955 Cadet-Vm: E. Bismeyer, groep Kennemerland
  1956 Cadet-Vm: G.v.d.Bos, groep Amsterdam
  1957 Cadet-Vm: M.J. Zoeteman, groep Den Haag
  1959 Cadet-Vm: A.S. Talma, groep Den Haag
  1960 Cadet-Vm: P. de Bakker, groep Amsterdam
  1961 Cadet: J. Broeze, groep Twente
  1962 Cadet-Vm. J.J. Moraal, groep Twente
  1963 Cadet J.van Male, groep Den Haag

  Geregistreerde namen:

  Raad en comité gedelegeerden

  9

  Aantal leden Staf

  6

  Aantal leden Groep Den Haag

  57

  Aantal leden Groep Amsterdam

  17

  Aantal leden Groep Twente

  15

  Aantal leden Groep Rotterdam

  12

  Aantal leden Groep Kennemerland

  13

  Aantal leden Groep woensdrecht

  10

  Aantal leden Groep Groningen

  10

  Aantal ledenGroep Leeuwaarden

  1

  Aantal leden groep Den Haag, Woensdrecht, Rotterdam en staf

  1

  Aantal leden zowel Groep Amsterdam als Kennemerland

  3

  154

  Onbekend

  6

  Aantal geregistreerde namen (zie ledenlijsten op de website)


  Verplaatsing website JLB en apart e-mailadres:
  Sommigen hebben het al gemerkt, maar de pagina's over de JLB zijn verplaatst van de website www.follens.nl naar een aparte website. Het nieuwe adres is: www.jlbnl.myweb.nl . Het bijbehorende e-mailadres is: redactie@jlbnl.myweb.nl


  Met vriendelijke groet en tot de volgende keer,
  Herman Follens