x
Email van Hans Piers verzonden aan JLB Oud-Leden november 17, 2015:

Beste oud Kaderleden en Cadetten van de Jeugd Luchtvaart Brigade.

Bij de laatste Reunie in het Militair Leger Museum hebben wij vernomen van enkele oud Cadetten dat er weer een poging werd gedaan om een vervanging van de Jeugd Luchtvaart Brigade op te richten.

In de laatste uitgave van het blad Onze Luchtmacht van de KNVOL zag ik een artikel staan m.b.t. het oprichten de Dutch Air Cadets. Ik heb daarna contact opgenomen met Michiel Kasteleijn en die heeft op mijn vraag of ik daar iets van mocht melden aan de oud cadetten het volgende bericht gestuurd.

  Beste Hans,

Dank voor jouw reactie. 6 november vergaderen we voor de eerste keer met het bestuur bestaande uit bestuursleden van KNVvL, KNVOLu, Viiegclub Flevo en vertegenwoordigers van civiele en militaire luchtvaart, 5 leden. Met Dick Berlijn en Richard Penrhyn Lowe heb ik zitting in de Raad van Advies.

De naam Dutch Air Cadets is omgezet in een joint venture: Stichting Netherlands Air Cadets (NLAC) Natuurlijk mag je e.e.a. bekendstellen aan Oud-JLB en het artikel in het blad OLu.voor hun, dus in besloten kring, copiëren.

De IACE is inmiddels een nieuwe afdeling van de KNVvL, waarvan ook oud uitgewisselden lid kunnen zijn. In voorjaar 2016 houden we een eerste afdelingsvergadering, wellicht te combineren met een reünie van de JLB. Jouw idee om Oud-JLB te betrekken bij een 'opening' neem ik mee.

NLAC wordt een vooroortaal voor IACE.
Heb je nog toelichting nodig, aarzel niet.

Hartelijke groet,

Saluut,
Michiel

 

Het is bijzonder dat zowel Michiel Kastelijn en Richard Penrhyn oud cadetten zij geweest en nu de leden zijn van de Adviesraad. Het hele artikel te copiëren vond ik beetje te veel, maar ik wel het in het artikel geplaatste uittreksel, hieronder geplaatst:
 
Ik vond het wel leuk om jullie dit te melden en wellicht kunnen onze oud Cadetten t.z.t ook nog over hun ervaring bij de Luchtvaart/ Luchtmacht het een en ander vertellen.

Als ik meer informatie ontvang zal ik jullie dat doorsturen.

De groeten aan allen en sluitende met het JLB-saluut,
Hans Piers.