Jaaroverzicht 2007

 
Inhoud van dit jaaroverzicht:
 
  • Voorwoor d
  • Wijzigingen en aanvullingen in de groepslijsten op de website
  • 150 jaar KNVvL
  • Jaarlijkse Bijeenkomst/Reunie op 7 december 
  • Groep Amsterdam/Kennermerland
  • Wat doen we het komende jaar 
Voorwoord.

 

Beste oud Kaderleden en Cadetten van de in 1965/66 opgeheven Jeugd Luchtvaart Brigade.
 
Bij het samenstellen van dit overzicht komt als eerste bij mij het overlijden van Wout de Vries
op 7 maart. Bij de crematie in Den Haag waren tien oud leden van de Jeugd Luchtvaart Brigade aanwezig en 
werd de luchtvaart en JLB ook als een van zijn hobby's genoemd. 
Nadat  Herman Follens was overleden hebben wij samen getracht het werk van Herman voort te zetten en
zijn verder gegaan met het archiveren van oud leden, het organiseren van bijeenkomsten en bekendheid te geven
van de JLB onder andere in het Militair Luchtvaart Museum. Wout was gedreven en het is jammer dat we hem
moeten missen.
Als ik het jaar verder beschouw hebben we grote vorderingen gemaakt. We zijn weer bekend bij de KNVvL en
zijn aanwezig geweest bij de viering van 100 jaar bestaan van deze vereniging.
Ook hebben we een zeer geslaagde bijeenkomst op Schiphol-Oost gehad.
 
U leest hieronder meer daarover.     
_____________________________________________________________________________________________________
Wijzigingen en aanvullingen in de groepslijsten op de website.

 

De lijsten met namen van de oud leden van de JLB, zoals deze opgenomen zijn op de website zijn
na  6 jaar aangevuld en waar nodig gewijzigd. De namen van de leden die getraceerd zijn, zijn vet gedrukt.
Tevens kan men zien of hij in het email-bestand is opgenomen. De email-adressen zijn echter niet vermeld.
Wil men een oud collega benaderen dan is bij mij het (email)-adres op te vragen, dat ik na toestemming
van de te benaderen persoon zal verstrekken. (j.a.piers@hccnet.nl)
 
De stand is op 1 januari 2008 dat van 127 oud leden een adres bekend is.
 
Uitgesplitst zijn dat: 45 van de Groep Den Haag, 
    33 van Groep Amsterdam,
      6 van Groep Rotterdam
      7 van Groep Twente
      8 van Groep Kennemerland
      9 van Groep Woensdrecht
     19 van Groep Groningen 
 
Daarvan zijn 114 leden te benaderen via email.
De emails die ik rondstuur worden BCC verzonden, hetgeen inhoud, dat men de adresgegevens niet
te zien krijgt. Ik doe dit om te zorgen dat de adressen niet in verkeerde handen komen 
en we gevrijwaard blijven van onjuist gebruik.
Mijn communicatie gaat echter alleen met email, omdat we bij de eerste reunie ook ongeveer 50 brieven 
verstuurd hadden en daar toch maar weinig response op kregen. (Nu zouden het er 13 zijn!!)
Tevens kan gemeld worden dat de lijsten met gegevens uitgebreid zijn met een 15-tal oud leden 
die zich gemeld hebben. Hierbij zitten enkele, die in de luchtvaart een positie hebben of hadden,
dat ze voor onze bijeenkomsten mooie excursies kunnen regelen. Alvast bedankt voor het aanbod.
Eventuele fouten, aanvullingen en wijzigingen in de lijsten hoor ik graag en denk eraan als 
u van provider wisselt, geef dat door!! ( j.a.piers@hccnet.nl )
Als backup worden alle gegevens en de web-site, die nu in mijn bezit zijn d.m.v. een CD bij Hans Mulder van 
de Groep Den Haag en Cor van Weelden van de Groep Amsterdam gedeponeerd.
Deze zullen de gegevens ook vertrouwelijk bewaren.
 
________________________________________________________________________________________________
 
100 jaar KNVvL
 
Aangezien we in het verleden geen kontakt hadden met de KNVvL, althans er werd niet gereageerd
op onze berichten, was ik niet op de hoogte van de viering van het 100 jarig bestaan van deze vereniging.
Door toeval had ik een bijeenkomst gepland op vrijdag 19 oktober in de pilotenmess van het Aviodrome.
Na rondzending van deze afspraak maakte Art Talma mij er op attent dat op die dag juist de viering
van 100 jaar KNVvL plaatsvond. Aangezien enkele van onze oud kaderleden in het verleden een speld 
van verdienste van de KNVvL gekregen hadden, heb ik kontakt met hen opgenomen en het bleek dat 
zij geen uitnodiging gekregen hadden. De KNVvL heeft alles van de JLB weggegooid en was niet op 
de hoogte van die oude afdeling van hen. ( Was ons helaas al bekend)
Door bemiddeling van Art hebben we nu weer een ingang bij de KNVvL, zijn de gedecoreerden alsnog 
uitgenodigd en mochten een tiental oud cadetten de bijeenkomst in Den Haag bijwonen.
We verzamelden bij de Kamer van Koophandel Haaglanden,waarna men naar het Malieveld gingen 
voor het aanschouwen van een viertal parachute-sprongen en een ballon opstijging.
Bij de ballon opstijging was ook Nini Boesman aanwezig die o.a. met Henk Poppe op de foto ging.
Leuk detail is te vermelden, dat Henk in 1955 organiseerde,dat we als JLB-er een lezing in Treveszaal 
op het Binnenhof van Jan en Nini Boesman over Ballonvaren mochten bijwonen. Na vijftig jaar weer kontakt.
Daarna weer terug naar de zaal waar enkele sprekers hun opwachting maakten
Ook werden we verrast door Dick Berlijn, de hoogste legercommandant, die in zijn redevoering de 
Jeugd Luchtvaart Brigade noemde. Ook daar zijn we nog/weer in beeld.
De hele organisatie was in handen van Michiel Kasteleijn, ook een oud cadet van de groep Kennermerland.
Michiel bood spontaan aan om een vervangende bijeenkomst voor onze jaarlijkse "reunie" te regelen.
Daarover later meer.

Nini neemt afscheid van de ballonvaarders, zelf kan ze niet mer zo klimmen.
 
 
 
Generaal Berlijn spreekt o.a. over de Jeugd Luchtvaart Brigade.
( Leuk toch)
 
________________________________________________________________________________________________
 
Jaarlijkse Bijeenkomst/Reunie op 7 december .
 
Zoals reeds vermeld was onze jaarlijkse bijeenkomst bij toeval gepland op de datum dat de 
KNVvL haar 100 jarig bestaan vierde. Aangezien Michiel Kasteleijn dat met zijn opgerichte
Stichting Aerovisie organiseerde, bood hij aan om ook voor onze bijeenkomst iets te organiseren.
Dat is een groot succes geworden. Acht en twintig deelnemers werden door bemiddeling van
Peter Andriesse ontvangen bij de firma JetSupport op Schiphol-Oost, waarbij de heer van Deursen
tekst en uitleg gaf wat zijn bedrijf met de zgn "Pret"jets deed. Het hield het onderhoud en het
vliegwaardig houden van de kleinere bedrijfsvliegtuigen in. In de hangar mochten we deze jets
bekijken.
Daarna verplaatsten we ons naar het OCC (Opscenter-KLM SPL-Oost) waar we een lezing
bijwoonden over de volledige KLM-operaties over de hele wereld. Alle aspecten
met betrekking tot het op het juiste tijdstip aanwezig zijn van alle benodigde items, van o.a.
vliegtuig, belading en personeel worden hier bewaakt en zonodig bijgestuurd.
Bij de rondleiding zagen we een grote hal met wel honderd medewerkers achter computer
schermen zitten, die wereldwijd alles controleerden en regelden..
Hierna verlieten we het beveiligde gebied weer en gingen voor een gezellig borrel uurtje
naar de Lounge van het restaurant Boudha. Het restaurant en de lounge bevinden zich
in de oude verkeerstoren van Schiphol, waaruit men een prachtig uitzicht heeft over
de platforms van Oost.
Aangezien nog niet alle oud-cadetten met pensioen of vut zijn, konden de twee nog aangemelde
sprekers, Bart Bakker en Roderick van Dam, helaas wegens onverwachte werkzaamheden hun 
presentatie niet verzorgen.
Desalniettemin werd het een gezellig samenzijn en gaf Michiel nog een overzicht wat hij in
de komende jaren met zijn stichting AeroVisie wil gaan organiseren. Wellicht ook een Derde
Luchtvaart Tentoonstelling bij Amsterdam.
Hieronder nog een zestal foto's
 
Ook in de hangar beantwoorde de heer van Deursen nog vragen.
 
 
Het was gezellig na afloop
 
 
De Lounge was wat te klein voor de groepsfoto
 
 
Was dit de verkeerstoren in de 50-tiger jaren
 
 
Michiel wordt bedankt
 
   
 
  Michiel bedankt!!!!!
 
    Foto's beschikbaar gesteld door Cor van Weelden  (ook bedankt)
 
 
Hierna was de mogelijkheid om nog te dineren in het restaurant waarvan goed gebruik gemaakt werd.
Michiel het was een fijne bijeenkomst en bedankt voor de organisatie
 
_______________________________________________________________________________________________
 
Groep Amsterdam/Kennemerland
 
Zoals bekend houden deze groepen om de twee jaar een bijeenkomst met de dames en een diner.
Ook het afgelopen jaar heeft dit weer in oktober plaats gevonden en was zeer geslaagd.
Afspraken zijn er al gemaakt voor 2009 en 2011.
Hierbij de ook door Cor van Weelden beschikbaar gestelde groepsfoto.
 
 
   

___________________________________________________________________________________________________

 

Wat doen we het komende jaar

Op de laatste bijeenkomst is min of meer al besloten om in september weer bijeen te komen.

Hierbij werd gedacht aan het Vliegveld Teuge. Medio mei zal ik diverse oud cadetten benaderen

en vragen wat mogelijk is. Er zijn ook nog andere opties aangedragen en ik zal trachten met behulp

van anderen weer het een en ander te regelen.

________________________________________________________________________________________

Hiermede sluit ik dit jaaroverzicht af, bedank al diegene die materiaal aangedragen hebben.

en wens u allen wederom letterlijk en figuurlijk happy landings.

Hans Piers, oud cadet/voorman 1 van de Groep Den Haag 1955-57.

Email: j.a.piers@hccnet.nl