Nieuwsbrief 3

Overzicht nieuwsbrieven...


Januari 2002

Inhoud:

  • Vervolg Groep Kennemerland en het jaar 1957...
  • Oproepen nog steeds van kracht...
  • Updates en verbeteringen website...
  • Aanvullingen ledenlijsten en contact met de heer J.W. Canters, vanaf 20-4-1963 Nationaal Commandant van de JLB... 
  • Veel nieuws over 1963 en 1964... 
  • Groep Zestienhoven op dood spoor...
  • Buitenlandse clubs uit de JLB-tijd op Internet...

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Groep Kennemerland en het jaar 1957:
De vorige keer heb ik al melding gemaakt van meer nieuws over de Groep Kennemerland. De pagina's zijn nu opgefleurd met krantenknipsels uit 1957. Ook de 'jaarpagina's 1957' zijn nu voorzien van krantenknipsels uit die periode. De knipsels zijn afkomstig van Pierre Verster, destijds de eerste groepscommandant van de nieuwe groep Kennemerland en dat jaar ook de kampcommandant van het JLB-zomerkamp op vliegbasis Woensdrecht.


Oproepen: 

Iedereen die wat van de JLB weet (oud-lid of niet), wordt opgeroepen zich te melden. De meesten van de inmiddels bekend geworden oud-leden zijn op zoek naar hun ex-groepsleden. Email EugŤne BriŽt, oud-lid Amsterdam is in het bijzonder op zoek naar foto's en een film gemaakt bij 'orde-oefeningen' onder zijn leiding op het vliegveld Zestienhoven. Email Pierre Verster, oud-lid en groepscdt van de groep Kennemerland zoekt met name contact met J.B. (Jerry) Does en E.B.(Eddie) Rohder. Email

Updates en kleine verbeteringen website:
Zoals enkelen al gezien hadden, heb ik de vorige keer de website aangepast door de 'navigatie' te verbeteren door een zogenaamd 'frame' te gebruiken. Inmiddels heb ik er nog wat foutjes (en ook vervelende tikfouten) uitgehaald en kan nu door steeds op 'volgende blz...' of het ezelsoor rechtsboven of rechts onderin elke pagina te klikken de gehele JLB-site doorgelopen worden. Door eventueel de website 'off line' beschikbaar te maken (methode is afhankelijk van browser en type), kan de website na downloaden ook zonder telefoontikken bekeken worden. (Wel een zo groot aantal 'niveaus' aangeven.) Sommigen hebben het al gemerkt, maar mede naar aanleiding van toegezonden materiaal zijn enkele pagina's intussen enkele keren uitgebreid met tekst en/of afbeeldingen. Ook is de 'stofkam' gehaald door eerder ingewonnen informatie. Op die manier wordt het materiaal steeds weer wat meer en beter. De website is op 31 december, 5, 6, 20 en 24 januari sinds de vorige Nieuwsbrief aangepast. Zie de datum laatste wijziging bovenin de pagina's.


Ledenlijsten:
Diverse lijsten zijn aangevuld met namen van oud-leden door een jaargang van het blad "Lift", destijds het officiŽle orgaan van de JLB en afkomstig van Wout de Vries door te spitten. Ook is inmiddels via via contact geweest met de heer J.W. Canters, destijds vanaf 20 april 1963 de Nationaal Commandant van de JLB.

Inmiddels zijn 109 namen verzameld. Het aantal oud-leden, dat zich inmiddels gemeld heeft, is echter niet meer gestegen (zie adressering van deze e-mail). Op dat gebied zit ik dus even in een dip. Veel tijd echter om actief daaraan te werken, heb ik de afgelopen paar maanden niet gehad (nasleep 11 september / euro-omwisseling e.d.). Eerdaags gaan twee van ons bezinnen op een taktiek om hierin verandering proberen aan te brengen. Wellicht hebben jullie suggesties? Dan hoor ik het graag. Wel heb ik nog enkele actie's uitstaan, zoals:

- contact met de heer FrŲling van de KNVvL

- oproepen op enkele websites, die met de vliegerij te maken hebben.

Ook wacht ik nog toegezegde informatie/materiaal af.

Hieronder een excel-overzicht van geregistreerde aantallen per groep. De namen zijn te vinden op de website in de desbetreffende ledenlijsten van de afzonderlijke groepen.

Geregistreerde namen:

Raad en comitť gedelegeerden

9

Aantal leden Staf

6

Aantal leden Groep Den Haag

45

Aantal leden Groep Amsterdam

9

Aantal leden Groep Twente

8

Aantal leden Groep Rotterdam

9

Aantal leden Groep Kennemerland

11

Aantal leden Groep woensdrecht

2

Aantal leden Groep Groningen

5

Aantal ledenGroep Leeuwarden

1

Aantal leden groep Den Haag, Woensdrecht, Rotterdam en staf

1

Aantal leden zowel Groep Amsterdam als Kennemerland

3

Totaal:

109


Forse update nieuws uit 1963 en 1964:
Ook dankzij het doornemen van oude nummers van 'Lift' zijn de pagina's op de website over de jaren 1963 en 1964 flink aangevuld met o.a. nieuws over het zomerkamp 1963 op vliegkamp de Kooy. Ook is uitgebreid verslag gedaan van het Pinksterkamp van de groep Den Haag. Ook meerdere 'groepspagina's' zijn uitgebreid met samenvattingen van excursies en evenementen, waaraan door verschillende groepen werden deelgenomen. De uit het blad Lift afkomstige foto's zijn niet van al te beste kwaliteit. Het waren relatief kleine plaatjes van 'stencilkwaliteit'. Misschien komen er nog eens betere foto's boven water. Er zijn aparte pagina's gestart over 'wedstrijden' en 'uniform en rangen'. Hierbij zijn foto's gebruikt van een cap, badge en batons van Renť Bodoux. Zie ook www.bodoux.com


Groep Zestienhoven - voorlopig nog dood spoor:
Met een ontmoeting van een bekende van vroeger had ik gehoopt eindelijk een spoor te ontdekken richting oud-leden van de Groep Zestienhoven. Helaas bleek dat niet het geval te zijn. Wie kan mij helpen aan namen, telefoonnummer en/of (e-mail)adressen van oud-leden van de Groep Zestienhoven.


Buitenlandse Luchtvaartclubs uit de JLB-tijd:
De JLB is opgericht naar voorbeeld van dergelijke clubs in het buitenland. Met name Civil Air Patrol (USA) wordt als voorbeeld genoemd. JLB-leden werden geregeld 'uitgewisseld' met leden van die buitenlandse clubs.
Voorbeeld: In het overzicht over het jaar 1957 wordt op de website melding gemaakt van het zomerkamp op Woensdrecht waarbij diverse vertegenwoordigers van buitenlandse clubs aanwezig waren. Het Dagblad De Stem deed uitgebreid verslag van het zomerkamp. Het kamp werd gehouden van maandag tot en met zaterdag en er waren ongeveer 85 deelnemers. Onder die deelnemers waren ook 19 gastcadetten uit de USA, Frankrijk, Canada, BelgiŽ, Engeland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Turkije. Met name de twee Turkse cadetten Torhan DENISMAN en Savas U«ANER vielen op door hun kwalitatief goede uniformen en opvallende petten. Laatstgenoemde was met z'n 20 jaar de vlieginstructeur van de Turkse luchtvaartclub TŁrk Hava Kurumu; een club opgericht in 1925.  Deze club genoot steun van de Turkse overheid. Er werden zelfs sigaretten geproduceerd onder de naam van de luchtvaartclub. De opbrengst ging naar de club. Die Turkse club is voor geÔnteresseerden op Internet te vinden op www.thk.org.tr/ Alleen u moet wel de Turkse taal machtig zijn. Op de website heb ik in het JLB-dossier een link gemaakt naar een 'buitenland-pagina'. Hierop is ook het internetadres van Civil Air Patrol (USA) te vinden ( www.cap.gov/ ) Ik moet nog eens zoeken naar andere clubs.
Sommigen van jullie hebben ook herinneringen aan het Air Training Corps (ATC) uit Engeland. Ook die zijn op internet te vinden onder www.widnes.atc.btinternet.co.uk/
Wist u dat het jeugduitwisselingsprogramma nog steeds bestaat? Zie hiervoor de website van de KNVvL op www.knvvl.nl/iace.htm


Met vriendelijke groet en tot de volgende keer,

Herman Follens