1957

 


Start pagina: 14 oktober 2001
Laatst bijgewerkt: 29 september 2002

  • Oprichting Groep Kennemerland
  • Afdeling Amsterdam
  • Oprichting Groep Rotterdam

Oprichting groep Kennemerland:
Na de groepen  's-Gravenhage, Amsterdam en Twenthe volgen in 1957 de groepen Rotterdam en Kennemerland.

De Groep Kennemerland wordt in 1957 opgericht, nadat bij de Groep Amsterdam steeds meer leden uit Haarlem en omgeving komen, waardoor de behoefte ontstaat om een zelfstandige groep op te richten. Vanuit de Groep Amsterdam wordt daartoe het initiatief genomen. Pierre Verster, Sectie-Commandant van Sectie 3 van de groep Amsterdam en zelf ook woonachtig in Haarlem, is één van de initiatiefnemers.

Op zaterdag, 13 juli 1957 wordt op Schiphol op het platform van hangaar 9 (de Constellation hangaar) de Groep Kennemerland formeel opgericht door de toenmalige Algemene Commandant J. van der Caay. Pierre Verster wordt Groepscommandant van de nieuwe groep. De installatieplechtigheid wordt afgesloten door het hijsen van de nationale vlag en de vlag van de J.L.B., waarna de heer Van der Caay de jaarsterren uitreikt aan jongens, die respectievelijk twee en één jaar lid van de J.L.B. waren.Het "Haarlems Dagblad van 15 juli 1957 doet daar verslag van. De groepen Amsterdam en Kennemerland vormen vanaf dat moment de Afdeling Amsterdam. Afdelingscommandant wordt de heer J.L. Kok (overleden 21 november 1998).

Het "Haarlems Dagblad van 15 juli 1957 doet daar nog verslag van. De groepen Amsterdam en Kennemerland vormen vanaf dat moment de Afdeling Amsterdam. Afdelingscommandant wordt de heer J.L. Kok (overleden 21 november 1998), die voor die tijd de Groepscommandant van de Groep Amsterdam was. De groep start met de Groepscommandant; twee Cadet-Voormannen E. Bismeyer en A. v.d. Bend en 20 cadetten en adspirant-cadetten. De groep heeft als basis 2 leslokalen van de KLM op de bovenste verdieping van Hangaar 9 aan de Ringvaartzijde.

Oprichting groep Rotterdam:
De groep wordt in 1957 opgericht.
De groep Rotterdam/Zestienhoven is destijds gevestigd op het vliegveld Zestienhoven, thans Rotterdam-Airport. De groep komt bijeen in het gebouwtje van de Nationale Luchtvaartschool (NLS).