Jaaroverzicht 2005

 

   

 

      Jeugd Luchtvaart Brigade
   20 januari 2006

 

U ontvangt deze dit jaaroverzicht omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst.
Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p. (
email: j.a.piers@hccnet.nl )
Vergeet niet eventueel uw nieuwe e-mailadres door te geven.

Inhoud van dit jaaroverzicht

  • Voorwoord.
  • Wijzigingen in het overzicht van de getraceerde oud leden.
  • Reunie 26 augustus 2005.
  • Update Website. (www.jlbnl.nl)
  • Overzicht ontvangen materiaal
  • Hoe gaan we verder.

Voorwoord.

Beste oud Kaderleden en Cadetten van de in 1964 opgeheven Jeugd Luchtvaart Brigade.

Zoals velen van u weten, verzorgde Herman Follens tot zijn onverwachte overlijden in 2003 vrijwel 
maandelijks een Nieuwsbrief. Hij was erg actief en wist veel materiaal te vergaren. 
Wout de Vries en Hans Piers hebben toestemming van de familie gekregen om de website te beheren.

Alhoewel bij ons geen kennis aanwezig was om door te gaan met zo'n Website is het ons gelukt
eind 2004 de site weer op het web te plaatsen. Voor het verzorgen van een nieuwsbrief
hebben wij echter te weinig materiaal en hebben ons beperkt tot het organiseren van een reunie in
het Aviodrome ( 2004 ) en MLM te Zeist ( 2005 ). Deze waren geslaagd en werden beide door een
25-tal oud leden bezocht.

Om toch het een en ander vast te leggen leek het ons nuttig om tot dit jaaroverzicht over te gaan
waarin aanvullingen verwerkt kunnen worden. De layout is nog niet fout loos maar hopelijk doen we
ervaring op en zal het in de toekomst beter worden. 


Wijzigingen in het overzicht van de getraceerde oud leden.

Rob van der Mije heeft van de zoon van de heer P.Verster het bericht ontvangen dat Pierre Verster,
oud Groepscommandant van
de Groep Amsterdam en Kennemerland, op 25 april 2005 is overleden.

Frank Sturm heft ons gemeld dat hij naar aanleiding van een overlijdensadvertentie geconstateerd heeft
dat Chris Rockx van de Groep Woensdrecht onverwacht op 20 december 2005 is overleden.
Chris heeft de eerste reunie in 2004 in het Aviodrome bijgewoond.

Na dit droevige nieuws kunnen we gelukkig ook weer enkele nieuwe oud leden toevoegen aan de lijst
en wel te weten:

Ir F. de Wolf (Foeke, 74 jaar ). Oud Sectie Commandant van de Groep `s-Gravenhage.Veel oud Hagenezen
zullen zijn survival tochten in 1956-57 (toen al) nog weten te herineren. Momenteel verzorgt hij nog steeds
de rondleidingen in het Cultureel Erfgoed het Woudagemaal te Lemmer. Helaas kon hij door onvoorziene
omstandigheden de reunie in het MLM niet bijwonen en we hopen hem bij een volgende bijeenkomst te kunnen
begroeten.

Ir H. Mulder (Hans) oud cadet van de Groep Rotterdam. Heeft zich gemeld nadat hij kennis had genomen
van de website. Hij heeft ook gelijk zijn oom hiervan op de hoogte gebracht en daardoor kunnen we nu
ook melden dat het adres van,

C.van Steijn (Cor) bekend is. Oud Sectie Commandant van de Groep `s-Gravenhage en Groepscommandant
van Woensdrecht en Rotterdam. Via zij neef kunnen we hem via email bereiken.

A. Talma (Art), Art is adjunct Groepscommandant van de Groep `s-Gravenhage geweest en nu nog
actief bij de Algemene Luchtvaart Afdeling van de KNVvl. Henk Geerlings was hem tegengekomen en
Art vond het jammer dat hij niet op de hoogte was van de Reunies. Dit is helaas te wijten aan, dat we
de laatste uitnodigingen alleen per email versturen en niet per post (kostenplaatje t.o.z. van response)
Een email adres waar we hem nu kunnen bereiken is nu bekend.

We heten ze welkom en hopen ze op een volgende bijeenkomst te kunnen begroeten.

______________________________________________________________________________________________

Reunie 26 augustus 2005.

Afgelopen jaar hebben we de reunie in het Militair Luchtvaart Museum te Zeist gehouden. Een 22-tal
oud leden, hoofdzakelijk  van de Groep `s-Gravenhage waren aanwezig. Ook oud staflid, de heer H. Poppe
was weer van de partij. Voor de Groep Amsterdam, die al vele jaren om de twee jaar een bijeenkomst
met diner hebben, was deze datum te dicht bij hun reeds geplande bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst
hebben ze besloten hun traditie voort te zetten. Wij hebben daar geen enkele moeite mee en zullen ze wel
op de hoogte houden van onze activiteiten en ze zijn altijd welkom.
Ook waren enkele leden verhinderd door een vliegrally op Teuge en vacantie.
De bijeenkomst was geslaagd en het verzoek was om daarmee door te gaan.
De foto's zijn reeds in november op de website geplaatst en daarom hier onder alleen een groepsfoto.____________________________________________________________________________________

Update Website.( www.jlbnl.nl)

De website zal door ons voorlopig in lucht gehouden worden. Er zit een teller van de bezoekers 
op zodat we kunnen zien hoe vaak de site geraadpleegd wordt.
We zullen trachten hem zoveel mogelijk uit te breiden en de laatste gemaakte
foto's door o.a. Frans Poot zijn ook geplaatst.

Van Rob van Beek zijn op de laatste bijeenkomst een aantal foto's ontvangen die reeds gescand zijn en
Frans Poot heeft de Lifts die Dick de Gunst bij zich had eveneens gescand.
Getracht zal worden ze op te nemen in de Groepspagina's op het web.

U zult waarschijnlijk opmerken dat de Haagsche groep het meest in beeld is. Dat komt uiteraard door dat wij
oud leden van deze groep zijn en daar ook het meeste speurwerk doen. Wij willen echter wel landelijk te werk gaan doch zijn dan wel afhankelijk van informatie van die andere groepen. Wout spit in de laatste jaren (1959-1965) en zelf ben ik belangstellend in de eerste jaargangen (1954-1958) van de Haagsche groep.   
______________________________________________________________________

Hoe gaan we verder.

We hebben het voornemen om dit jaar wederom een bijeenkomst te regelen. We zullen u in maart of april
per email benaderen over datum en plaats. Een van de volgende lokaties hebben we voorlopig in gedachte,
DDA op Schiphol Oost, Koninklijke Historische Vlucht te Gilze Rijen, Militair Museum te Delft,
het vliegveld Teuge of weer naar het MLM te Zeist. We zullen het een en ander eens gaan verkennen
en dan een voorstel doen.

Tijdens de gehouden bijeenkomst in het MLM zagen we dat het museum ook een wandpaneel gewijd had
aan de Jeugd Luchtvaart Brigade. We zullen contact opnemen met het museum om te kijken of het 
mogelijk is om onze website daarbij te vermelden. Wellicht brengt het ons op het spoor van oude leden.

Met vriendelijke groet,

Wout de Vries en Hans Piers

De verzendlijst is niet opgenomen in de website