1953


Start pagina: 21 september 2002
Laatst bijgewerkt: 23 september 2002
  • Eerste bijeenkomst 1953
  • Organisatieschema
 

Na de vele voorbereidingen (zie inleiding) wordt een bescheiden propaganda-actie onder de Haagse Jeugd van 16 tot 19 jaar gehouden. Men wil eerst ervaringen opdoen met één groep van circa 50 man. De aanmeldingen komen vlot binnen en in december 1953 wordt een bijeenkomst met de JLB-gegadigden gehouden, waarin wordt uitgelegd met de plannen zijn en wat er van hen wordt verwacht.

Het organisatieschema (2) december 1953.