Grondregelen voor de luchtvaartcadet JLB...


Start pagina: 19 juni 2001
Laatst bijgewerkt: 19 juni 2001

Een lid van de Jeugd Luchtvaart Brigade werd geacht zich volgens onderstaande 'grondregelen' te gedragen.

Jeugd Luchtvaart Brigade

GRONDREGELEN
VOOR DE LUCHTVAARTCADET

I

Een Luchtvaartcadet eerbiedigt Koningin, Vorstenhuis en Vaderland

II

Een Luchtvaartcadet is eerlijk, ijverig, plichtsgetrouw en hulpvaardig en toont zich door houding en gedrag, in woord en daad, een waardig lid van de Jeugd Luchtvaart Brigade, zowel binnen als buiten de organisatie.

III

Een Luchtvaartcadet respecteert iedere godsdienstige en politieke overtuiging, mits deze niet in strijd is met de beginselen van het wettig gezag.

IV

Een Luchtvaartcadet werkt krachtig mee aan het doel der Jeugd Luchtvaart Brigade en voert de hem daartoe gegeven opdrachten naar beste kunnen uit.

V

Een Luchtvaartcadet brengt het gerbuikelijke eerbewijs wanneer het Nederlandse volkslied of dat van een bevriende natie ten gehore wordt gebracht.

VI

Een Luchtvaartcadet brengt, als zinnebeeld van saamhorigheid, aan allen, die deel uitmaken der Jeugd Luchtvaart Brigade de voorgeschreven groet.

VII

Een Luchtvaartcadet zorgt voor een correct uiterlijk en houdt zijn uniform en alle andere hem in bruikleen afgestane goederen in onberispelijke staat.

VIII

Een Luchtvaartcadet toont belangstelling voor de luchtvaart en tracht zijn kennis daarvan zoveel mogelijk te vermeerderen en te verdiepen.

IX

Een Luchtvaartcadet is zich bewust van zijn taak om de luchtvaartgezindheid van zijn volk te vergroten. Naar vermogen draagt hij bij tot het behoud en de uitbreiding van het gezag van Nederland als luchtvaartnatie.

X

Een Luchtvaartcadet weet, dat Zee-, Land- en Luchtmacht uitsluitend in stand worden gehouden voor de verdediging van het Vaderland. Hij erkent het als een voorname burgerplicht de strijdkrachten te eerbiedigen.

Cadet:

.......................................