Wedstrijden


Start pagina: 20 januari  2002
Laatst bijgewerkt: 16 maart 2002

  • De Backer bokaal
  • De Yperlaan beker
  • De Kolff bokaal
  • Szesze-trofee

De Backer bokaal:
Tijens de luchtvaartkampen is het de gewoonte dat er wedstrijden in Luchtvaartkennis worden gehouden. De beker kan worden gehaald door de groep die de meeste luchtvaartkennis heeft. De vragen zijn afkomstig uit de vragenlijst behorende bij het diktaat Vliegbewijs A. Deelname aan de wedstrijd is verplicht, met uitzondering van cadetten die korter dan 1 cursusjaar lid zijn van de J.L.B.

De Yperlaan beker:
De beker wordt ter beschikking gesteld aan die groep, die tijdens de wedstrijden vliegtuigherkenning op het zomerkamp de meeste punten haalt. Alle cadetten zijn verplicht aan de wedstrijd deel te nemen. De test bestaat uit het herkennen van de fabrieksnaam, vliegtuignaam en typeregistratie van geprojecteerde foto's, die 2 seconden worden getoond. Binnen 8 seconden na vertoning moeten de deelnemers de gegevens noteren. Men verdient punten per groep, maar individueel kan ook een prijs worden gewonnen en getest worden of men voldaan heeft aan de eisen voor het herkenningsbrevet A van de K.N.V.v.L.
Per deelnemer wordt per foto maximum 4 punten toegekend. Voor de fabrieksnaam ontvangt men 2 punten; fabriek 1 punt; registratie/versie 1 punt. Het totaal aantal punten per groep wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Die uitkomst bepaalt de groepsscore.

De Kolff bokaal:
De bokaal wordt uitgereikt aan die groep, die gedurende het kamp het best de regels naleeft en het hoogst scoort in de orde-oefeningen (excercitie e.d.) Per JLB-groep nemen alle cadetten en voormannen daaraan deel. Per niet geoorloofde afwezige cadet of voorman worden 5 punten afgetrokken. Per deelnemer, die pas na 1 januari voorafgaand aan het kamp is toegetreden, wordt een premiepunt toegekend.
De onderdelen van de wedstrijd bestaan uit

  • I. Inspektie van de groep op uniform volgens voorschrift. Maximaal 25 punten.
  • IIa. Commando en uitvoering van alle bewegingen zoals aangegeven in het reglement orde-oefeningen voor de J.L.B., tijdsduur minimaal 3 min., maximaal 5 min.
  • IIb. Vrij programma (monkey drill) met of zonder commando's, muziek, afwijkingen van het uniformvoorschrift of reglement; tijdsduur maximaal 3 min. Voor onderdelen IIa en IIb kan maximaal 50 punten worden behaald.
  • III. Orde, netheid, discipline in slaapzaal of tent, in eetzaal, in kantine, tijdens oefeningen en excursies. Maximaal 25 punten per dag.

De bekers zijn wisselbekers en winnende groepen ontvangen de beker voor één jaar. Als de beker het andere jaar aan een andere groep wordt uitgereikt, ontvangt men een herinneringsbekertje.

Szesze-trofee:
De trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de "beste kadet van het jaar" en is beschikbaar gesteld door Kolonel Szesze van Civil Air Patrol -USA. (zie volgende pagina).