JLB-Nieuwsbrief 1

Overzicht nieuwsbrieven


November 2001.

 Inhoud:
- Inleiding
- Start van een zoektocht naar de JLB
- Start van een website
- Hoe verder...

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Inleiding...
In juni van dit jaar kreeg ik het idee om gegegevens over de Jeugd Luchtvaart Brigade (JLB) te gaan verzamelen. Bijna 40 jaar geleden was ik lid van de JLB, groep Rotterdam. Halverwege de 60-er jaren werd in Nederland de Jeugd Luchtvaart Brigade opgeheven. Daarmee hield voor mij ook de actieve belangstelling voor de luchtvaart langzamerhand op. Het schijnt dat naarmate je ouder wordt de belangstelling voor het verleden weer toeneemt. Ik werd nieuwsgierig en wilde weleens weten in hoeverre de idealen van de JLB van destijds verwezenlijkt zijn.


Start van een zoektocht naar de JLB...
Tegenwoordig is Internet een voor de hand liggend medium om eens te kijken of er over een onderwerp informatie is te vinden. Op 3 juni 2001 startte ik met mijn zoektocht. Tot mijn verrassing vond ik diverse sites op de Nederlandse Antillen, waarop het onderwerp Jeugd Luchtvaart Brigade mate werd vermeld. Wat bleek: op Curašao bestaat gewoon nog vanaf 1959 een Jeugd Luchtvaart Brigade. De JLB heeft daar ook een eigen site, te vinden onder www.jlbna.org. Per email heb ik contact gezocht. Het resultaat heeft tot nu toe geleid tot het opsturen van enkele foto's en knipsels uit oude Avia tijdschriften. Al surfend kom je wel verder om meer te weten over luchtvaart. Voor de hand liggend is uiteraard het zoeken naar de website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) te 's Gravenhage. Tenslotte maakte destijds de JLB deel uit van de KNVvL. Op de website www.knvvl.nl , die een keurig overzicht geeft van alle mogelijke afdelingen binnen de luchtvaart, is echter niets over de JLB te vinden. Na diverse bezoekjes aan aan de luchtvaart gerelateerde sites, bleef ik 'hangen' bij de site van Aviodome ( www.aviodome.nl ) Contact via de email met de conservator van Aviodome, Wim van Westerop, leverde mij de eerste 'hit' op. Zelf had hij geen band met de JLB, maar een collega van hem wel. Hij wist zelfs te vertellen, dat oud-JLB'ers van de groep Amsterdam nog af en toe een soort reŘnie hielden.


Start van een website...
Het eerste resultaat was voor mij aanleiding wat informatie uit mijn oude plakboeken over de JLB op het Internet te zetten en de woorden 'JLB' en 'Jeugd Luchtvaart Brigade' in de indexen van de meest gangbare zoekmachines op te laten nemen. Je weet maar nooit... Zo ontstond een soort 'JLB-website' op mijn hobby-site.

Tot mijn grote verrassing kwamen eind juli al enkele emailtjes binnen. De ene afzender was bij toeval op mijn website terecht gekomen; de ander was ingeseind door de eerste; weer een ander was toevallig op zoek naar de ''Marine Luchtvaart Dienst". In ieder geval waren de eerste reacties zeer positief. Reden om dus door te gaan. Via hen heb ik meer informatie en wat foto's bemachtigd en deze zijn inmiddels ook op mijn website geplaatst. Zo ontstaat langzamerhand een klein dossier; althans het raamwerk staat en moet nog worden aangevuld.

Het raamwerk bestaat thans nog uit:
- een inleiding
- de initiatieven (1951) en de installatie van de groep 's-Gravenhage (1954)
- de doelstellingen van de JLB (nog niet de officiŰle, maar wel afgeleid uit andere documenten)
- de grondregelen voor de Cadet (oorkonde)
- de Staf - tot nu een foto van J.W. Canters, vanaf 1963 Nationaal Commandant

Vervolgens heb ik zoveel per jaar en apart per groep wat informatie bij elkaar gezet:
- 1959: viering van het eerste lustrum - vijfjarig bestaan JLB met een foto van de JLB-Raad
- 1962: een foto van een JLB-groep tijdens de Rode Kruis Mars + wat foto's tijdens het zomerkamp op vliegkamp Valkenburg. Ik vond ook nog een stencil met daarin een rede, uitgesproken bij de installatie van 51 nieuwe JLB-cadetten.
- 1963: een uitnodiging om mee te vliegen met de Marine Luchtvaart Dienst en nieuws over de installatie van J.W. Canters op Schiphol als nieuwe Nationaal Commandant
- 1964: het 10-jarig bestaan van de JLB werd gevierd op Ypenburg + een foto van de uitreiking van de 'Szesze-trofee' aan de beste cadet van 1963, Jan van Male van de groep 's-Gravenhage.
- groep 's-Gravenhage - foto's deelname aan Rode Kruis Mars afkomstig van Wout de Vries + voorlopige ledenlijst 
- groep Amsterdam - nog weinig nieuws en de ledenlijst telt 1 persoon
- groep Twenthe - nog weinig nieuws en de ledenlijst telt 1 persoon
- groep Rotterdam - foto overdracht commando in 1962 door C. van Steijn aan J.A. van Dommelen + een foto van enkele JLB-    leden bij een Tiger Moth op Zestienhoven. De ledenlijst is nog klein.
- groep Kennemerland - nog geen nieuws. Is in 1957 opgericht
- groep Woensdrecht - nog geen nieuws. Is in 1959 opgericht
- groep Groningen - nog geen nieuws. Is in 1959 opgericht.
- JLB Nederlandse Antillen - actuele informatie over de JLB op Curašao met fotomateriaal.

Dat alles is tot nu toe op internet te vinden op mijn website.

In ieder geval is het mijn bedoeling deze website langzamerhand uit te breiden. Ik hoop daardoor een zo'n compleet mogelijk beeld van de JLB te krijgen.


Hoe verder...
Uit de inleiding, maar ook op mijn website valt op te maken, dat het aanvankelijk mijn idee slechts was om meer informatie over de JLB te verzamelen en daarover eventueel te publiceren. Een aantal erg positieve reacties gaf mij te denken en voorzichtig werd in emailcorrespondentie het woord 'reŘnie' genoemd. Het is wellicht nog te vroeg om daartoe over te gaan en het zou prettig zijn, als de ledenlijsten eerst nog wat aangevuld zouden worden. Ik weet ook niet of iedereen op een reŘnie zit te wachten. Ik denk, dat het iets is, wat we in ons achterhoofd moeten houden. Misschien dat een inventarisatie (begin volgend jaar?) van daarin ge´nteresseerden daarover uitsluitsel kan geven. 

Een aantal van u zal ik eerdaags per email benaderen met enkele vragen. Ik hoop, dat u daarop antwoord wil geven. De vragen hebben betrekking op uw lidmaatschap van de JLB en het wel of niet verwezenlijken van de doelstellingen van de JLB, onder andere namelijk of u later een betrekking/baan gevonden heeft in de luchtvaart of aanverwante bedrijfstak.

Intussen ga ik verder met mijn speurtocht. Ik heb oproepen geplaatst op enkele websites, o.a. die van Avianet, vliegclub Rotterdam en de Sportvliegen.nl. Ook hoop ik eerdaags vanuit Twenthe meer informatie te krijgen. Als u nog informatie heeft of weet te bemachtigen, dan hoor ik dat graag van u. Alle informatie is welkom.


Met vriendelijke groet,
Herman Follens
Vlaardingen