Jaaroverzicht 2006
Dit jaaroverzicht is rond 16 december 2006 naar een 120 tal oud JLB cadetten per email verzonden.
 
 

 
Inhoud van dit jaaroverzicht:
 
  • Voorwoord.
  • Wijzigingen en aanvullingen in het overzicht van de getraceerde oud leden.
  • Bijeenkomst vrijdag 6 oktober 2006.
  • Overhandiging van uniformen en insignes aan Militair Luchtvaart Museum. 
  • Update Website.
  • Wat doen we in het komende jaar. 

Voorwoord.
Beste oud Kaderleden en Cadetten van de in 1965/66 opgeheven Jeugd Luchtvaart Brigade.
 
De teller die geplaatst is bij de website geeft aan dat hij tot op heden in totaal 368 maal bezocht is.
Hieruit mogen we opmaken dat het in de lucht houden van de site zinvol is. We zullen dan ook doorgaan.
Daarnaast zij er dit afgelopen jaar toch weer enkele leuke feiten te vermelden.
U leest hieronder meer daarover.     

Wijzigingen in het overzicht van de getraceerde oud leden.
 
G. van Zwieten ( Gerard ) van de groep Den Haag is door Fred Blacquiere tijdens een school reunie
op de hoogte gebracht van ons en Gerard heeft zich aangemeld. 
 
H. Speller zag informatie over zijn deelname aan de JLB bij de groep Kennermerland op de website en
melde zich via een email. Zijn gegevens zijn opgenomen in de overzichtslijst.
 
M.K. Veenstra, ( Minze ) van de groep Twenthe zat bij toeval naast ondergetekende bij een
lezing in het Aviodrome. Zoals ons bekend was is een klein groepje na de opheffing van de JLB doorgegaan.
Alleen zijn naam was ons bekend uit een mail van Jacob Westerburger. Hij is ook opgenomen in de verzendlijst.
 
Daarnaast zijn van de ongeveer 120 email adressen die we nu hebben, enkele niet meer te benaderen.
Men kan overgestapt zijn naar een andere provider of er zijn andere problemen.
Het gaat om P. van den Berg, E. Bismeyer, F.van der Blij, E. Briet, H. Datema, J.B. Does, W. Ernest, G. den Hartog, A. Mos, A. den Heijer, M. Kasteleijn, J. Nimwegen, A. Spaan, A. Spanjaard en C. van Weelden
 

Wellicht zijn er enkele onder jullie, die deze personen nog weten te bereiken en dan hoor ik dat graag.

 
______________________________________________________________________________________________
 
Bijeenkomst op 6 oktober 2006
 
Dit jaar zijn we voor onze bijeenkomst wederom naar het Militaire Luchtvaart Museum in Zeist gegaan.
 
De bijeenkomst wederom door een 25 tal oud cadetten bezocht waaronder voor de eerste keer de
heren Cor van Steijn, Foeke de Wolf en Art Talma. Ook onze landelijke oud-commandant Henk Poppe was weer
van de partij. Otto Huygen was helaas op het laatste moment verhinderd.
 
De reden voor wederom in het MLM was onder andere dat Wout de Vries nog een vrijwel compleet JLB-uniform in de kast had hangen en dat het MLM wel geinteresseerd was om dat op te nemen in de museum collectie.
Rene Bodoux bezat nog een cap met wing waarmee het uniform geheel compleet werd. 
Dit uniform met de insignes, dat van 1960 tot de opheffing van de JLB gedragen werd kon op 6 oktober overhandigd worden aan het MLM.
Na een film gezien te hebben over de Klu van af de oprichting tot op heden en de lunch kregen we een rondleiding verzorgd door de heer Post van het Museum. De gehele ontvangst door het museum
werd algeheel zeer op prijs gesteld.
 
 
Foto beschikbaar gesteld door Rene Bodoux.
 ______________________________________________________________________________________________________________
 
 Overhandiging van uniformen en insignes aan Militair Luchtvaart Museum. 
 
Bij een vorige bijeenkomst bleek dat ook Jan van Aken nog een vrijwel compleet uniform bezat en
dit eveneens terbeschikking wilde stellen.   
Daarnaast hadden Cor van Steijn, Gerard van Zwieten en Jan van Aken nog de insignes,die op het uniform van 1954
tot medio 1960 gedragen werden. Waaronder het bordje "Jeugd Luchtvaart Brigade", hetgeen op onze
rechter borst was bevestigd.
Ook had Cor van Steijn nog de mouw-emblemen van alle groepen met uitzondering van de groep Groningen.
Bij navraag bij de oud Groningers, bleek dat Harry Horlings nog het ontbrekende embleem bezat.
Deze emblemen met het pet ornament van de Groepscommandant Cor van Steijn en de gedragen JLB-wings
zijn in een kleine vitrine bevestigd.
Dit uniform en de vitrine zijn bij een kleine bijeenkomst van de schenkers in het MLM op woensdag 29 november eveneens
overhandigd aan mevr. Rongen, de conservator van het museum.
We menen nu dat we de Jeugd Luchtvaar Brigade waarin we een goede tijd hebben gehad en wellicht
onze levensloop aangepast heeft, nu uiteindelijk toch weer enigszins in de toekomst in
herinnering gebracht kan worden. Ondanks het feit dat het KNVvL alles weggegooid heeft.
Nu maar afwachten of we het nog mee zullen maken dat het een en ander getoond wordt.
 
  Foto beschikbaar gesteld door Jan van Aken.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
Update website
 
Dit jaaroverzicht, aangevuld met nog meer foto's  van o.a. Frans Poot, zal binnenkort ook op de website terug te vinden zijn.
Verder zijn er geen grote wijzigingen of aanvullingen te melden.
Wel is misschien nog vermeldingswaard dat als het MLM de site "goed" vindt, deze als link geplaatst wordt op de site van het MLM.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
Wat doen we het komende jaar.
 
Wout de Vries en ondergetekende hadden het idee om een bijeenkomst om de twee jaar te organiseren. Dan zouden we in 2007
niets organiseren. De oud cadetten van de groep Amsterdam zullen rond oktober weer hun twee jaarlijkse etentje hebben, maar aangezien
in oktober bij ons geen Amsterdammer zich heeft laten zien hoeven we daar geen rekening mee te houden.
In het algemeen werd ons gevraagd om dus ook het komende jaar weer iets te organiseren, we nemen het in beraad en zullen in de
maand mei bezien wat mogelijk is.  Als mogelijkheden denken we o.a. aan de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht te Gilze Rijen of de
Dutch Dakota Association te Schiphol. Vliegveld Teuge of Seppe kan ook. Heeft u een idee, laat het ons weten.
 
Opgesteld door Hans Piers
Eventuele reacties naar j.a.piers@hccnet.nl