Overzicht 2008-2010
Inhoud van dit overzicht:
  • Voorwoord
  • Wijzigingen en aanvullingen in het e-mail bestand.
  • Onze laatste bijeenkomsten.
  • Wat verder nog te melden valt.
Voorwoord
Beste oud Kaderleden en Cadetten van de in 1965/66 opgeheven Jeugd Luchtvaart Brigade.
Dat nu pas de website aangepast is heeft in eerste plaats te maken met het feit dat ik in 2008
overgestapt ben op een nieuwe snellere PC met besturingssoftware Vista Ultimate. Helaas heeft Microsoft
enkele beveiligingen/ beschermingen ingebouwd waardoor ik het oude programma FrontPage als zodanig
niet meer kon gebruiken. De versie die ik had was met pensioen gestuurd. Ik heb nu mijn oude PC weer geactiveerd
met Windows XP en daarop kon ik FrontPage weer benutten.
Ook hebben we met de bijeenkomsten wat hinder ondervonden van een tijdelijke vliegveld sluiting en uitzending van
contactpersonen bij de Klu naar Afghanistan.
U leest hieronder meer daarover.
_____________________________________________________________________________________________________
Wijzigingen en aanvullingen in het e-mail bestand

In 2009 ben ik begonnen met het e-mail bestand op te schonen. Ik kreeg namelijk steeds meer e-mails
onbestelbaar retour. Enkelen helaas door overlijden maar ook door wijziging van provider, waarvan ik
de wijziging niet door kreeg. Ik hoop dat deze oud leden door het lezen van deze website alsnog hun
nieuwe adres doorgeven, mits ze het op prijs stellen nog geďnformeerd te worden. Mijn adres is j.a.piers@hccnet.nl.
Ook zijn er weer enkele oud cadetten bij gekomen. Aan gezien ik voorzichtig ben met persoonlijke gegevens noem ik
geen namen, maar als iemand op zoek is naar een oud lid dan kunt u mij via e-mail benaderen, waarna ik de eventuele
de bekende zijnde gegevens doorgeef.
Het bestand is nu 113 e-mail adressen groot
Als backup worden wederom alle gegevens en de web-site, die nu in mijn bezit zijn d.m.v. een CD bij Hans Mulder van
de Groep Den Haag en Cor van Weelden van de Groep Amsterdam gedeponeerd.
Deze zullen de gegevens eveens vertrouwelijk beheren.
________________________________________________________________________________________________
Onze laatste bijeenkomsten.
Zoals gebruikelijk hadden we in 2008 ook weer een bijeenkomst gepland en wel op 29 oktober. Coos Paulusma had verzorgd dat we gebruik konden maken van de lounge van de Vliegclub Teuge. Echter een week hiervoor mocht wegens overschrijding van de toegestane geluidshinder niet meer gevlogen worden van en naar Teuge en omdat ook enkelen mee wilden vliegen hebben we de bijeenkomst afgelast. In 2009 deden we opnieuw een poging en werd de datum van 28 mei geprikt. Deze bijeenkomst werd op Teuge gehouden in de middaguren met aansluitend een barbeque. Het plan was om dan na het eten DutchMil in Nieuw-Milligen te bezoeken. André van den Worm, die daar werkzaam was geweest, kon dat met een oud collega regelen. Echter die collega, nog in actieve dienst, werd uitgezonden naar Afghanistan en kon ons dus niet ontvangen. De bijeenkomst verliep echter zeer gezellig en werd bijgewoond door o.a. onze oud JLB-commandanten Henk Poppe, Cor van Steijn en Foeke de Wolf. Enkele oud cadetten vertelden het een en ander over hun loopbaan en/of hobby in de luchtvaart. Bart Bakker heeft zijn lezing beschikbaar gesteld voor op deze website, maar gezien mijn beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens neem ik die niet op in de site. Wilt u hem lezen, dan kan ik u die toe sturen. Coos maakten enkele vluchten waarbij men kon meevliegen en de BBQ was ook mede het mooie weer perfect. In februari 2010 was de contactpersoon van André weer in het land en kon opnieuw een afspraak gemaakt worden voor het bezoek aan DutchMil. Het werd 22 juni en we waren wederom s-middags welkom in de lounge van de Vliegclub Teuge. Ook weer vergezeld van mooi weer konden we op het terras samenkomen. Er werd een poging gedaan om ombeurten te vertellen over de loopbanen in en buiten de luchtvaart, maar dat liep al gauw te veel uit en kwamen we tijd te kort.( Nemen we de volgende keer meer tijd voor) Er was namelijk afgesproken dat we om 17.00 uur  af zouden reizen naar Nieuw-Milligen en daar in de cantine van DutchMil de die dag beschikbare maaltijd zouden nuttigen. ( Die was wel stukken beter dan ik in de 60er jaren op Ypenburg kreeg) Daarna kregen we een uitvoerige film en lezing over de taken van DutchMil en aansluitend konden we ons inchecken in de speciale bunker waarin de luchtverkeersleiding en gevechtsleiding zijn gehuisvest. Tijd nog moeite werd gespaard om ons een goede uitleg te geven. Wij zijn de organisatoren van deze dag dan ook dank verschuldigd.  Naast Henk Poppe, Cor van Steijn was nu ook Frans Westenburger, ex commandant van de groep Twente aanwezig. Worden slechts groepen van maximaal 15 personen toegelaten en we dus enkelen niet mee konden nemen, bestaat wellicht de mogelijkheid om in de toekomst daar nog een keer naar toe te gaan.
Hieronder enkele foto's van Frans Poot en Dick de Gunst.
________________________________________________________________________________________________
Wat verder nog te melden valt.
1. Arthur van Maurik en Michiel Kasteleijn werken aan de oprichting van het Dutch Air Cadets Corps.
Hoe de stand van zaken is, wordt binnenkort door Arthur op schrift gesteld en zal ik dan door sturen.
Helaas was er tijdends de bijeenkomst geen gelegenheid meer voor om hierover te praten.
De internationale uitwisseling van "cadets" gaat ieder jaar nog steeds door.
2. Op mijn vraag per e-mail wie eventueel kan regelen dat we bij Gilze-Rijen en Klu Historische Vlucht
binnen kunnen komen heb ik helaas geen response ontvangen en zal ze dus zelf benaderen.
Wel zijn er twee lezingen aangeboden, waarvan we graag gebruikmaken. (Ed Nolten en Harry Horlings)
Ik zal proberen in de lente van 2011 weer iets te organiseren.
Als alsnog iemand iets kan regelen, graag !!!!!
3. Het vitrine kastje met uniform-emblemen van de Jeugd Luchtvaart Brigade is opgehangen in het
Militair Luchtvaart Museum te Zeist en dus te bezichtigen. Of ons uniform ook tentoongesteld wordt, weet ik niet.
Zelf nog niet gezien dus u moet maar even zoeken.
Het museum zal echter de komende jaren samen gaan met Leger Museum uit Delft en op
Vliegveld Soesterberg gehuisvest worden.
4. Hebben we in het verleden steeds bot gevangen bij het KNVvL m.b.t. het archief van de Jeugd Luchtvaart Brigade
is op de laatste bijeenkomst gebleken dat in de 60er jaren Frans Westenburger, Commandant van de toenmalige
groep Twente, zich hierover ontfermd heeft. Enkele ordners staan nog bij hem op zolder.
Wellicht is het mogelijk dat we, indien Frans daarmee accoord gaat, het kunnen plaatsen in de archief bunker bij
Aviodrome. Het moet echter we toegankelijk blijven voor ons. Ook kan het eventueel terzijner tijd toegevoegd worden
aan het op te richten Dutch Air Cadetten Corps. Indien ander voorstellen dan hoor ik dat graag.
_______________________________________________________________________________________________

Hiermede sluit ik dit overzicht af, bedank al diegene die materiaal aangedragen hebben en wens u allen wederom letterlijk en figuurlijk happy landings.

Hans Piers, oud cadet/voorman 1 van de Groep Den Haag 1955-57.

Email: j.a.piers@hccnet.nl