Jeugd Luchtvaart Brigade
Nederlandse Antillen


Start pagina: 18 augustus 2001
Laatst bijgewerkt: 2 december 2002

De informatie op deze pagina kwam tot stand met medewerking van Cedric Bronswinkel, wnd. commandant van de Jeugd Luchtvaart Brigade Nederlandse Antillen, afdeling Curaçao en informatie, afkomstig van de website van de JLB Nederlandse Antillen. Deze is te vinden via deze link op www.jlbna.org 

De JLB Nederlandse Antillen werd opgericht tijdens de op 30 maart 1959 gehouden "Luchtvaartdag 1959". Het doel der J.L.B. is de jeugd een beter begrip bij te brengen van de civiele en militaire luchtvaart en de daarmee verband houdende diensten, waarbij gestreefd zal worden naar een harmonische ontwikkeling van geest en lichaam en in het bijzonder naar het aankweken van burgerzin en verantwoordelijkheidsbesef.


Anno 2001 wordt nog elke zaterdagmiddag bijeenkomsten op de luchthaven gehouden en telt de JLB momenteel ongeveer 120 leden. De principes zijn nog hetzelfde als bij de
oprichting op 30 maart 1959. Tevens hebben zij nog steeds hetzelfde type uniform als bij de oprichting. Wel heeft men moeten overschakelen op andere stoffen en kleuren voor de uniformen. Gezien de hoge kosten werd ook de metalen wing vervangen door een stoffen wing.

In de jaren 60 werd nog de metalen wing gebruikt op de kepie en de borst. De gelijkenis met de Nederlandse wing geeft duidelijk weer dat de JLB Nederlandse Antillen naar evenbeeld van de JLB Nederland is opgericht. Ook de grondregels, die nog steeds voor de JLB N.A hetzelfde zijn.

JLB-Nederlandse Antillen, Curaçao. (2001)

Appèl.

 

Het kader (2001)


Activiteiten:(* Tekst afkomstig van de website van JLB NA)

  • Algemene luchtvaarkennis, omvattend allerlei luchtvaartvakken zoals vliegtuigherkenning, navigatie, aerodynamica, motoren, meteorologie en luchtverkeersbeveiliging. Afhankelijk van de persoonlijke belangstelling varieert het peil van zeer elementair tot het niveau van vliegbrevet A. Voor de liefhebbers wordt er ook aan ruimtevaart gedaan.
  • Discussies over allerlei onderwerpen van sociaal, economisch en moreel karakter, waarvoor onze moderne jeugd veel belangstelling heeft.
  • Een serie "J.L.B.-aktiviteiten", zoals o.a. excursies naar allerlei diensten direkt of indirekt verbandhoudend met de luchtvaart, lezingen over de luchtvaart gegeven door specialisten, wandelmarsen, bonte avonden, filmavonden, tienerfuifjes, sportontmoetingen, lichamelijke conditie oefeningen, jeugdmanifestaties, internationale uitwisselingen, vakantiekampen en contact met luchtvaartdeskundigen.
  • Een J.L.B. vorming, waarin bij de cadet o.a. verantwoordelijkheidsbesef en plichtsbetrachting wordt aangekweekt.

Het lidmaatschap van de J.L.B. staat open voor jongens en meisjes die minstens in de tweede klas MAVO, HAVO, VWO, LTS T-Stroom of eerste klas MTS zitten en veertien jaar oud zijn.


Tekst uit email 6 augustus 2001 04.15 uur:

Geachte Heer Follens,
Al surfend op de internet op zoek naar informatie over de Marine Luchtvaart
Dienst kwam ik Uw website tegen waarin U op zoek bent naar info over de
Jeugd Luchtvaart Brigade in Nederland.......................
Mijn naam is Cedric Bronswinkel en ik ben al 34 jaar lid van de Jeugd
Luchtvaart Brigade Nederlandse Antillen,  Afdeling Curacao.
Momenteel heb ik de rang van Waarnemend Afdelings Commandant en bekleed de
funktie van Co-ordinator van lesaktiviteiten. Tevens ben ik de instrukteur
voor de vakken Aerodynamika, Vliegtuigherkenning en Ruimtevaart.
Ik ben al jaren bezig om op Curacao van de Jeugd Luchtvaart Brigade
Nederlandse Antillen een archief op te bouwen. In de tussentijd is het mij
aardig gelukt met o.a. informatie van de meeste mensen die lid zijn of zijn
geweest van onze organisatie en foto's van deze leden. Ook foto's van vele
aktiviteiten heb ik per jaar in elektronische archieven. Veel van onze ex
leden wonen of studeren in Nederland en men is daar aan het organiseren om
in Oktober aanstaande een reunie te houden van ex leden van de JLB
Nederlandse Antillen.

Wij hebben nog elke zaterdagmiddag bijeenkomsten op de luchthaven en tellen
momenteel ongeveer 120 leden. Onze principes zijn nog hetzelfde als bij onze
oprichting op 30 Maart 1959. Tevens hebben wij nog steeds dezelfde type
uniform als bij de oprichting al hebben wij gezien beschikbaarheid moeten
overschakelen op andere stoffen en kleuren voor de uniformen. Gezien de hoge
kosten moesten we ook overschakelen van de metalen wing naar een stoffen
wing. Bijgaande stuur ik een foto van de borstwing en kepie (veldmuts) wing.
Deze heb ik in de zestiger jaren gedragen. De gelijkenis met de Nederlandse
wing geeft duidelijk weer dat de JLB Nederlandse Antillen naar evenbeeld van
de JLB Nederland is opgericht. Dat merk ik ook aan de grondregels die nog
steeds voor ons hetzelfde zijn.
Een in mijn bezit zijnde handboek van de KNVVL uit 1968 geeft ook wat
informatie over de JLB Nederland en indien U nog niet in het bezit bent van
deze informatie stuur ik gaarne een kopie naar U.
Ik stuur U ook via een volgend bericht een foto van onze huidige borstwing
en mouwembleem op. Tevens een recente foto van een begin-appel.

Ik zal ook in de oude notulen van onze club (wij zijn nog in het bezit van
de notulen uit onze beginjaren) snuffelen om te kijken of ik info over de
JLB Nederland kan vinden.

U succes toewensend verblijf ik,

Hoogachtend,
Cedric Bronswinkel