Nieuwsbrief 2

Overzicht nieuwsbrieven...


12 december 2001

Inhoud:

  • Nieuws van de Groep Kennemerland...
  • Oproepen
  • Kleine reorganisatie website
  • Groep Den Haag: Ledenlijst flink uitgebreid en nieuw fotomateriaal.
 • U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p


  Groep Kennemerland:
  Op woensdag 28 november ontving ik een uitgebreid emailbericht van Pierre Verster, destijds lid van de Groep Amsterdam en initiatiefnemer en groepscommandant van de in 1957 opgerichte Groep Kennemerland. Nieuwsbrief no.1 was aan hem doorgestuurd door Eugene Briët, destijds lid van de Groep Amsterdam. De inhoud van het bericht is inmiddels ook verwerkt op de website in de pagina's van de Groep Kennemerland en Amsterdam.

  De Groep Kennemerland werd in 1957 opgericht. Bij de Groep Amsterdam traden steeds meer cadetten uit Haarlem en omgeving toe, waardoor de behoefte ontstond een zelfstandige groep op te richten. Pierre Verster, Sectiecommandant van (de roemruchte?) Sectie 3 van de groep Amsterdam en zelf ook woonachtig in Haarlem had de oprichting daarvan gestimuleerd en met succes.

  Op zaterdag, 13 juli 1957 werd op Schiphol op het platform van hangaar 9 (de Constellation hangaar) de Groep Kennemerland formeel opgericht door de toenmalige Algemene Commandant J. van der Caay en werd eerdergenoemde Pierre Verster bevorderd tot Groepscommandant van de nieuwe groep. Het "Haarlems Dagblad van 15 juli 1957 deed daar nog verslag van. De groepen Amsterdam en Kennemerland vormden vanaf dat moment de Afdeling Amsterdam. Afdelingscommandant werd de heer J.L. Kok (overleden 21 november 1998), die voor die tijd de Groepscommandant van de Groep Amsterdam was. De groep startte met de Groepscommandant; twee Cadet-Voormannen E. Bismeyer en A. v.d. Bend en 20 cadetten en adspirant-cadetten. De groep had als basis 2 leslokalen van de KLM op de bovenste verdieping van Hangaar 9 aan de Ringvaartzijde.

  Enkele weken na de oprichting volgde het JLB-zomerkamp op de Vliegbasis Woensdrecht met als Kampcommandant Pierre Verster. Tijdens dit kamp werden de adspiranten van de Groep Kennemerland officieel geïnstalleerd door de Voorzitter van het Uitvoerend Comité der JLB, de heer P.J. Yperlaan.

  Wegens het aanvaarden van een nieuwe werkkring en verhuizing uit Haarlem werd begin 1959 werd het commando van de groep overgedragen aan de heer E.B. Rohder. Om studieredenen werd deze op 16 april 1960 opgevolgd door de heer J.B. Does. Ook werden gelijktijdig twee Cadet-Voormannen 1e klas bevorderd tot Sectiecommandanten, te weten E. Bismeyer en J.W. Sloof. De groep telde op dat moment 23 cadetten. De overdrachtsplechtigheid werd geleid door de Nationaal Commandant, Luitenant Kolonel - Waarnemer (Overste) b.d. G.J. Reerink.

  Leden van de groep wonnen in die tijd de Backer-beker voor Luchtvaartkennis en 2x de Yperlaan-beker voor Vliegtuigherkenning. Verder had de groep een Kadetten Vereniging Kennemerland (KVK - Secretaris Cadet Hoedemaker) en een Sociëteitsbar op de zolderverdieping bij één van de cadetten thuis (Cadet Boelhouwer). De cadetten van de groep kwamen voornamelijk uit Haarlem, Bloemendaal, Aerdenhout en Zandvoort.

  Van de periode daarna is tot nu toe verder niets bekend.
  De webpagina's van de Groep Kennemerland; Groep Amsterdam en het Jaar 1957 zijn inmiddels hierop aangepast.


  Oproepen: 

  Iedereen die wat van de JLB weet (oud-lid of niet), wordt opgeroepen zich te melden. De meesten van de inmiddels bekend geworden oud-leden zijn op zoek naar hun ex-groepsleden. Email Eugène Briët, oud-lid Amsterdam is in het bijzonder op zoek naar foto's en een film gemaakt bij 'orde-oefeningen' onder zijn leiding op het vliegveld Zestienhoven. Email Pierre Verster, oud-lid en groepscdt van de groep Kennemerland zoekt met name contact met J.B. (Jerry) Does en E.B.(Eddie) Rohder. Email         (vervallen)

  Kleine reorganisatie van de website:
  Ik heb een kleine reorganisatie van de website doorgevoerd. Het JLB-deel heb ik voorzien van een zogenaamd 'frame', waardoor de 'navigatie' door het JLB-dossier wat eenvoudiger wordt. De inhoudsopgave blijft daardoor altijd in beeld.


  Groep Den Haag: Ledenlijst flink uitgebreid en nieuw fotomateriaal:
  Dankzij René Bodoux is de ledenlijst van de groep den Haag flink uitgebreid. De bron was een oude en vergeelde 'waarschuwingsbrief' uit circa 1963-1965, waarop alle leden met naam, adres en eventueel telefoonnummer stonden vermeld. Ook van hem kwam wat fotomateriaal beschikbaar van het zomerkamp op vliegbasis Deelen in 1964.


  Ik wens jullie prettige feestdagen en een gezond nieuwjaar...

  Herman Follens